vrijdag 28 december 2018

Microsoft Certified Azure Developer Associate: Geen Twee Maar Een Examen!

Newsflash:
Vanaf vandaag (28-12-2018) zijn examens AZ-200 & AZ-201 per direct met pensioen gestuurd en worden ze samengevoegd in één nieuw examen: Exam AZ-203: Developing Solutions for Microsoft Azure. Dit examen is per 3 januari 2019 beschikbaar.
Image result for samenvoeging

Waarom?
Zoals bekend waren examens AZ-200 & AZ-201 gericht op het behalen van het certificaat Microsoft Certified Azure Developer Associate.

Feedback van vakmensen gaf aan dat examens AZ-200 en AZ-201 te ver gingen in de toetsing van de benodigde kennis noodzakelijk voor de rol van een gecertificeerde Azure Developer. Hiermee schoten deze examens aan hen doel voorbij en werden ze onbedoeld een te groot obstakel om een gecertificeerd Azure Developer te worden.

Op basis hiervan heeft Microsoft besloten deze examens te vervangen door één nieuw examen, AZ-203, Developing Solutions for Microsoft Azure.

Inhoud AZ-203
Zoals eerder aangegeven is dit nieuwe examen een samenvoeging van AZ-200 en AZ-201. Het bestaat voor 70% uit AZ-200, de resterende 30% komt uit AZ-201.

De volgende onderwerpen zijn hierbij geschrapt:

 • Select the appropriate cloud technology solution (AZ-200 FG 1);
 • Design and develop applications that use media services (AZ-200 objective 3.8);
 • Develop for asynchronous processing (AZ-201 objective 1.1);
 • Develop long-running tasks (AZ-201 objective 1.3);
 • Implement distributed transactions (AZ-201 objective 1.4);
 • Develop Azure Cognitive Services, Bot, and IoT solutions (AZ-201 FG 3)

Dit alles heeft een aantal gevolgen te weten:

 1. Geen beta fase voor dit examen: Omdat Exam AZ-203 niks meer is dan een verfijning van examens AZ-200 en AZ-201, gaat dit examen direct in productie.

 2. Al geregistreerd voor examen(s)  AZ-200/-201: Dan krijg je een annuleringsbericht van Pearson VUE met het verzoek je te registreren voor examen AZ-203.

 3. Beta kandidaten die examens AZ-200 & AZ–201 hebben gedaan: Deze worden o.b.v. examen AZ-203 opnieuw beoordeeld. Wel is het zo wanneer je voor beide examens geslaagd bent, je dan ook voor AZ-203 bent geslaagd.

 4. Beta kandidaten die examen AZ-200 hebben gedaan: Ook deze worden o.b.v. examen AZ-203 opnieuw beoordeeld. Wel wordt er een hogere drempel toegepast omdat AZ-203 voor 70% uit AZ-200 bestaat. De kans is dan ook relatief klein dat je ‘slaagt’ voor examen AZ-203. Wanneer dat zo is, dan behaal je het certificaat (Microsoft Certified Azure Developer Associate). Haal je AZ-203 niet, dan krijg je een voucher voor examen AZ-203. Dit kan echter een aantal weken op zich laten wachten.

 5. Beta kandidaten die examen AZ-201 hebben gedaan: Die krijgen een voucher voor AZ-203, omdat examen AZ-201 niet voldoende is om examen AZ-203 te behalen. Dit kan echter een aantal weken op zich laten wachten.

 6. Last but not least: Geen twee maar één examen (AZ-203) is per 3 januari 2019 voldoende om het certificaat Microsoft Certified Azure Developer Associate te behalen. Dat scheelt weer een hoop studietijd.

Gebruikte bronnen:

vrijdag 21 december 2018

Fijne Feestdagen & Gelukkig Nieuwjaar

Via deze weg, Fijne Feestdagen & Gelukkig Nieuwjaar.

Dank voor het bezoeken van dit blog en tot volgend jaar met vele updates en ander nieuws. 2019 gaat een zeer interessant jaar worden, o.a. door de vele nieuwe Microsoft Role-Based certificeringen en trainingen die nog uit gaan komen.

Image result for fijne feestdagen en gelukkig nieuwjaar

donderdag 20 december 2018

December 2018 Overzicht Pensionado’s: Microsoft Certificeringen

Zo op de valreep voordat Kerst losbarst een overzicht van alle Microsoft certificeringen die deze maand nog of ergens volgend jaar, met pensioen gaan.

Deze posting bevat het overzicht van welke Microsoft examens met pensioen gaan en per wanneer.

image
Toelichting m.b.t. MCSA: Dynamics 365: Maar één van de twee vereiste examens gaat per 31 maart 2019 met pensioen. Echter, het certificaat zelf zal na 31 maart 2019 niet meer beschikbaar zijn.

Geen paniek want: Wanneer je een certificering hebt behaald voor de pensioendatum, dan blijft deze op je transcript staan en kun je die – net zoals gebruikelijk – nog steeds delen.

Gebruikte bron: Deze posting van Microsoft Learning Blog.

December 2018 Overzicht Pensionado’s: Microsoft Examens

Zo op de valreep voordat Kerst losbarst een overzicht van alle Microsoft examens die deze maand nog of ergens volgend jaar, met pensioen gaan.

Deze posting bevat het overzicht van welke Microsoft certificeringen met pensioen gaan en per wanneer.

image
Examens in het groen gehighlight zijn de zogenaamde Transition Exams, waarvoor bepaalde afspraken van kracht zijn. Deze examens hebben een THT datum en worden dan ook per 30 juni 2019 met pensioen gestuurd.

Gebruikte bron: Deze posting van Microsoft Learning Blog.

vrijdag 14 december 2018

De Transformatie Van Microsoft

Inleiding
Op het blog van Microsoft watcher nr. 1, Mary Jo Foley, staat een zeer interessant artikel over de transformatie welke Microsoft momenteel doormaakt. Van ‘The Windows Company which sells licenses’ naar een 'consumption based model'.
Image result for transformation

Geen heilige huisjes…
Hoewel Microsoft in het verleden meerdere koerswijzigingen heeft doorgevoerd, werden de bekende ‘cash cows’ gespaard, of zelfs versterkt.

Tijdens deze transformatie echter worden ook deze cash cows niet ontzien. Zo is het Windows team meer dan gehalveerd en heeft het ook geen eigen vertegenwoordiging meer in het hoogste management van Microsoft.

Alles bij Microsoft gaat over naar consumptie. Denk hierbij aan gaming, Microsoft 365 (combinatie van Windows 10, Office 365 en Microsoft Intune) en Azure.

Eindklant wordt partner?
Waarbij het klassieke Microsoft de eindklant alleen als casestudy bezag, wordt dezelfde eindklant nu eerder als partner gezien. Immers, daar vindt de consumptie plaats en die moet gemeten, gestuurd en zoveel als mogelijk gestuwd worden.

Elke schakel die er tussen zit moet een overduidelijke nuttige rol vervullen. Gebeurd dat te weinig of niet, dan dient de schakel te worden verwijderd.

Microsoft Partner status, ook o.b.v. het consumption model
Als direct gevolg heeft het Microsoft Partner status ook een verandering doorgemaakt. Verkoop van licenties alleen volstaat niet meer. Er moet immers ook geconsumeerd worden. Des te meer des te beter. Logisch dan ook dat de andere richting (minder consumptie) direct nadelige gevolgen heeft voor de Microsoft Partner status.

Algemene verwachting is dan ook dat de incentives op termijn niet alleen positief zullen zijn, maar ook negatief. Bij een blijvende terugval van consumptie zal er een downgrade plaats vinden van de Microsoft Partner status. Dit speelt nu al, maar nog enigszins verhuld. Langzamerhand zal dit meer naar de voorgrond verschuiven.

Consumption = Adoption
Onbekend maakt onbemind. Waarom zou een eindklant een duurder Office 365 abonnement afnemen terwijl er alleen maar de mailfunctionaliteit wordt benut?

Door eindklanten te trainen in de mogelijkheden die Office 365 biedt (veel meer dan mailfunctionaliteit alleen), zal de kennis van de aanvullende diensten alleen maar toenemen, en daarmee de waardering ervan.

Hierdoor zal de koud watervrees om deze diensten (zoals OneNote, Teams, Yammer, Sway etc etc) afnemen en het gebruik ervan stijgen. Omdat het zoveel meer biedt en bedrijven echt helpt plezieriger en efficiënter te werken.

Door deze toegenomen adoptie neemt ook de consumptie van diezelfde diensten toe, en dat heeft weer positieve gevolgen voor de Microsoft Partner status van de leverancier aan deze eindklanten. Hiermee is de cirkel weer rond.

Trainen, leren en certificeren. Voor iedereen.
Uiteindelijk resulteert dit er in dat IT trainingen niet meer voorbehouden zijn aan IT Pro’s alleen. Uiteraard zal deze doelgroep zich moeten blijven trainen en certificeren om de recente ontwikkelingen bij te kunnen houden. Maar hier begint het pas mee.

Leren = adopteren = consumeren
De eindklant gaat immers ook trainen. De insteek zal wezenlijk anders zijn, evenals de opzet en uitvoering van die trainingen. Focus is hierbij gericht op meer werkplezier door een verhoogde efficiëntie en gemak..

Klassikale trainingen worden in deze opzet vermengt met andere (online) leervormen. Dit tesamen wordt ook wel blended learning genoemd.

De vorm van de training is ook anders. Minder o.b.v. boeken maar meer o.b.v. zien en zelf (na)doen. Hetgeen nieuw is aangeleerd zal daardoor ook veel sneller beklijven en deel gaan uitmaken van de dagelijkse werkzaamheden en handelingen.

Meer weten?
Aarzel niet en neem contact met Vijfhart op en bespreek wat er voor uw organisatie allemaal mogelijk is. Vaak is dat veel meer dan er initieel wordt aangenomen.

Bron van inspiratie
Dit artikel van Microsoft watcher nr. 1, Mary Jo Foley, heeft als uitgangspunt gediend voor deze posting

Microsoft 365 Enterprise Administrator & ‘MCSE Productivity’ Certificaat

Inleiding
Zoals eerder aangegeven dien je voor het Certified Enterprise Administrator Expert certificaat naast examens MS-100 en MS-101, ook nog een zogenaamd Workload certificaat behalen.

Hierdoor is het totale traject voor Certified Enterprise Administrator Expert certificaat best wel pittig te noemen. Gelukkig blijkt nu dat bepaalde huidige certificeringen meetellen voor dit traject, en dat scheelt weer de nodige inspanningen.

MCSE Productivity certificering
Wanneer je nu al over een MCSE Productivity certificering beschikt, dan dek je daarmee de Workload certificeringsvereiste mee af.

Wel moet je nog examens MS-100 & MS-101 behalen, maar daarna mag jij jezelf Microsoft 365 Certified: Enterprise Administrator Expert noemen!

Waarom zijn er geen transitie examens?
Voornaamste reden hiertoe is dat MCSA Office 365 door Microsoft gezien wordt als een certificering op Associate niveau. Het nieuwe Certified Enterprise Administrator Expert certificaat echter, zoals de naam al aangeeft, zit op Expert niveau.

En in principe – zo blijkt nu – wilt Microsoft geen transitie examens uitleveren voor een niveau upgrade (van Associate naar Expert zoals in deze situatie). Hiermee wilt Microsoft de de verschillende certificeringsniveaus nog duidelijker afbakenen en daarmee beschermen voor ‘titelinflatie’. Dit is een goed te begrijpen beleid.

Recap:
Hoewel er geen transitie examens zijn, tellen bepaalde huidige certificeringen wel mee. Hierdoor is de uiteindelijk af te leggen route voor het Certified Enterprise Administrator Expert certificaat korter en daarmee sneller te behalen.

woensdag 12 december 2018

Teveel Keuze Is Niet Goed: MVA Gaat Met Pensioen

Eindelijk begint Microsoft schoon schip te maken in hen overkill van zogenaamde Learning Platforms. Het eerste platform dat door deze opschoonactie geraakt wordt, is MVA oftewel Microsoft Virtual Academy.
Related image

Wat houdt dit concreet in?
De MVA courses worden per 31 januari 2019 met pensioen gestuurd. Voor die tijd moet je de lopende MVA courses afronden om de bijbehorende certificaten te behalen. Na 31 januari 2019 is dit niet meer mogelijk en zijn alle MVA trainingen niet meer toegankelijk.

En MVA zelf?
Verwachting is dat na 31 januari 2019 snel de stekker uit MVA getrokken zal worden, waarmee MVA tot het verleden behoort.

En welke Learning Platforms zullen daarna volgen?
Dat is onbekend. Feit is wel dat er nog meer dan genoeg Learning Platforms overblijven en dat een verdere consolidatie geen kwaad kan. De vraag is dus niet zozeer of de consolidatie doorgaat, maar eerder welke keuzes Microsoft zal maken en per wanneer ze deze bekend maakt en uitvoert.

To be continued!

Meer weten? Zie deze blogposting op Microsoft Learning Blog.


maandag 10 december 2018

YouTube Video ‘Update Microsoft Role-Based Certificeringen’

Onlangs heb ik samen met Bastiaan Janssen een YouTube video gemaakt over de huidige stand van zaken met betrekking tot de Microsoft Role Based Certificeringen.

Een ieder die met Microsoft technologieën en diensten werkt, daarvoor gecertificeerd is, wordt geraakt door de nieuwe opzet van de Microsoft Role-Based certificeringen. Ook IT bedrijven die een status hebben als Microsoft Partner, worden hierdoor ook geraakt.

Kortom, deze video is de tijd van het kijken meer dan waard!

De podcast van deze video staat op SoundCloud:
image

woensdag 5 december 2018

!!!Nieuw!!! Microsoft 365 Enterprise Administrator

Update 5-12-2018: Helaas was de eerdere posting niet correct omdat Microsoft tegenstrijdige boodschappen naar buiten stuurt.

Zo blijkt nu dat de ‘weg’ naar het certificaat Microsoft 365 Certified Enterprise Administrator Expert minder heftig is dan eerst aangenomen.

Vandaar deze correctie op deze posting. De eerdere posting is ingetrokken waarvoor deze herziene versie in de plaats is gekomen.

Excuses voor de verwarring.


Sinds 3 december 2018 heeft Microsoft een nieuwe certificering aan hen Role-Based aanbod toegevoegd, en wel éen van de hoogste ‘orde’: Microsoft 365 Certified:  Enterprise Administrator Expert.

De drie gradaties van Role-Based certificeringen:
Even een kleine stap terug, met de Role-Based certificeringen heeft Microsoft drie verschillende gradaties ge(her)introduceerd:

 • Fundamentals
  Beginnersniveau, niet verplicht voor de volgende levels. Voor beginnende IT Pro’s of voor IT Pro’s die voor het eerst met een bepaalde technologie in aanraking komen. Ook zeer interessant voor salesmedewerkers die deze technologieën dienen te verkopen. Hiermee worden ze een volwaardig gesprekspartner voor hen klanten.

 • Associate
  Hier bevinden de meeste Role-Based certificeringen zich en zijn veelal te behalen door het voltooien van een tweetal examens. Dit zijn pittige examens en wanneer je dus een Associate certificaat behaald, dan stel je ook echt wat voor. Qua niveau ‘enigszins’ vergelijkbaar met MCSA…

 • Expert
  Een kleine selectie van de Role-Based certificeringen zijn hier te vinden. Veelal een combinatie van twee Associate trajecten. Weet dat de examens meer dan pittig zijn. Degenen die een Expert certificaat behalen zijn in mijn ogen dan ook ‘Da Master’ van het desbetreffende onderwerp. Qua niveau ‘enigszins’ vergelijkbaar met MCSE…

Hoe wordt ik ‘Microsoft 365 Certified:  Enterprise Administrator Expert’?
Dit doe je niet even of tijdens een paar verloren uurtjes op een regenachtige zaterdag. Je moet verschillende examens behalen.

Wanneer je echt helemaal ‘los’ wilt gaan doe je ook Fundamentals erbij, maar het hoeft NIET. Mijn advies: Ga je voor Expert, sla Fundamentals dan gewoon over. Scheelt weer een examen en de nodige studietijd die je echt slimmer in kunt zetten…

Stap 01: Examens MS-100 & MS-101

 1. Haal examen MS-100, Microsoft 365 Identity and Services (beta);
 2. Haal examen MS-101, Microsoft 365 Mobility and Security (beta).

Stap 02: Behaal één van de zogenaamde ‘Workload’ certificeringen.

Deze zijn in de volgende vier smaken beschikbaar (let wel voor ‘smaken’ 2 t/m 3 moeten de examens en trainingen nog uitkomen):

 1. Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate.
 2. Microsoft 365 Certified: Messaging Administrator Associate.
  • Hiervoor dien je examens MS-200 en MS-201 te doen.
  • Deze examens komen op 14 januari 2019, in beta vorm, beschikbaar.
  • Dit certificaat en bijbehorende examens is gericht op de huidige Exchange Admins.
  • Het mooie hier is dat er ook een transitie examen voor beschikbaar gesteld gaat worden.
  • Wanneer je geslaagd bent voor examen 70-345: Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016, dan kun je transitie examen MS-202: Microsoft 365 Messaging Administrator Certification Transition Exam doen.
  • Dit transitie examen is vanaf 14 januari 2019 beschikbaar. Net zoals alle transitie examens zal deze een THT datum hebben, welke vooralsnog onbekend is.

 3. Microsoft 365 Certified: Teamwork Administrator Associate.
  • Hiervoor dien je examens MS-300 en MS-301 te doen.
  • Deze examens komen op 14 januari 2019, in beta vorm, beschikbaar.
  • Dit certificaat en bijbehorende examens is o.a. gericht op de huidige SharePoint Admins.
  • Het mooie hier is dat er ook een transitie examen voor beschikbaar gesteld gaat worden.
  • Wanneer je geslaagd bent voor examen 70-339: Managing Microsoft SharePoint Server 2016, dan kun je transitie examen MS-302: Microsoft 365 Teamwork Administrator Certification Transition Exam doen.
  • Dit transitie examen is vanaf 14 januari 2019 beschikbaar. Net zoals alle transitie examens zal deze een THT datum hebben, welke vooralsnog onbekend is.

 4. Microsoft 365 Certified: Security Administrator Associate.
  • Hiervoor dien je examen MS-500 te doen.
  • Dit examen komt op 7 januari 2019 beschikbaar.

Roundup
Je moet sowieso examens MS-100 & MS-101 behalen. Daarna mag je een keuze maken uit één van de zogenaamde Workload certificeringen.

Het moge duidelijk zijn dat het certificaat Microsoft 365 Certified:  Enterprise Administrator Expert echt iets voorstelt en respect afdwingt.

Roadmap:

Gebruikte bronnen:

dinsdag 4 december 2018

!!!Nieuw!!! ‘Modern Desktop Administrator Associate’ is uit

Sinds gisteren heeft Microsoft het aanbod Role-based certificeringen uitgebreid met Microsoft 365 Certified Modern Desktop Administrator Associate.
administrator associate image

Om dit certificaat in de wacht te slepen dienen deze twee nieuwe examens te worden behaald. Deze examens zijn ook sinds gisteren in BETA beschikbaar:

 1. MD-100: Windows 10 (beta);
 2. MD-101: Managing Modern Desktops (beta)

Beta = Korting?
Ja, dat klopt! Ga naar deze blogposting van Microsoft Learning en zoek de kortingscodes. Let erop dat deze codes beperkt houdbaar zijn en beperkt beschikbaar. Dus: op = op! Wees er dan ook snel bij!

Waar zijn de trainingen?
Goede vraag! Die zitten nog in de ‘pijplijn’. Verwachting is dat deze trainingen  eind december 2018 en anders begin januari 2019 beschikbaar komen.

Ik hoop dat deze trainingen dan ook COMPLEET zijn omdat vele nieuwe AZ-x trainingen dat nog niet zijn. Zo ontbreken nog echte opgaves en wordt je doorverwezen naar de documentatie website van Microsoft om bepaalde ‘oefeningen’ te doen. Momenteel werkt Microsoft er aan om deze trainingen te voorzien van echte opgaves/oefeningen.

Is er een overgang van oud naar nieuw?
Ja en nee. Nee in de zin dat er geen transitie examens voor Windows 10 zijn.

Ja wanneer je examen 70-698 (Installing and Configuring Windows 10) hebt behaald, want dan hoef je alleen nog maar examen MD-101 doen.

Aanvullende (online/blended/klassikale) training is echt geen overbodige luxe wanneer jij dit examen wilt behalen. Reken er maar op dat Microsoft er alles aan doet om hen nieuwe Role-Based certificeringsprogramma te bewaken en dat de toelating dus niet eenvoudig is.