vrijdag 24 augustus 2018

Cloud & Security

Via een LI contact werd ik op eenYouTube video over cloud & security gewezen.
image

Uiteraard zijn er vele video’s over te vinden. Maar wat deze video zo uniek maakt, is de humoristische insteek. Zowel de cloud als security worden enorm op de hak genomen door het in het belachelijke te trekken.

Feit is echter wel dat security, ook in de cloud, een gedeelde verantwoordelijkheid kent. Zowel de gebruiker (eindgebruiker/organisatie) als de cloudleverancier moeten aan bepaalde criteria voldoen EN bepaalde disciplines volgen. Anders is elke vorm van security bij voorbaat gedoemd te mislukken.

Een meer serieuze insteek is deze LinkedIn posting: CEO Fraude: Laat je niet belazeren!, geschreven door Bastiaan Janssen. Waar het met name om gaat is dat iedereen zich bewust is van de gevaren en risico’s. Dat security niet alleen een technische aangelegenheid is, maar veel meer een zaak van degene die achter het toetsenbord zit.

Samenvattend:
De eerder genoemde YouTube video is zeer zeker humoristisch maar vertelt niet het hele verhaal. Security is ieders verantwoordelijkheid en begint met bewustwording. Social Engineering wordt steeds geraffineerder waardoor elke organisatie zijn interne processen en procedures goed moet inrichten EN onderling afstemmen. Alles wat daar buiten valt, komt sneller op de radar te staan en zal dan ook opvallen, waardoor aanvallen op tijd herkend worden en afgeslagen.

Migratie Naar Azure? Investeer In Kennis & Tools

Inleiding
Steeds meer bedrijven kiezen voor de cloud, waaronder die van Microsoft, ook wel bekend als Azure. Hierbij worden vele workloads (en de bijbehorende VMs) van on-premise naar Azure gemigreerd. Alleen is degelijke kennis, gecombineerd met de juiste tooling uitermate belangrijk. Zonder deze twee cruciale componenten is de migratie naar de cloud bij voorbaat gedoemd vroeg of laat te mislukken, ook wel een ‘slow car crash’ genoemd.
Image result for slow car crash

Lees verder om te weten te komen hoe dit te voorkomen.

Azure kennis
Voordat je als bedrijf zijnde ook maar één stap zet richting Azure, is het belangrijk er kennis over te hebben, gecombineerd met degelijke ervaring. Uiteraard kun je dit deels (tijdelijk) inhuren, maar wanneer je als bedrijf zijnde kiest voor Azure, is het wel zo handig dat de eigen medewerkers over voldoende kennis en ervaring beschikken.

Het opdoen van kennis (en daarna de juiste ervaringen) kan gerealiseerd worden door het volgen van één of meerdere Azure trainingen, zoals bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot):

Daarnaast is er altijd maatwerk mogelijk. Voordelen van maatwerktrainingen zijn o.a.:

 • Trainingen toegespitst op uw bedrijfsspecifieke situatie;
 • Sterke aansluiting op de realiteit waardoor de training geen ‘ver van mijn bed’ show is;
 • Specifieke cases en vragen kunnen met de training geïntegreerd worden;
 • Goede aansluiting van de theorie op de praktijk.

Het moge duidelijk zijn dat maatwerktrainingen voorbereidingstijd behoeven omdat deze niet kant en klaar ‘op de plank liggen’ maar echt gemaakt moeten worden, voorafgegaan door een intake om de eisen en wensen goed in kaart te brengen.

Azure migratie tooling
Afhankelijk van de huidige on-premise omgeving zijn er verschillende Microsoft tools beschikbaar om de on-premise omgeving naar Azure te migreren. Per tool verschilt de functionaliteit. Hieronder wordt high level de verschillen uiteengezet.

  • GEEN migratietool maar een op Azure gebaseerde ‘assessment’ service;
  • Beoordeelt de on-premise workloads voor een migratie naar Azure;
  • Werkt ALLEEN voor VMware VMs o.b.v. vCenter Server (5.5, 6.0, or 6.5);
  • Beoordeelt elke VM voor geschiktheid om naar Azure te migreren;
  • Geeft aan welk type Azure VM het meest geschikt is;
  • Geeft een schatting van de te verwachten kosten in Azure na de migratie;
  • Na het assessment zijn er andere tools nodig voor de daadwerkelijke migratie, zoals bijvoorbeeld Azure Site Recovery en/of de Azure Database Migration Service. Uiteraard is er ook een veelvoud aan third party software beschikbaar om naar Azure te migreren.

  • GEEN migratietool maar een lokaal te installeren command-line tool voor zowel Hyper-V naar Azure als VMware naar Azure migraties;
  • Werkt het beste voor Hyper-V gebaseerde VMs (meeste functionaliteit);
  • Beoordeelt de on-premise VMs voor een migratie naar Azure;
  • Werkt in drie stappen;
  • Stap 1- Overzicht VMs maken: Welke VMs zijn er allemaal?
  • Stap 2 - Profiling: Hoe zijn de VMs opgebouwd? (OS, specs, admintoegang e.d.)
  • Stap 3 – Rapportage: Er wordt een uitgebreid rapport gemaakt, in Excel formaat.
  • Na de het produceren van de rapportage zijn er andere tools nodig voor de daadwerkelijke migratie, zoals bijvoorbeeld Azure Site Recovery en/of de Azure Database Migration Service. Uiteraard is er ook een veelvoud aan third party software beschikbaar om naar Azure te migreren.

  • Een op Azure gebaseerde service om on-premise SQL databases naar Azure SQL Databases te migreren;
  • Maakt gebruik van DMA (Data Migration Assistant) om assessments te maken welke aanbevelingen bevatten wat er moet gebeuren om naar Azure te migreren;
  • ADMS is in staat om zelfstandig de migratie uit te voeren.

Tot slot
Kennis op doen is goed te realiseren door het volgen van een of meerdere trainingen. Ervaring opdoen is een kwestie van ‘doen’, het toepassen van de eerder opgedane kennis.

Daarom is de aanwezigheid van een on-premise test- of acceptatieomgeving nodig. Deze omgevingen kunnen immers naar Azure gemigreerd worden zonder dat de productieomgeving geraakt wordt.

Hierdoor wordt er de nodige ervaring opgedaan en kunnen er meerdere migratiescenario’s tegen het licht gehouden worden. Veelal is de praktijk net iets anders dan de theorie. Door eerst met test- en acceptatieomgevingen aan de slag te gaan (en desnoods in Azure weer volledig te verwijderen om het nogmaals te oefenen) wordt de IT afdeling en alle andere betrokkenen en stakeholders voorzien van de nodige ‘migratiekilometers’ op hen teller.

Pas dan – en veelal in samenwerking met daartoe gespecialiseerde partijen – is het raadzaam om ook uw productieomgeving naar Azure te migreren.

donderdag 23 augustus 2018

Crosspost: Een Kwestie Van Mindset

Onlangs schreef ik een posting over Ramsey Musallam, leraar scheikunde. In een TED sessie - een korte video van nog geen 7 minuten - deelt hij drie regels om leren te stimuleren:

 1. Curiosity comes first
  Questions can be windows to great instructions, not the other way around.

 2. Embrace the mess
  Learning is ugly. Trial & error can be an informal part of what we do every single day.

 3. Practice Reflection
  What we do is important. It deserves our care and also our revision.

Onlangs werd ik op een LinkedIn posting gewezen met een zeer interessante illustratie, Een Kwestie Van Mindset geheten, gepost door Sandra Veldstraten.

Het gaat precies om hetgeen Ramsey Musallam aangeeft met punt 1: Curiosity comes first. Hierbij is de vraag van de cursist/student/scholier het uitgangspunt voor het geven van instructies, niet de lesstof zelf.

Kijkende naar deze illustratie sluit dat perfect aan op de Groei Mindset (rechts afgebeeld):

Gezien bepaalde reacties die deze LI posting krijgt, moet er nog veel water door de zee stromen om die omslag van mindset voor elkaar te krijgen. De bewustwording dat het anders kan is de eerste stap in die richting. Op naar de vervolgstappen!

Credits
Met dank aan Sandra Veldstraten voor het delen van deze illustratie.

Nieuw Beta Examen: 70-777: Implementing Azure Cosmos DB Solutions

Het portfolio van Azure examens blijft groeien. Onlangs heeft Microsoft examen 70-777: Implementing Microsoft Azure Cosmos DB Solutions toegvoegd.

Let wel, dit examen is vooralsnog in beta stadium. Verwachting is dat uiterlijk Q1 2019 dit examen volledig live zal zijn. Uiteraard geeft Microsoft een eerdere datum aan, maar de ervaring is dat deze data niet altijd gehaald worden. Vandaar neem ik de vrijheid deze data iets naar voren te schuiven.

Wil je dit examen gaan doen, dan kun je hier een paar tips vinden over hoe jezelf voor te bereiden voor een examen waarvoor nog geen voorbereidingsmateriaal bestaat. Onderstaand screenshot komt van diezelfde webpagina:
SNAGHTMLaad42e7

dinsdag 21 augustus 2018

Enterprise-Defined Data Center (EDDC) & De IT’er

Wat is EDDC?
Al in 2015 publiceerde Gartner op hen blog een aantal postings over het EDDC, oftewel het Enterprise-Defined Data Center. Hoewel ze qua datum verouderd lijken, is niets minder waar dan dat.

Maar voordat ik daar meer over schrijf, is het belangrijk om eerst duidelijk te maken wat EDDC nu eigenlijk is, of beter gezegd, waar het voor staat.

In het kort komt het erop neer dat bij het EDDC de verantwoordelijkheden en takenpakket van de IT operatie gedefinieerd worden door de datacenters en diensten die de onderneming nodig heeft - en niet andersom.

Oftewel, de business is leading. Als uitgangspunt speelt er immer dezelfde vraag voor de IT operatie: ‘Welke diensten moeten wij leveren om ervoor te zorgen dat ons bedrijf succesvol is en blijft?’.

Impact op hoe IT ‘wordt gedaan’
Hiermee heeft het EDDC een enorme impact op de manier waarop er tegen IT wordt aangekeken en de executie er van.

IT is geen 100% technische aangelegenheid bij het EDDC, maar een logische constructie van vele onderdelen en diensten, waarvan sommige eigendom van het bedrijf zijn zijn, andere niet, maar allemaal met elkaar verbonden met één gemeenschappelijke doel: het bedrijf helpen succesvol te zijn en te blijven.
Image result for it future

Hierbij wordt er gebruik gemaakt van een mix van beschikbare middelen: van legacy applicaties en datacenters tot en met vele clouddiensten aan toe. En dit kan per dienst verschillen: sommige zullen gebaseerd zijn op 100% legacy, andere weer 100% cloud en velen zullen een mix er van zijn.

EDDC & de IT’er
Het is duidelijk dat het ‘goed zijn in het beheren van ALLEEN het traditionele datacenter, legacy omgevingen en applicaties’ niet meer toereikend is.

Daarentegen is inzicht in de gevolgen en effecten wanneer onderdelen en services binnen het EDDC veranderen en hoe deze de dienstverlening in zijn totaliteit beïnvloeden, enorm belangrijk.

Dit houdt in dat zogenaamde ‘silo specialismes’ zoals storage/networking/compute/applications, steeds meer naar de achtergrond verdwijnen. Uiteraard blijft er vraag bestaan naar dit soort kennis, maar veelal om een nieuwe dienst op te leveren.

Wanneer deze er eenmaal staat en functioneert, is inzicht in de totale opbouw, inrichting en de gevolgen van aanpassing/uitval van één of meerdere componenten, veel belangrijker.

Kortom, de IT’er zal mee moeten veranderen. Hetzij door buiten de IT een nieuwe loopbaan te zoeken, of door mee te bewegen met het bedrijf.

Hierbij zullen soft skills immer een grotere rol gaan spelen. Er zal immers meer gecommuniceerd moeten worden. Niet alleen met de (interne/externe) klanten maar ook met de leveranciers die deel uitmaken van het EDDC. Er zullen nieuwe processen opgetuigd moeten worden welke borging in de organisatie behoeven. Het goed kunnen documenteren is dan ook een van de andere vereisten.

Hierbij komt ook nog kennis van en inzicht in wat het bedrijf doet, en dan vooral het hoe en het waarom. Dit alles in combinatie met de kennis welke (IT) diensten hiervoor ter ondersteuning/realisatie voor gebruikt worden en hoe deze op elkaar ingrijpen. Hiermee wordt de IT’er de vaandeldrager van het EDDC.

Dit alles is nog maar een kleine greep uit wat er allemaal gaat veranderen. En let wel, deze verandering is al in gang gezet. Hierbij vindt er een verschuiving plaats van beheer naar regie, in combinatie met een betere aansluiting op het bedrijf zelf.

Wat houdt dit concreet in?
Even terug naar de aarde. Concreet houdt dit in dat werkmethodieken zoals Agile/Scrum onderdeel zijn van het kennislandschap van de IT’er. Dat aangevuld met één of meerdere Soft Skills trainingen, zoals communicatie, leiderschap en persoonlijke effectiviteit.

In de meer technische hoek is  algemene cloud kennis (bijvoorbeeld Professional Cloud Technology Associate) een pre, aangevuld met diepere cloud kennis en vaardigheden, toegesneden op de bedrijfsspecifieke situatie en karakter van de werkzaamheden.

In het geval van Azure: 

In het geval van DevOps:

In het geval van AWS:

En last (but not least!!!), specifieke kennis van het bedrijf zelf, zoals (maar niet beperkt tot):

 • Weten wat het doet;
 • Waarvoor het staat;
 • Wie de klanten zijn;
 • Waarom ze klant zijn bij het bedrijf waarvoor jij werkzaam bent;
 • Welke problemen deze klanten hopen op te lossen door bij jullie bepaalde diensten/producten af te nemen;
 • Hoe de interne processen lopen;
 • Welke externe IT diensten jullie aanbieden voor jullie eindklanten e.d.;
 • Welke stakeholders;
 • Etc. etc. etc.

Dit soort kennis, awareness en inzichten dienen veelal door HR geleverd te worden. Hiervoor zijn verschillende leveringsvormen mogelijk. Dit varieert van het klassieke ‘leesvoer’ hetzij in printout of digitaal gepresenteerd, tot en met de korte snelle video’s aan toe welke ieder niet langer dan vijf minuten duren, ook learning bites/snacks genoemd.

Dit alles kan met gamificatie verrijkt worden, zodat mensen verplicht meerdere badges moeten behalen voordat ze een bepaalde functie mogen vervullen. Ook kunnen er meerdere ‘learning bites/snacks’ aaneengeregen worden tot een logische entiteit en als een soort pad gepresenteerd worden.

Pas nadat iemand een bepaald pad heeft doorlopen, compleet met het succesvol afsluiten van een korte en krachtige online eindtoets, kan iemand doorgroeien naar een volgende positie.

Hierbij kan er ook gebruik worden gemaakt van echte leader boards, zodat men weet wie op een bepaald gebied ontzettend goed is. Die collega kan dan weer als Subject Matter Expert gebruikt worden om collega’s die meer moeite met dat specifieke onderwerp hebben, verder te begeleiden en een paar tips en tricks bij te leren.

Eindstation = Constant Leren = Constant Groeien
Het ultieme doel is dat de IT operatie in een cyclus van constant leren terecht komt waarbij een mix van verschillende leervormen wordt gebruikt, zoals klassikaal (traditioneel), online, learning snacks/bites en bedrijfsbijeenkomsten met korte en krachtige kennisoverdrachtmomenten.
Image result for continuous learning

Hiermee blijft de IT operatie dynamisch van karakter en groeit en verandert(!) deze op tijd mee met de rest van het bedrijf. Hierdoor is verandering niet meer eng, lastig en vervelend maar wordt deze geborgd door het volledig te integreren in het reguliere takenpakket van de IT’er. Al snel zal de rest van het bedrijf dit voorbeeld volgen wat de totale dynamiek van het bedrijf ten goede komt.

En dit alles gerealiseerd door het EDDC, hoe mooi kan het zijn Smile

Gebruikte bronnen van Gartner

maandag 20 augustus 2018

TED: Drie Regels Om Leren Te Stimuleren

‘Ich bin ein Lehrer’
Ik hoop dat wijlen Amerikaanse president John F. Kennedy het mij niet al te kwalijk neemt zijn fameuze uitspraak ‘Ich bin ein Berliner’ te misbruiken.
Image result for ich bin ein berliner

Bedoeling is in ieder geval om duidelijk te maken dat iedereen, op bepaalde momenten een docent/trainer is. Kennisoverdracht is immers niet het territorium van docenten/trainers alleen.

Uiteraard beschikt een gecertificeerde docent/trainer over veel meer theoretische en praktische kennis, maar de basis – het overbrengen van kennis – wordt door vrijwel iedereen gedaan, en dus ook buiten het klasslokaal, de scholen en op de momenten die er meest geschikt voor zijn. Voorbeelden?

Bijvoorbeeld kennisoverdracht naar je naasten in privé situaties (hoe neem ik een film op, hoe bak ik een taart?, hoe kan ik fietsen zonder te vallen?) tot je werk aan toe (hoe voer ik een nieuwe klant in het klantsysteem?, hoe ga ik met een klant in gesprek?).

En nee, luid toeteren naar een andere automobilist omdat deze een domme fout maakt (of te traag rijdt) valt hier niet onder…
Image result for toeteren automobilist

Hoe kennis over te dragen?
Dit kan op vele manieren. Dus ook op de verkeerde. Ik heb geen idee hoe het jullie afgaat, maar zelf heb ik de neiging om een paar cruciale stappen niet altijd de aandacht te geven die ze verdienen.

Daarom ben ik heel blij met deze TED video van Ramsey Musallam, leraar scheikunde. In een korte video van nog geen 7 minuten deelt hij drie regels om leren te stimuleren:

Deze video helpt mij enorm en ga ik dan ook zoveel als mogelijk toepassen in mijn momenten van kennisoverdracht. Want deze drie regels zijn valide en goed te onthouden:

 1. Curiosity comes first
  Questions can be windows to great instructions, not the other way around. (Tijd 4:05.)

 2. Embrace the mess
  Learning is ugly. Trial & error can be an informal part of what we do every single day. (Tijd: 4:15.)

 3. Practice Reflection
  What we do is important. It deserves our care and also our revision. (Tijd 4:41.)

Mijn vraag aan jullie: Herkennen jullie dit ook? Reageer via het reactieveld.

vrijdag 17 augustus 2018

Kennis Is Macht En Laat (IT) Projecten Slagen

Doe even mee…
Stel je deze situatie voor. Je bent in een land waarvan je de taal niet speekt en niet kan lezen omdat het gebruikte alfabet tekens bevat welke jij niet beheerst. Alle straatnaam-/uithang-/advertentieborden e.d. bevatten dus teksten die voor jou totaal niet te volgen zijn, op de afbeeldingen na dan.

Afhankelijk van de situatie kan dit leuk of heel vervelend zijn. Het is leuk/prettig wanneer je in dat land op vakantie bent. Het draagt immers bij aan het ‘vakantiegevoel’. Je bent er helemaal tussen uit en je doet allemaal nieuwe indrukken op.

Minder leuk wordt wanneer je niet de weg kunt vragen omdat je de taal niet spreekt. Nog minder leuk wordt het wanneer je dringend (medische) hulp nodig hebt en er niemand is die jouw taal spreekt.

Wat heeft deze situatie te maken met IT en trainingen?
Goede vraag! En eerlijk gezegd: het heeft er ALLES mee te maken.

Maar al te vaak zijn er grootschalige (IT) projecten opgezet waarbij er vanuit de puur technische kant alles tot de puntjes is ingeregeld en uitgevoerd. Hiermee wordt het een groot succes. Immers, de implementatie/migratie is geslaagd! De overgang naar het nieuwe systeem / de nieuwe omgeving is goed gegaan, zonder ongeplande outages. Prima!

Neem als voorbeeld een migratie naar Office 365.

Operatie geslaagd, patiënt overleden…
Hoewel het op het eerste gezicht lijkt dat het project geslaagd is, blijkt de realiteit weerbarstiger te zijn.

Reden? Er is niet aan alles gedacht. Ja, de beheerorganisatie heeft de benodigde trainingen gekregen, er is kennisoverdracht geweest aan die kant van het verhaal. So far so good.

Maar hoe zit het met de eindgebruikers? Dus alle andere medewerkers die met Office 365 aan de slag moeten gaan? Zij zijn immers degenen die ‘productie draaien’ en daarbij o.a. gebruik maken van de vele mogelijkheden, apps en vormen van samenwerking die Office 365 biedt.

Alleen: onbekend maakt onbemind. Dus wanneer er geen degelijke kennisoverdracht, in de vorm van praktische en pragmatische workshops plaats heeft gevonden, zal er nooit het maximale rendement uit de gedane investeringen voor Office 365 gerealiseerd kunnen worden.

Kortom, een groot gedeelte van de eindgebruikers (of allemaal) worden in een soortgelijke situatie geduwd: Ze bevinden zich in een (digitaal) land waarvan ze de taal niet of nauwelijks beheersen. Laat staan dat ze in staat zijn er zelfstandig hun weg te vinden, of een kop koffie te bestellen…

Doe niet zo moeilijk! Iedereen kan toch mailen? Dat is Office 365!
Ja en nee. Uiteraard kun je met Office 365 mailen. En tegenwoordig kan iedereen mailen. Alleen biedt Office 365 zoveel meer dan de mailfunctionaliteit alleen. Het is van een plat mailplatform gegroeid naar een multifunctioneel (online) samenwerkingsplatform met een grote hoeveelheid aan apps omdat te realiseren.

Office 365 apps
Iedereen kent Outlook en de andere standaard Office applicaties. Maar wie heeft er al gehoord van en werkt dagelijks (!) o.a. met:

 • Teams;
 • Delve;
 • Form;
 • OneNote;
 • Dynamics;
 • OneDrive;
 • Planner;
 • PowerBI;
 • StaffHub;
 • Sway;
 • Tasks;
 • To_Do;
 • Video?

Kennis is macht & gemak
Bij veel organisaties wordt het nu erg stil. En dat is een gemiste kans. Want deze apps zijn er om jou het werk te vereenvoudigen. Om sneller gegevens uit te wisselen, effectiever te vergaderen, eenvoudiger gegevens inzichtelijk te maken en om beter te communiceren.

Daarbij zijn de meeste apps laagdrempelig qua gebruik. Alleen dient men er wel basiskennis van te hebben, zoals:

 1. Dat ze er zijn;
 2. Waar te vinden;
 3. Wat de apps doen, leveren en kunnen;
 4. Hoe ze optimaal in te zetten;
 5. Onderling af te spreken deze apps wel of niet, en zo ja hoe in te zetten.

Een kleine investering, een maximaal resultaat
Door de eindgebruikers praktische en pragmatische workshops te laten volgen, leren ze snel wat er allemaal mogelijk is en hoe het in te zetten. Dit kost niet veel tijd en zorgt ervoor dat de investeringen in Office 365 zich sneller terugbetalen.

Hiermee, om terug te gaan naar de eerder besproken voorbeeldsituatie, spreken de eindgebruikers wel de taal die nodig is om hen weg te vinden in het land en zelfstandig te handelen. Dit levert de organisatie veel op, zoals een meer tevreden workforce en efficiënter gebruik van de beschikbare (IT) middelen.

Wij van WC Eend…
Vanuit Vijfhart weten wij als geen ander dat eindgebruikers cruciaal zijn in het laten slagen van welk IT project dan ook. Neem deze groep dan ook mee in de budgettering van uw IT projecten en zorg dat ze in staat zijn om de nieuwe IT middelen goed te gebruiken.

Dit scheelt een hoop onvrede en een onnodig overbelaste helpdesk welke overstelpt wordt met vele ‘hoe’ en ‘waarom’ vragen.

Vijfhart levert vele eindgebruikerstrainingen en is daarbij in staat om ook maatwerk te leveren opdat uw organisatie maximaal wordt geholpen. Aarzel niet en neem contact met ons op.


donderdag 16 augustus 2018

Eindelijk! Verbetering Van De Microsoft Azure Certificeringen & Examens!

Achtergrond
Azure is er en gaat niet meer weg. Prima. Alleen zijn een aantal van de huidige Azure certificeringen en examens niet echt prettig. Voornaamste reden is dat de insteek te breed en te diep is. Alsof je een certificering van autoverkoper doet en tegelijkertijd het examen van automonteur en architect moet doen.

Daarbij is Azure net een caleidoscoop. Elke keer is het ‘plaatje’ net even anders door toevoeging van nieuwe mogelijkheden, aanpassingen van bestaande mogelijkheden, verplaatsing van deze mogelijkheden naar een andere plaats in het Azure console e.d.
image

Hierdoor moest je veelal examens doen o.b.v. oude en irrelevante informatie en daarbij dingen doen en leren die al lang niet meer van toepassing zijn in de huidige Azure omgeving.

Kortom, tijd voor verandering!

Stapsgewijs
Alleen gaan deze veranderingen niet al te snel. Helaas heeft niet alles binnen Microsoft hetzelfde momentum als de ontwikkelingen m.b.t. Azure Smile with tongue out.

Maar goed, de eerste stappen zijn gezet. Er zijn een drietal nieuwe Azure examens gelanceerd, vooralsnog in Beta status. Er is een geringe kans dat je er nog op in kunt schrijven met daarbij een korting van 80%.

Dit zijn de nieuwe examens:

 1. Exam AZ-100, Microsoft Azure Infrastructure and Deployment (beta!!!)

 2. Exam AZ-101: Microsoft Azure Integration and Security (beta!!!!)

 3. Exam AZ-102, Microsoft Azure Administrator Certification Transition (beta!!!)

Klik op de examens om er meer over te weten te komen. Over de achtergrond van dit alles, lees deze Engelstalige publicatie op het Microsoft Learning Blog.

woensdag 15 augustus 2018

Nieuw blog!

Een kleine terugblik
In november 2008 ben ik een blog begonnen, geheel gewijd aan Microsoft System Center Operations Manager (SCOM). Toen realiseerde ik mij niet wat het mij allemaal zou brengen.

Zo groeide het blog van 1 bezoeker per week (feest!) naar 1.000+ bezoekers per dag, wereldwijd! Ook heeft het mij het Microsoft Most Valuable Professional (MVP) award bezorgd. Inmiddels heb ik het MVP award al negenmaal in ontvangst mogen nemen. Een hele eer & ervaring.

Terug naar het heden
Maar zoals het met alles gaat, dingen veranderen. Sinds mei 2018 ben ik niet meer werkzaam in een functie die 100% technisch is. In plaats daarvan zit in de rol van Product Manager bij Vijfhart IT-Opleidingen.

Vanuit die rol en functie ben ik (mede) verantwoordelijk voor het onderhoud van het trainingsaanbod van deze organisatie. Hierbij moet ik dus ook nieuwe ontwikkelingen op tijd ‘spotten’ en ‘plotten’ om zodoende te zorgen dat Vijfhart als full service trainingspartner, relevant is en blijft.

De eerste maanden waren dan ook hectisch en zeer leerzaam. En zodoende ben ik tot een aantal nieuwe inzichten gekomen waarvan een paar van directe invloed zijn op mijn blog.

Bloggen? Ja! Maar welk blog?
Hoewel ik bloggen nog steeds leuk vind, ben ik wel van mening dat het scala aan onderwerpen waarover ik wil bloggen, niet meer aansluit op mijn huidige blog. Het heeft een sterke technische focus (SCOM, SCCM, OMS & Azure), terwijl ik vanuit mijn nieuwe rol en functie mij bezig hou met andere zaken vanuit andere invalshoeken.

Uiteraard wel met een technische insteek, maar allemaal gericht op IT trainingen. Hierbij speelt het ‘leren om te leren’ ook een grote rol.

En ja, ook in deze rol is het van groot belang bij te zijn en blijven m.b.t. de laatste technologische ontwikkelingen. Alleen is ook hier de insteek anders. Niet meer van ‘waar zit de nieuwste functionaliteit en wat is er verdwenen’, maar veel meer vanuit het opleidingenperspectief.

Vragen zoals ‘is er al een training voor?’, ‘moeten wij zelf iets ontwikkelen, en zo ja wat?’, ‘welke (maatwerk)trainingen en materialen moeten er sowieso bijkomen?’ spelen hierbij een grote rol.

Op basis hiervan kom ik veel interessant materiaal tegen welke ik graag met de buitenwereld wil delen, en het liefst via een blog.

Nieuw!
Op basis van dit alles heb ik besloten mijn huidige blog achter mij te laten en een nieuw blog te starten, met als insteek IT en educatie. Na wat brainstormen – dank aan een paar collega’s – is de naam ITducation tot stand gekomen, een samenvoeging van IT en educatie.

Content
De blogpostings op dit nieuwe blog zullen, zoals de naam al aangeeft, een sterke focus hebben op de (stormachtige) ontwikkelingen in de IT (aangejaagd door de cloud), en de invloeden die ze hebben op het takenpakket en functieprofiel van de IT ’er.

Standaard zullen de postings in het Nederlands zijn, met soms verwijzingen naar Engelstalige artikelen. Daarbij zal ik mijn collega’s bij Vijfhart in de gelegenheid stellen om ook content aan te leveren en zal ik niet schromen door te verwijzen naar interessante acties bij Vijfhart, dit onder het mom ‘Wij van WC Eend…’  Smile.

Echter de insteek is en blijft hetzelfde zoals het was bij mijn (inmiddels oude) blog: Het overdragen van relevante kennis, inzichten en ervaringen.

Tot ziens!