vrijdag 27 maart 2020

Microsoft World Wide Learning En COVID-19 Maatregelen

Inleiding

Het was te verwachten dat Microsoft maatregelen zou treffen i.v.m. COVID-19. Bepaalde zaken waren deels bekend maar nog niet officieel bekend gemaakt. Inmiddels is dat veranderd en heeft Microsoft World Wide Learning middels deze blogposting onderstaande zaken bekend gemaakt.


Azure Pass en Azure Trial beperkingen

Om Azure resources vrij te houden heeft Microsoft besloten de gratis Azure abonnementen, zoals Azure Pass (nodig voor Azure trainingen) en Azure Trial op bepaalde resources te beperken. Denk aan VMs en Azure SQL instances.

Als direct gevolg hiervan kan het zijn dat je tijdens jouw Azure training bepaalde opdrachten niet uit kunt voeren. Microsoft World Wide Learning is druk bezig een oplossing te zoeken. Zodra dit bekend is, zal ik dat delen.

De beperkingen verschillen per regio en per dag. M.b.v. onderstaand PS script kun je zien wat de beperkingen op jouw Azure subscription zijn.

Import-Module Az
Login-AzAccount
Get-AzComputeResourceSku | where {$_.Locations -contains "westeurope"}


Examens

  1. Pearson VUE testing centers zijn wereldwijd zo goed als gesloten. Examens worden online afgenomen waarvoor de capaciteit sterkt wordt uitgebreid.
  2. Examens die geannuleerd worden of rescheduled binnen zes dagen voor de datum, dienden betaald te worden of gedeeltelijk. Dit is nu aangepast naar 24 uur. Annuleer je 24 uur of meer van te voren, dan hoef je niks te betalen.

Pensioenering MCSx

  1. MCSA, MCSD en MCSE zouden oorspronkelijk per 30 juni 2020 met pensioen gaan.
  2. Dit is aangepast naar 31 januari 2021.

Einddata Role-Based certificeringen verlengd

  1. Role-Based certificeringen hebben een bepaalde houdbaarheid waarna ze vernieuwd dienen te worden.
  2. Deze periode is nu met zes maanden verlengd.

Vervaldata examenvouchers en kortingsaanbiedingen verlengd

Cursisten die een Pearson VUE certificeringsexamenvoucher of kortingsaanbieding hebben, welke verloopt tussen 26 maart en 31 augustus 2020, wordt verlengd tot 31 januari 2021.


Recap

De wereld is zeer veranderd en Microsoft World Wide Learning past zich erop aan. Ik vind dit enorm goed van hen en heb er dan ook veel waardering voor.

Zorg s.v.p. goed voor jezelf en je naasten. We komen uit deze crisis, daar ben ik van overtuigd. Blijf gezond!

maandag 9 maart 2020

Twee Nieuwe Microsoft Fundamentals Cursussen In De Pijplijn!

Inleiding

Hoewel er momenteel al 35(!) Microsoft Role-Based cursussen beschikbaar zijn, is het einde nog niet in zicht, in tegendeel! Zo zitten er nog vele nieuwe (ruim 12) in de pijplijn. In deze blogposting richt ik mij op twee er van, beiden zogenaamde Fundamentals cursussen.

AI-900 (Microsoft Azure AI Fundamentals)

Zoals de naam al aangeeft gaat deze cursus over Azure Artificial Intelligence (AI). Tijd van verschijning is vooralsnog onbekend.

Naar verwachting zal dit een eendaagse cursus zijn waarin er een overzicht wordt gegeven van wat Azure AI is, doet en kan betekenen voor bedrijven die er mee aan de slag (willen) gaan.

De twee voornaamste doelgroepen zijn:
  • Niet technische IT collega’s zoals sales, HR, projectmedewerkers etc.
  • Beginnende IT pro’s die hen eerste stappen zetten m.b.t. Azure AI en een ‘kapstok’ zoeken.DP-900 (Microsoft Azure Data Fundamentals)

Zoals de naam al aangeeft gaat deze cursus over het Azure Data Platform (DP). Tijd van verschijning is vooralsnog onbekend.

Naar verwachting zal dit een eendaagse cursus zijn waarin er een overzicht wordt gegeven van wat Azure DP is, doet en kan betekenen voor bedrijven die er mee (gaan) werken.

De twee voornaamste doelgroepen zijn:
  • Niet technische IT collega’s zoals sales, HR, projectmedewerkers etc.
  • Beginnende IT pro’s die hen eerste stappen zetten m.b.t. Azure AI en een ‘kapstok’ zoeken.

Welke cursus is voor mij interessant?

Goede vraag! In mijn beleving allebei, want:

In het tijdperk van de cloud neemt de omvang van data enorm toe en wordt er ook alles aan gedaan om waarde op basis van diezelfde data te realiseren. Hier speelt AI een voorname rol welke namelijk weer gevoed kan worden door diezelfde data.

Aan de andere kant kan een toepassing van AI, aangeduid als Machine Learning (ML), gebruikt worden om al die grote hoeveelheden data te doorzoeken om zodoende waardevolle informatie te achterhalen welke wij  als mens nooit of maar gedeeltelijk zouden vinden.

Kortom, zonder data geen AI en zonder AI/ML geen waarde creatie o.b.v. grote hoeveelheden data! Eigenlijk een soort Yin en Yang. Daarom is het handig om fundamentele kennis ten aanzien van beide onderwerpen te beheersen.