maandag 7 oktober 2019

Another One Bites The Dust: Nieuwe ‘Slachtoffers’ Microsoft Role-Based Cursussen

Inleiding

Zoals eerder aangegeven geeft Microsoft vol gas op de uitrol van nieuwe Role-Based cursussen. Daarbij worden de oude bekende Microsoft cursussen in versneld tempo afgevoerd.

Hierbij hanteert Microsoft verschillende criteria, zoals (maar niet beperkt tot):

 • Courantheid;
 • Verkoopvolume;
 • Wenselijkheid in het kader van de nieuwe Role-Based cursussen.

En zelfs wanneer een cursus nog courant is en goed wordt verkocht, dan nog zal Microsoft niet aarzelen een dergelijke cursus om te katten naar het inmiddels bekende Role-Based formaat.

Het overzicht van de laatste pensionado's van 2019

Dit alles met als uitgangspunt: Cloud first, en dit credo geldt ook voor alle cursussen die Microsoft uitbrengt. Onderstaand overzicht bevat vijftal cursussen, één workshop en één clinic die nog dit jaar met pensioen0 worden gestuurd.

Ga er vanuit dat in 2020 er meer van dit soort lijsten gaan volgen, want dit is het begin van een grote ‘pensioenronde’ van de ‘oude’ Microsoft cursussen.

Cursus

Cursustitel                                  

Pensioendatum
                                                     

Reden

20347

Enabling and Managing Office 365

31 okt 2019

Inhoud gaat naar MS-030

10992

Integrating On-Premises Core Infrastructure with Microsoft Azure

31 dec 2019

Lage verkoopcijfers

10993

Integrating On-Premises Identity Infrastructure with Microsoft Azure

31 dec 2019

Lage verkoopcijfers

40389

First Look Clinic: Windows Server 2016

31 dec 2019

Lage verkoopcijfers

40525

Microsoft Cloud Workshop: Media AI

31 dec 2019

Inhoud gaat naar Role-Based workshops

20695

Deploying Windows Desktops and Enterprise Applications

31 dec 2019

Lage verkoopcijfers, examen al met pensioen

20703-2

Integrating Cloud Services with System Center Configuration Manager

31 dec 2019

Lage verkoopcijfers, examen per 31-12-2019 met pensioen

dinsdag 1 oktober 2019

Dag Of Hallo M10979 ‘Introduction To Microsoft Azure For IT Professionals’?

Inleiding

Het laatste jaar is Microsoft enorm druk bezig het gehele opleidingen- en certificeringsportfolio te herzien. En dit alles gaat ‘des Microsofts’. Oftewel heel snel met zeer grote stappen en de nodige ‘vernieuwde inzichten’.

De tweedaagse cursus M10979 ‘Introduction to Microsoft Azure for IT Professionals’ is een actueel voorbeeld van de eerder genoemde  ‘vernieuwde inzichten’. Dit zorgt bij veel klant voor vele (terechte!) vragen en opmerkingen.

Daarom heb ik deze blogposting geschreven in een poging enigszins orde te scheppen in deze onoverzichtelijke situatie. Mochten er vragen blijven bestaan, aarzel niet en neem contact met Vijfhart op.


Wel weg of toch niet?

De M10979 heeft in 2019 een wel heel bijzonder pad doorlopen, zie hieronder het overzicht in chronologische volgorde van de beslissingen die Microsoft ten aanzien van deze cursus heeft genomen en gecommuniceerd.

 1. April 2019
  • Per 30 juni 2019 zal M10979 uitgefaseerd worden. Geen vervanging.
 2. Mei 2019
  • O.b.v. feedback van de Learning Partners komt er een vervanger, de AZ-901 ’Introduction to Microsoft Azure for IT Professionals & Developers.
  • De AZ-901 wordt een conversie van de M10979.
  • De M10979 blijft tot en met eind september 2019 beschikbaar.
  • Per 1 oktober 2019 gaat de AZ-901 live.
 3. Augustus 2019
  • De AZ-901 wordt qua naamgeving aangepast naar AZ-091.
  • Tijdschema blijft zoals eerder gecommuniceerd.
 4. September 2019
  • De M10979 gaat NIET met pensioen per 1 oktober 2019 maar blijft beschikbaar.
  • De AZ-091 wordt NIET uitgebracht per 1 oktober 2019 en wordt geschrapt.
 5. Toekomst (eind 2019, Q1 2020)
  • M10979 gaat eindelijk echt met pensioen.
  • Microsoft ontwikkelt een nieuwe tweedaagse cursus met veel hands-on activiteiten om beter aan te sluiten op de AZ-900 (Azure Fundamentals).
  • Deze nieuwe cursus zal de M10979 vervangen.

Wat betekent dit voor jou?

Goede vraag! Hieronder een puntsgewijs overzicht:

 1. Je kunt nog steeds de M10979 boeken en volgen;
 2. De AZ-091 gaat niet uitkomen;
 3. Zelf denk ik dat in Q1 2020 de opvolger uit zal komen voor de M10979;
 4. Deze opvolger zal beter aansluiten op de AZ-900, Azure Fundamentals.

Is deze gang van zaken gebruikelijk?

Nee! Ten minste, ik hoop van niet. Tot nu toe is de M10979 de eerste cursus waarbij dit enigszins spannende en onvoorspelbare pad is doorlopen.

Als uitgangspunt hanteert Microsoft maar één gedachte: Actuele cursussen uitbrengen welke aansluiten op de vraag in de markt.

Soms wordt er echter net iets te snel gehandeld waardoor er bijgestuurd moet worden. Wanneer dat bijsturen ook niet goed gaat, ontstaan er dit soort situaties welke uiteindelijk ook weer gecorrigeerd moeten worden, dit met alle gevolgen van dien.

Vooralsnog ga ik er vanuit dat dit een ‘one time only event’ betreft.

maandag 23 september 2019

Gebruikt Jouw Organisatie SATV Vouchers? Lees Deze Posting!

Inleiding

Organisaties die een speciaal contract met Microsoft afsluiten, ook wel Software Assurance geheten, krijgen daarbij zogenaamde Software Assurance training benefits, in de vorm van digitale waardebonnen. Deze worden Software Assurance Training Vouchers (SATV) genoemd.

Dit programma bestaat al jaren en wordt in fases door Microsoft uitgefaseerd.De drie fases

Fase 1 – 1 februari 2020

Alle Microsoft gebaseerde cursussen die voor SATV in aanmerking komen, zijn in de zogenaamde SATV Catalog opgenomen.

Per 1 februari 2020 worden alle Azure cursussen uit deze catalogus verwijderd. Concreet houdt dit in dat je na 1 februari 2020 SATV niet meer inwisselen voor Azure gebaseerde cursussen…

Fase 2 – 1 februari 2021

Na deze datum kunnen er geen nieuwe SA vouchers meer opgebouwd worden. Ook is dit de laatste dag dat er nieuwe contracten afgesloten kunnen worden.

Fase 3 – 1 januari 2022

De laatste dag om SA vouchers in te ruilen voor reeds lopende contracten.Wat nu?!

Eén ding is zeker: Dit besluit heeft een enorme impact voor de bedrijven die gebruik maken van het SATV programma.

Aarzel daarom ook niet om contact met Vijfhart IT-Opleidingen (088 - 542 78 48) op te nemen. Wij helpen jullie graag verder om de aanwezige SA vouchers optimaal in te zetten.

maandag 2 september 2019

EPI Certificaten & Hercertificeringen FAQ

Inleiding

Omdat blijkt dat er soms onduidelijkheden zijn m.b.t. de EPI Data Center certificaten en de bijbehorende hercertificering, is deze FAQ gemaakt. Uitgangspunt hierbij is de meest voorkomende vragen zo goed als mogelijk te beantwoorden.

Uiteraard kun je altijd contact met Vijfhart opnemen, aarzel dan ook niet. Vijfhart helpt je graag verder.


FAQ - Algemeen

01: Hoelang is een EPI Data Center certificaat geldig?

 • Een EPI Data Center certificaat is drie jaar geldig. Voor de eind datum moet het certificaat vernieuwd worden.

02: Is deze drie jaar een harde grens of is er nog een aanvullende periode beschikbaar?

 • Ja, naast de drie jaar is er nog een ‘overloop’ van 6 (zes) maanden.
 • Het is belangrijk dat je op tijd begint zodat wanneer je eventueel zakt voor het hercertificeringsexamen, je dan nog een herexamen kunt doen binnen de termijn van 6 maanden.

03: Wat zijn de EPI standalone data center cursussen?

 • Dat zijn cursussen die op zich zelf staan en zelfstandig een certificaat opleveren.
 • Er zijn dus geen vervolgcertificeringen voor.
 • Voorbeelden: CDFOM, CDMS & CDRP

04: Wat zijn de EPI vervolg data center cursussen?

 • Dat zijn cursussen met een vervolgtraject en certificaat.
 • Per (deel)cursus behaal je een certificaat op basis waarvan je gemachtigd bent om de vervolgcursus te doen.
 • Voorbeeld: Je behaalt eerst het CDCP certificaat na deze cursus te hebben gevolgd. Nu pas mag je de CDCS cursus doen. Wanneer je hiervoor dit examen behaalt, verkrijg je het CDCS certificaat. Op basis hiervan, mag je de CDCE cursus doen, inclusief het bijbehorende examen.

FAQ – EPI standalone data center cursussen

01: Welke hercertificerings deadline is hierop van toepassing?

 • Elk EPI data center certificaat is drie jaar geldig. Tel daarbij op de eerder genoemde ‘overloop’ van 6 (zes) maanden en je komt dus uit op 3,5 (drieënhalf) jaar.
 • Het is belangrijk dat je op tijd begint zodat wanneer je eventueel zakt voor het hercertificeringsexamen, je dan nog een herexamen kunt doen binnen de termijn van 6 maanden.
 • Voorbeeld: Wanneer jouw oude certificaat afloopt op 31 Jan XX dan moet je slagen voor het nieuwe examen binnen 31-Jan-XX + 6 (zes) maanden maximaal.

02: Wat nu wanneer ik een klassikale sessie boek die buiten de 3,5 jaar valt?

 • Dan vervalt jouw recht op hercertificering en wordt het een nieuwe certificering.
 • Zorg dan ook dat je op tijd de cursus voor de hercertificering boekt.
 • Het is belangrijk dat je op tijd begint zodat wanneer je eventueel zakt voor het hercertificerings examen, je dan nog een herexamen kunt doen binnen de termijn van 6 maanden.

FAQ – EPI vervolg data center cursussen

01: Welke hercertificerings deadline is hierop van toepassing?

 • Elk EPI data center certificaat is drie jaar geldig. Tel daarbij op de eerder genoemde ‘overloop’ van 6 (zes) maanden en je komt dus uit op 3,5 (drieënhalf) jaar.
 • Het is belangrijk dat je op tijd begint zodat wanneer je eventueel zakt voor het examen, je dan nog een herexamen kunt doen binnen de termijn van 6 maanden.

02: Op basis van welk EPI data center certificaat wordt deze deadline gesteld?

 • Dit gebeurd op basis van het hoogst behaalde certificaat.
 • Voorbeeld: Stel je hebt het CDCP certificaat op 31-jan-XX behaald en het CDCS certificaat op 31-mrt-XX. Jouw hercertificerings deadline valt dus op 31-mrt-XX + 3,5 (drieënhalf) jaar.

03: Ik ben te laat en val buiten de 3,5 (drieënhalf) jaar. Wat nu?

 • Het wordt nu gezien als een nieuwe certificering.
 • Wanneer je CDCE bent, zul je opnieuw moeten beginnen met het behalen van de CDCP en CDCS certificaten eer je het CDCE hercertificeringsexamen mag doen.
 • Dit alles kan o.b.v. self-study guides en de bijbehorende examens. Je hoeft dus niet opnieuw klassikaal deze cursussen te volgen.

Wrap up

Hopelijk beantwoord deze FAQ de meest voorkomende vragen m.b.t. de EPI data center hercertificeringen.

Nogmaals, aarzel niet om contact met Vijfhart op te nemen wanneer je vragen of opmerkingen hebt. En mocht jouw EPI Data Center certificaat onverhoopt verlopen zijn, is het sowieso handig en raadzaam jouw situatie met hen te bespreken. Vijfhart zal zijn uiterste best doen om voor jou een goede oplossing te realiseren.

Weet echter wel dat Vijfhart niet sturend is in de (her)certificeringen van EPI data center cursussen, maar adviserend. Echter, Vijfhart heeft een goede relatie met EPI en dat kan net het verschil maken.

vrijdag 2 augustus 2019

Microsoft Stopt Met LaaS (Learning as a Service)

Inleiding

Sinds enige jaren biedt Microsoft op basis van edX technologieën een heel scala aan online cursussen aan. Speciaal voor deze online cursussen was er ook een nieuw certificeringsprogramma in het leven geroepen, MPP (Microsoft Professional Program) geheten.

Als Microsoft Learning Partner kun je hier aan meedoen en zelf ook het LaaS platform aanbieden. Vijfhart doet dit ook en is in Nederland één van de eerste Learning Partners geweest die zelf het LaaS platform aanbood (https://academy.vijfhart.nl).

Echter, omdat er teveel verwarring in de markt ontstond tussen enerzijds de MPP certificeringen en de nieuwe Role-Based certificeringen anderzijds, heeft Microsoft besloten in zijn totaliteit met het LaaS platform te stoppen. Dit besluit is tijdens Inspire 2019 aangekondigd.


Gevolgen

Uiteraard heeft dit besluit een behoorlijke impact, wat dan ook de reden is van deze blogposting. Dit zijn belangrijke data in het kader van het opheffen van LaaS.

Let wel, het kan zijn dat Microsoft wellicht sommige data opschuift.
Echter, het gaat hoe dan ook gebeuren. Uitstel is geen afstel.

Onderstaand overzicht is op basis van de informatie zoals deze mij nu bekend is en ik mag delen met het publiek.

 • Per 1 augustus 2019: Deelname aan nieuwe MPP tracks is niet meer mogelijk.
  • Cursisten die voor die tijd een MPP track hebben gestart kunnen deze LaaS cursussen afmaken en het MPP certificaat tot en met 31 december 2019 behalen.
 • Per 1 augustus 2019 zijn er geen LaaS Course Completion Vouchers meer beschikbaar.
  • Cursisten die nog over dit soort vouchers beschikken kunnen deze tot en met 31 december 2019 gebruiken. Daarna niet meer.
 • Tot en met 31 december 2019 zullen Microsoft cursussen beschikbaar zijn op edX.org, inclusief de bijbehorende certificaten.
  • Na deze datum kunnen er geen zogenaamde ‘course credits’ opgebouwd worden en zijn er ook geen MPP certificaten meer beschikbaar.
 • Het LaaS platform van Vijfhart zal op termijn ook opgeheven worden om daarmee aan te sluiten op de beslissing van Microsoft met LaaS te stoppen. Dit zal tijdig gecommuniceerd worden. Voor nu is ons LaaS platform operationeel en beschikbaar voor de cursisten die zich erop in hebben geschreven.

Alternatief?

Voor nu zet Microsoft zwaar in op Microsoft Learn. Dit is geen volwaardige vervanging van LaaS maar biedt wel de (gratis!) mogelijkheid om online bepaalde lesstof in je op te nemen, veelal gerelateerd aan de nieuwe Role-Based cursussen van Microsoft.

Daarbij biedt Microsoft Learn (nog?) geen mogelijkheid tot het behalen van (Role-Based) certificaten of in welke andere vorm dan ook.

Zelf zie ik Microsoft Learn als ‘learning snacks’ welke jou de mogelijkheid bieden om op een leuke manier, en op een tijdstip dat jou het beste uitkomt, kennis te maken met nieuwe technologieën en een voorproefje te krijgen op wat er qua klassikale cursussen wordt aangeboden.

Wil jij meer weten wat Microsoft Learn is? Kijk dan hier en have fun!


De toekomst?

Uiteraard neemt Microsoft hiermee geen definitief afscheid van online leren. Reken maar dat Microsoft met een variant zal komen. Hoe deze er exact uit gaat zien is vooralsnog (publiekelijk) onbekend.

Zodra ik meer weet (en dat met het publiek mag delen) zal ik een nieuwe posting schrijven.

donderdag 18 juli 2019

Wat Jouw IT Omgeving Van Azure & Google’s SRE Kan Toepassen

De huidige betrouwbaarheid van azure

Is niet voldoende naar de zin van niemand minder dan Mark Russinovich, CTO Microsoft Azure. In deze blogposting geeft hij aan welke drie recente incidenten tot uitval bij Azure (en de gebruikers er van!)  hebben geleid. Op basis hiervan heeft Microsoft een aantal initiatieven ontplooit om ervoor te zorgen dat in de nabije toekomst Azure minder storingsgevoelig wordt.


google’s SRE helpt microsoft Azure betrouwbaarder te maken

Uiteraard bevat de blogposting van Mark de nodige marketinguitingen. Maar voor wie tussen de regels doorleest, ziet wel degelijk een Microsoft welke serieus en hard werkt om Azure robuuster - en daarmee betrouwbaarder - te maken. Echter, dezelfde blogposting bevat nog meer relevante informatie!

Wie in staat is om over de Microsoft/Azure schutting heen te kijken, ziet dat Microsoft ‘iets’ van Google leent. Dezelfde blogposting refereert  er zijdelings naar: De vierde alinea: ‘…working alongside our Site Reliability Engineering (SRE) team…’

SRE, Site Reliability Engineering is niet zomaar ‘iets’. Google - de bedenker ervan - gebruikt het namelijk om wereldwijd(!) al hen services operationeel te houden. Zo omschrijft Google SRE:

SRE is what you get when you treat operations as if it’s a software problem. Our mission is to protect, provide for, and progress the software and systems behind all of Google’s public services — Google Search, Ads, Gmail, Android, YouTube, and App Engine, to name just a few — with an ever-watchful eye on their availability, latency, performance, and capacity.

Uiteraard is SRE niet het enige middel dat Microsoft inzet om Azure betrouwbaarder te maken en te houden. Het is echter wel een cruciaal onderdeel hiervan.


wanneer ga jij sre inzetten?

Het interessante aan SRE is dat het niet alleen van toepassing is voor de hyperscale cloud providers.  Integendeel! Bedrijven met vooral hybride IT omgevingen kunnen SRE toepassen binnen hen eigen organisatie. Het gaat hierbij niet om schaalgrootte, maar meer over een bepaalde zienswijze, hoe er tegen IT in zijn totaliteit, wordt aangekeken. SRE doet dit  zeer praktisch & pragmatisch en is soms zeer verrassend!

Het goede nieuws hierbij is dat Google zijn SRE methodiek met de rest van de wereld deelt! Uiteraard wordt Google’s eigen SRE implementatie niet tot in het kleinste detail uit de doeken gedaan. Wel wordt er voldoende gedeeld over wat SRE nu is en hoe jij het in jouw eigen IT omgeving kunt inzetten.

Het delen ervan doet Google m.b.v. een tweetal boeken. Deze zijn zowel gratis (online) als betaald (pdf en/of boek) beschikbaar:

 1. Site Reliability Engineering
  In dit boek wordt uitgelegd wat SRE is en aangegeven (in grote lijnen) hoe Google het toepast.

 2. The Site Reliability Workbook
  Aan de hand van praktische voorbeelden wordt getoond hoe jezelf SRE kunt implementeren.

Kortom, er is geen excuus meer om niet te weten wat SRE nu eigenlijk is en wat de mogelijke voordelen ervan zijn voor jouw organisatie.

Wanneer ga jij SRE toepassen? Morgen?

vrijdag 12 juli 2019

De Cloud & ‘Security Is A Shared Concern’

Inleiding

Beveiliging (security) is en blijft een ‘hot topic’. Een paar jaar geleden, toen de cloud voet aan de grond begon te krijgen, werd er nog wel eens gedacht, dat de security vooral bij de cloud provider ligt en amper bij de afnemer van die clouddiensten.

Niks is minder waar dan dat! Sterker nog, steeds meer cloud providers hameren erop dat de gehele keten verantwoordelijk is voor de security. ‘Security is a shared concern’ is hier dan ook van toepassing. Deze oneliner heeft dan ook veel voeten in aarde en vergt de nodige inspanningen, resources en budgetten.

Het interessante hierbij is, is dat de cloud een dubbele rol vervult. Enerzijds maakt de cloud de security complexer, anderzijds biedt de cloud weer extra mogelijkheden om diezelfde security goed uit te voeren.


Cloud maakt security complexer?

Absoluut! Denk hierbij aan gevoelige bedrijfsdata welke in de cloud staat en m.b.v. vele devices vanaf vele verschillende locaties benaderd, opgeslagen en bewerkt wordt. Dit in combinatie met on-premise omgevingen waar ook nog data staat, maakt het allemaal tot een complexer geheel, ook qua security.

Of er worden cloud gebaseerde apps gebruikt vanaf verschillende locaties en verschillende devices, waarbij zowel deze locaties en devices niet per se van het bedrijf zelf hoeven te zijn. Toch dient het bedrijf er voor te zorgen dat alles veilig is en dat er aan de wet- en regelgeving wordt voldaan welke voor hen van kracht is.

Hoe kun je als bedrijf aantonen dat de AVG goed wordt nageleefd in situaties zoals deze? Dat de informatiestroom, ook al gaat deze buiten de bedrijfsmuren om en middels devices welke niet allen eigendom zijn van het bedrijf, ten allen tijde veilig is?

Gelukkig biedt de cloud verschillende oplossingen.


Cloud maakt security beheersbaar?

Ook hier weer geldt een volmondig ‘ja’. Zaken zoals information protection, intrusion detection en  threat protection/detection worden vanuit de cloud als dienst aangeboden. Hierbij wordt er volop gebruik gemaakt van Machine Learning (om tijdig nieuwe aanvalsvectoren te herkennen) en vergaande automatisering (om snel te kunnen reageren voordat het echt fout gaat).

Het voordeel hierbij is dat deze diensten grotendeels al zijn ingericht en dus zo goed als klaar voor gebruik. Daarbij is de reikwijdte deze diensten niet beperkt tot de cloud alleen maar kunnen ze ook on-premise ‘hen ding doen’ en raken ze ook de mobiele apparaten welke door het bedrijf worden gebruikt, ongeacht wie de eigenaar er van is.

Uiteraard dient er het nodige ingeregeld te worden maar nog steeds zijn de diensten zelf en de onderliggende infrastructuur door de cloud provider al in orde gemaakt en wordt het door hen bijgehouden. Hierdoor betaal je als afnemer maar een fractie van de totale kosten en kun je er snel mee aan de slag.


PPO

Ook hier is van toepassing dat al deze diensten technische puntoplossingen zijn en daarbij aansluiting vereisen op de mensen (People), processen (Processes) en organisatie (Organization), kortom PPO.

Zonder PPO geen security. Wat mij betreft ligt hier dan ook het zwaartepunt van het credo ‘Security is a shared concern’. Immers, de cloud providers leveren de tools, middelen en kennis. Maar de uiteindelijke afnemer dient deze diensten niet alleen af te nemen maar goed te implementeren, te gebruiken en te borgen in de gehele keten. En ja, de eindgebruiker speelt daar een belangrijke rol in.


Call-2-action

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van Azure en/of Microsoft/Office 365 zijn er twee zeer relevante cursussen beschikbaar om goed te leren wat er mogelijk is qua security tools/diensten en hoe die op een goede wijze te implementeren, te gebruiken en te borgen in de gehele keten.

 1. MS-500: Microsoft 365 Security Administration. Deze vierdaagse cursus geeft een 360 graden beeld van de beveiligingsmogelijkheden binnen Microsoft 365. Zowel binnen de cloud tot en met de mobiel devices van de eindgebruikers aan toe en alles wat er tussen zit. Ook komt de beveiliging van de informatie uitgebreid aan bod.

 2. AZ-500: Microsoft Azure Security Technologies. Deze vijfdaagse cursus geeft een compleet beeld van wat er allemaal mogelijk is qua security binnen Azure en hoe dat toe te passen. Hiermee wordt er gezorgd dat (toekomstige) Azure implementaties veilig zijn.

Uiteraard zijn er ook meer leverancier neutrale security cursussen waarvan ik er hier twee uitlicht:

 1. Cyber Security training. Deze eendaagse cursus geeft de deelnemers – aan de hand van een paar case-studies -   goed inzicht van wat er allemaal speelt qua beveiliging in en rondom de cloud. Deze cursus kent een lage instapdrempel en is daarmee voor iedereen geschikt die meer over dit onderwerp wilt weten.

 2. Security Architectuur. Deze driedaagse cursus is meer gericht op IT Pro’s die meer willen weten van security in relatie tot informatiebeveiliging. De gehele keten komt aan bod en wordt besproken  aan de hand van een aantal zogenaamde ‘security use cases’.

Wrapping up…

Uiteraard is er een enorm aanbod van vele andere security gerelateerde cursussen. De vier genoemde cursussen echter vormen een prima uitgangspunt voor de verschillende ‘bloedgroepen’ binnen de organisatie, van IT Pro tot en met de eindgebruiker en alles wat er tussen zit.

Welke cursus ga jij doen?