dinsdag 18 september 2018

Tech Pro Research 2019 IT Budget Rapport: Meer Geld Voor Security & Training

Tech Pro Research heeft een nieuw rapport uitgebracht, 2019 IT Budget Research Report geheten. Interessante uitkomsten zijn:

 1. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat er meer geld naar IT zal gaan;
 2. Voor 63% van de respondenten staat Security bovenaan qua focus;
 3. Voor 44% van de respondenten is training van de medewerkers een prioriteit.

Kortom, Security en trainingen blijven belangrijk, ook in een wereld waar de cloud adoptie steeds verder toeneemt.
Image result for security education

Of wellicht juist  in een dergelijke wereld, omdat het gebrek aan relevante kennis, zowel aan de beheer/regie kant als aan de eindgebruikers kant, beveiligingsproblemen in de hand werkt. In een omgeving waar informatie niet meer binnen de muren van een bedrijf staat maar steeds vaker er buiten, is veiligheid en handhaving er van des te belangrijker…

woensdag 12 september 2018

De Toekomst Van Het Moderne Leren: Succes of Schipbreuk?

Inleiding
Tijdens Microsoft Inspire 2018 was er een sessie met de naam The Future of Modern Learning. Tijdens deze sessie werd de nieuwste visie van Microsoft m.b.t. het moderne leren uit de doeken gedaan.

Lees verder om te weten of het echt een succes kan worden of dat het een schipbreuk gaat worden…
Image result for shipwreck

Waarom de nieuwe visie?
Alle marketingverhalen terzijde geschoven: Geld! Voorspellingen geven aan dat er in 2023 een markt is van 4,5 triljoen(!) dollar o.b.v. de bekende digitale transformatie:
image

En Microsoft zou Microsoft niet zijn, wanneer ze hen uiterste best doen zoveel als mogelijk van die potentiële markt te grijpen. Dat houdt in dat alles binnen Microsoft er op wordt gericht, en dus ook Microsoft Education.

Kennis is macht en stuwt de verkoop van Azure
Immers, er is degelijke kennis nodig om de nieuwe mogelijkheden van de cloud ten volle uit te nutten. Mooie voorbeelden zijn (Big) Data en AI:
image

Er zijn nieuwe beroepen aan het ontstaan met nieuwe vereisten qua hard en soft skills. Hierbij geeft Microsoft aan dat zij zelf ook nog niet precies weten welke vereisten dat zijn, omdat al die nieuwe beroepen ook nog niet geheel duidelijk zijn.

Feit is echter wel dat er nu al sprake is van een zogenaamde Skills Gap, oftewel vaardigheden waar vele bedrijven grote behoefte aan hebben, maar welke in de praktijk er niet of nauwelijks zijn, mede omdat de opleidingen daartoe nog invulling behoeven. Er zijn al vele verschillende stappen daartoe gezet, zowel bij Microsoft als er buiten, maar de weg er naar toe is nog lang en (deels) onzeker.

Hand in eigen boezem
Kenmerkend hierbij is wel dat Microsoft een nieuw model heeft gedefinieerd om deze Skills Gap goed te adresseren. Hierbij worden er vier verschillende perspectieven gebruikt, te weten:
image

Aanvullende uitleg:

 1. Role-Based
  Hierbij wordt er naar de taak/rol/functie gekeken in relatie tot Azure. Kortom, de cursist wordt niet meer geacht alles te weten van Azure (onmogelijk!), maar ‘alleen’ die zaken die relevant zijn voor zijn dagelijkse taken en verantwoordelijkheden behorende bij de functie (role) die hij vervult.
  image

  image

 2. Aligned Experience
  Ongeacht de manier waarop de kennis wordt overgedragen (boek, trainer, video, online etc.), de ervaring, inhoud en de vaardigheden die aangeleerd worden, dienen hetzelfde te zijn.
  image

  image

  image

  image

 3. Recognition
  Wanneer cursisten een bepaalde training hebben doorlopen, willen ze dat kunnen aantonen. Dus ‘achievements’, zoals certificaten, badges e.d. worden belangrijker en daarom meer door Microsoft ‘gepusht’.
  image

  image

  image

  image
 4. Simple & Discoverable
  Het moet voor toekomstige cursisten eenvoudiger maken om een learning partner te vinden, welk leerpad er doorlopen moet worden om een bepaalde certificering te behalen e.d.
  image

Work in progress…
Tijdens dezelfde sessie kwam ook naar voren dat deze geheel nieuwe aanvliegroute nog niet geheel af is binnen Microsoft. Er moet nog het nodige gebeuren. Feit is wel dat Microsoft eindelijk het huidige trainings- en certificeringsprogramma op de schop neemt en het ingrijpend moderniseert.

image

Is dit een verbetering?
Dit alles staat of valt of Microsoft volhard in deze gekozen benadering. Wanneer Microsoft dat doet en hierbij een langere termijnvisie hanteert, dan kan het een groot succes worden.

Echter, wanneer Microsoft ongeduldig wordt (te snel teveel resultaten willen en die niet krijgen) en op basis daarvan de focus verschuift, dan loopt ook deze nieuwe benadering kans schipbreuk te leiden.

Dat zou zonde zijn, want in de basis heeft deze nieuwe benadering, de potentie het huidige mankerende leerprogramma van Microsoft ingrijpend te moderniseren en aan te laten sluiten op de actuele klantvraag.

woensdag 5 september 2018

!!!Microsoft Account Verwijderen KAN Microsoft Certificeringen Verwijderen!!!

Een gewaarschuwd mens telt voor twee
Gelukkig hebben wij het bij Vijfhart nog niet meegemaakt, maar wees gewaarschuwd en lees het onderstaande dan ook goed. Het kan VEEL ellende voorkomen….

Jouw Microsoft account & GDPR/AVG
Met het sluiten/opheffen van jouw Microsoft account, moet Microsoft - op basis van de GDPR/AVG - niet alleen jouw account voor altijd verwijderen, maar ook alle data die aan datzelfde account gekoppeld is. En ja, deze data kan ook alle Microsoft certificeringen, behaalde examens en badges bevatten!

Dit alles wordt permanent verwijderd en kan NOOIT meer hersteld worden omdat de verwijdering van jouw Microsoft account en alle gerelateerde data, een onomkeerbaar proces is.

Kortom, met het opheffen van jouw Microsoft account loop je het risico al jouw Microsoft certificeringen en transcript voor ALTIJD te verliezen!
Image result for certification destruction

Bij twijfel?
Verwijder jouw Microsoft account NIET en neem contact op met het Regionale Service Centrum van Microsoft. Daar kunnen ze controleren welke data er allemaal aan jouw Microsoft account is gekoppeld. Indien gewenst kunnen zij jouw data naar een ander Microsoft account overzetten.

Bronvermelding
Al deze gegevens zijn tot stand gekomen op basis van het artikel How GDPR Impacts Your Certification Data, op het Microsoft Learning Blog.

Gameficatie: ‘Minecraft: Education Edition’ Komt Naar De iPad

Microsoft heeft aangekondigd dat in het najaar van 2018 Minecraft: Education Edition beschikbaar komt voor de iPad.
image

Microsoft positioneert deze speciale editie van Minecraft als een veelzijdig platform om mee samen te werken en welke docenten kunnen gebruiken om hen leerlingen moderne en hedendaagse vaardigheden bij te brengen.

Ook zijn er meerdere onderwerpen – als werelden – beschikbaar voor het onderwijs, zoals bijvoorbeeld:

 • Aquatic: Gaat over het leven en zee en het gehele onderwater ecosysteem;
 • Chemistry: Gaat over scheikunde, inclusief een digitaal klaslokaal en allerlei experimenten;
 • Computer Science: Stelt docenten in staat dit vak op een goede wijze over te brengen.

Uiteraard zijn er veel meer werelden beschikbaar voor deze speciale editie van Minecraft.

Gamificatie van het onderwijs?
De adoptie van deze speciale versie van Minecraft neemt toe, waardoor de gamificatie van het leerproces en de daartoe gebruikte middelen, ook groeit. Dit is op zich zelf niet verkeerd en kan dan ook gezien worden als een logische ontwikkeling van de manier waarop wij kennis tot ons nemen.

Wel dienen wij scherp te blijven en erop toe te zien dat gamificatie geen doel op zich wordt, maar als een van de beschikbare middelen voor kennisoverdracht, wordt ingezet.

Zolang dat het geval is, is gamificatie een verrijking en een goede aanvulling op de bestaande leermiddelen en –methodieken.

vrijdag 24 augustus 2018

Cloud & Security

Via een LI contact werd ik op eenYouTube video over cloud & security gewezen.
image

Uiteraard zijn er vele video’s over te vinden. Maar wat deze video zo uniek maakt, is de humoristische insteek. Zowel de cloud als security worden enorm op de hak genomen door het in het belachelijke te trekken.

Feit is echter wel dat security, ook in de cloud, een gedeelde verantwoordelijkheid kent. Zowel de gebruiker (eindgebruiker/organisatie) als de cloudleverancier moeten aan bepaalde criteria voldoen EN bepaalde disciplines volgen. Anders is elke vorm van security bij voorbaat gedoemd te mislukken.

Een meer serieuze insteek is deze LinkedIn posting: CEO Fraude: Laat je niet belazeren!, geschreven door Bastiaan Janssen. Waar het met name om gaat is dat iedereen zich bewust is van de gevaren en risico’s. Dat security niet alleen een technische aangelegenheid is, maar veel meer een zaak van degene die achter het toetsenbord zit.

Samenvattend:
De eerder genoemde YouTube video is zeer zeker humoristisch maar vertelt niet het hele verhaal. Security is ieders verantwoordelijkheid en begint met bewustwording. Social Engineering wordt steeds geraffineerder waardoor elke organisatie zijn interne processen en procedures goed moet inrichten EN onderling afstemmen. Alles wat daar buiten valt, komt sneller op de radar te staan en zal dan ook opvallen, waardoor aanvallen op tijd herkend worden en afgeslagen.

Migratie Naar Azure? Investeer In Kennis & Tools

Inleiding
Steeds meer bedrijven kiezen voor de cloud, waaronder die van Microsoft, ook wel bekend als Azure. Hierbij worden vele workloads (en de bijbehorende VMs) van on-premise naar Azure gemigreerd. Alleen is degelijke kennis, gecombineerd met de juiste tooling uitermate belangrijk. Zonder deze twee cruciale componenten is de migratie naar de cloud bij voorbaat gedoemd vroeg of laat te mislukken, ook wel een ‘slow car crash’ genoemd.
Image result for slow car crash

Lees verder om te weten te komen hoe dit te voorkomen.

Azure kennis
Voordat je als bedrijf zijnde ook maar één stap zet richting Azure, is het belangrijk er kennis over te hebben, gecombineerd met degelijke ervaring. Uiteraard kun je dit deels (tijdelijk) inhuren, maar wanneer je als bedrijf zijnde kiest voor Azure, is het wel zo handig dat de eigen medewerkers over voldoende kennis en ervaring beschikken.

Het opdoen van kennis (en daarna de juiste ervaringen) kan gerealiseerd worden door het volgen van één of meerdere Azure trainingen, zoals bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot):

Daarnaast is er altijd maatwerk mogelijk. Voordelen van maatwerktrainingen zijn o.a.:

 • Trainingen toegespitst op uw bedrijfsspecifieke situatie;
 • Sterke aansluiting op de realiteit waardoor de training geen ‘ver van mijn bed’ show is;
 • Specifieke cases en vragen kunnen met de training geïntegreerd worden;
 • Goede aansluiting van de theorie op de praktijk.

Het moge duidelijk zijn dat maatwerktrainingen voorbereidingstijd behoeven omdat deze niet kant en klaar ‘op de plank liggen’ maar echt gemaakt moeten worden, voorafgegaan door een intake om de eisen en wensen goed in kaart te brengen.

Azure migratie tooling
Afhankelijk van de huidige on-premise omgeving zijn er verschillende Microsoft tools beschikbaar om de on-premise omgeving naar Azure te migreren. Per tool verschilt de functionaliteit. Hieronder wordt high level de verschillen uiteengezet.

  • GEEN migratietool maar een op Azure gebaseerde ‘assessment’ service;
  • Beoordeelt de on-premise workloads voor een migratie naar Azure;
  • Werkt ALLEEN voor VMware VMs o.b.v. vCenter Server (5.5, 6.0, or 6.5);
  • Beoordeelt elke VM voor geschiktheid om naar Azure te migreren;
  • Geeft aan welk type Azure VM het meest geschikt is;
  • Geeft een schatting van de te verwachten kosten in Azure na de migratie;
  • Na het assessment zijn er andere tools nodig voor de daadwerkelijke migratie, zoals bijvoorbeeld Azure Site Recovery en/of de Azure Database Migration Service. Uiteraard is er ook een veelvoud aan third party software beschikbaar om naar Azure te migreren.

  • GEEN migratietool maar een lokaal te installeren command-line tool voor zowel Hyper-V naar Azure als VMware naar Azure migraties;
  • Werkt het beste voor Hyper-V gebaseerde VMs (meeste functionaliteit);
  • Beoordeelt de on-premise VMs voor een migratie naar Azure;
  • Werkt in drie stappen;
  • Stap 1- Overzicht VMs maken: Welke VMs zijn er allemaal?
  • Stap 2 - Profiling: Hoe zijn de VMs opgebouwd? (OS, specs, admintoegang e.d.)
  • Stap 3 – Rapportage: Er wordt een uitgebreid rapport gemaakt, in Excel formaat.
  • Na de het produceren van de rapportage zijn er andere tools nodig voor de daadwerkelijke migratie, zoals bijvoorbeeld Azure Site Recovery en/of de Azure Database Migration Service. Uiteraard is er ook een veelvoud aan third party software beschikbaar om naar Azure te migreren.

  • Een op Azure gebaseerde service om on-premise SQL databases naar Azure SQL Databases te migreren;
  • Maakt gebruik van DMA (Data Migration Assistant) om assessments te maken welke aanbevelingen bevatten wat er moet gebeuren om naar Azure te migreren;
  • ADMS is in staat om zelfstandig de migratie uit te voeren.

Tot slot
Kennis op doen is goed te realiseren door het volgen van een of meerdere trainingen. Ervaring opdoen is een kwestie van ‘doen’, het toepassen van de eerder opgedane kennis.

Daarom is de aanwezigheid van een on-premise test- of acceptatieomgeving nodig. Deze omgevingen kunnen immers naar Azure gemigreerd worden zonder dat de productieomgeving geraakt wordt.

Hierdoor wordt er de nodige ervaring opgedaan en kunnen er meerdere migratiescenario’s tegen het licht gehouden worden. Veelal is de praktijk net iets anders dan de theorie. Door eerst met test- en acceptatieomgevingen aan de slag te gaan (en desnoods in Azure weer volledig te verwijderen om het nogmaals te oefenen) wordt de IT afdeling en alle andere betrokkenen en stakeholders voorzien van de nodige ‘migratiekilometers’ op hen teller.

Pas dan – en veelal in samenwerking met daartoe gespecialiseerde partijen – is het raadzaam om ook uw productieomgeving naar Azure te migreren.

donderdag 23 augustus 2018

Crosspost: Een Kwestie Van Mindset

Onlangs schreef ik een posting over Ramsey Musallam, leraar scheikunde. In een TED sessie - een korte video van nog geen 7 minuten - deelt hij drie regels om leren te stimuleren:

 1. Curiosity comes first
  Questions can be windows to great instructions, not the other way around.

 2. Embrace the mess
  Learning is ugly. Trial & error can be an informal part of what we do every single day.

 3. Practice Reflection
  What we do is important. It deserves our care and also our revision.

Onlangs werd ik op een LinkedIn posting gewezen met een zeer interessante illustratie, Een Kwestie Van Mindset geheten, gepost door Sandra Veldstraten.

Het gaat precies om hetgeen Ramsey Musallam aangeeft met punt 1: Curiosity comes first. Hierbij is de vraag van de cursist/student/scholier het uitgangspunt voor het geven van instructies, niet de lesstof zelf.

Kijkende naar deze illustratie sluit dat perfect aan op de Groei Mindset (rechts afgebeeld):

Gezien bepaalde reacties die deze LI posting krijgt, moet er nog veel water door de zee stromen om die omslag van mindset voor elkaar te krijgen. De bewustwording dat het anders kan is de eerste stap in die richting. Op naar de vervolgstappen!

Credits
Met dank aan Sandra Veldstraten voor het delen van deze illustratie.