woensdag 6 mei 2020

Microsoft World Wide Learning En COVID-19 Maatregelen – Deel 2

Inleiding

Vrijdag 27 maart 2020 heb ik de eerste posting uitgebracht over de maatregelen die Microsoft heeft getroffen omtrent COVID-19. Inmiddels zijn we ruim een maand verder en zijn bepaalde zaken inmiddels aangepast. Daarom deze posting om jullie weer bij te praten.


Capaciteitsuitdagingen Azure

Zoals bekend is door COVID-19 er een enorme toename ontstaan qua workload in alle Azure datacenters. Om ervoor te zorgen dat de beschikbare resources zoveel als mogelijk benut kunnen worden door o.a. de hulpdiensten en medici die tegen Corona strijden (aka ‘Health related workloads’), is Microsoft enorm gaan knijpen op de gratis abonnementen.

Hierdoor werd ook Azure Pass, het gratis Azure abonnement voor Azure cursisten, enorm geknepen. Microsoft heeft toen besloten deze Azure Passes niet meer aan te bieden en de gehele service te stoppen.

UPDATE: Inmiddels is Azure Pass weer beschikbaar en operationeel. Dit laatste kan per Azure Region verschillen waarbij opvalt dat West Europe nog steeds behoorlijk geknepen wordt, zeker in vergelijking met East US.


Examens

Vooralsnog blijven de fysieke examenlocaties gesloten. Je kunt nog steeds examen doen maar dan online. Zie deze blogposting van mij voor adviezen hoe dit het beste te doen.


Microsoft events: De komende tijd alleen digitaal, ook in 2021

Zoals bekend worden Inspire 2020 (21 & 22 juli) en Ignite 2020 (september, aantal dagen en data vooralsnog onbekend) zogenaamde Digital Events.

Nu blijkt dat deze benadering tot en met eind juli 2021 wordt voortgezet. Zodoende wordt Build 2021 een digitaal event. Begin 2021 zal Microsoft een beslissing nemen ten aanzien van de tweede helft van 2021.

Uiteraard beseft Microsoft zich terdege dat een ‘normaal’ event, waar mensen elkaar echt zien en ontmoeten, het beste is. Zodra alle omstandigheden dat toelaten dan worden dit soort events weer op ‘Pré COVID-19’ wijze gehouden en uitgevoerd. Dit kan echter nog wel een tijd duren.

Meer weten? Lees deze posting van ZDNet.


Gebruik van Microsoft Teams is explosief toegenomen

Door COVID-19 is het gebruik van Microsoft Teams enorm gestegen. Enkele cijfers:

  • Pré COVID-19: 44 miljoen gebruikers, nu meer dan 75 miljoen dagelijkse gebruikers;
  • Per dag nu meer dan 200 miljoen vergaderdeelnemers;
  • Per dag nu meer dan 4,1 miljard vergaderminuten.

Als gevolg hiervan is Microsoft bepaalde Teams functionaliteiten gaan knijpen zonder dat de eindgebruikerservaring er door benadeeld wordt. Hoewel dit tegenstrijdig klinkt, moet je als volgt zien: De ‘toeters en bellen’ zijn nu tijdelijk wat minder, terwijl de kwaliteit van digitaal samenwerken en vergaderen, in stand blijft.

Aan de andere kant echter voegt Microsoft weer nieuwe en handige functies toe, zoals het tonen van meer webcams per vergadering, het gebruiken van alternatieve achtergronden e.d.

Als resultaat loopt de technische Microsoft Teams training (de MS-700) nog meer achter de feiten aan. Hoewel er op termijn een update uitkomt, zal ook deze update weer snel ingehaald worden door de enorm hoge ontwikkelsnelheid van Microsoft Teams.


Top van de ijsberg…

Deze posting bevat maar een beperkt overzicht van wat Microsoft allemaal doet i.v.m. COVID-19. Wil je een compleet overzicht, kijk dan hier bij Microsoft zelf.

Dit is een zeer indrukwekkende lijst en laat zien dat Microsoft deze crisis uitermate serieus neemt en op haar manier meedenkt en –helpt om erger te voorkomen.


Recap

We zijn er nog niet en het zal nog een tijd duren eer we op een situatie uitkomen die enigszins lijkt op de pré COVID-19 periode.

Zeker is wel dat een aantal zaken niet meer terug zullen veranderen of in ieder geval niet in de mate zoals deze eerst was. Denk hierbij aan zaken die nu deel uitmaken van het ‘nieuwe normaal’:

  • Virtueel trainen
  • Virtueel vergaderen;
  • Vanuit huis werken;
  • Zoveel als mogelijk alles online doen/bestellen/regelen.

De ‘geest’ is uit de fles en zal niet meer eenvoudig teruggaan. De wijzigingen/aanpassingen die wij vanuit Microsoft zien, liggen in het verlengde ervan en staan dan ook niet op hen zelf.

Mocht er in de toekomst weer iets nieuws te melden zijn m.b.t. de door Microsoft getroffen COVID-19 maatregelen, dan zal ik een nieuwe update posten.

En last but not least: Zorg goed voor jezelf en jouw naasten!!!