vrijdag 27 maart 2020

Microsoft World Wide Learning En COVID-19 Maatregelen

Inleiding

Het was te verwachten dat Microsoft maatregelen zou treffen i.v.m. COVID-19. Bepaalde zaken waren deels bekend maar nog niet officieel bekend gemaakt. Inmiddels is dat veranderd en heeft Microsoft World Wide Learning middels deze blogposting onderstaande zaken bekend gemaakt.


Azure Pass en Azure Trial beperkingen

Om Azure resources vrij te houden heeft Microsoft besloten de gratis Azure abonnementen, zoals Azure Pass (nodig voor Azure trainingen) en Azure Trial op bepaalde resources te beperken. Denk aan VMs en Azure SQL instances.

Als direct gevolg hiervan kan het zijn dat je tijdens jouw Azure training bepaalde opdrachten niet uit kunt voeren. Microsoft World Wide Learning is druk bezig een oplossing te zoeken. Zodra dit bekend is, zal ik dat delen.

De beperkingen verschillen per regio en per dag. M.b.v. onderstaand PS script kun je zien wat de beperkingen op jouw Azure subscription zijn.

Import-Module Az
Login-AzAccount
Get-AzComputeResourceSku | where {$_.Locations -contains "westeurope"}


Examens

  1. Pearson VUE testing centers zijn wereldwijd zo goed als gesloten. Examens worden online afgenomen waarvoor de capaciteit sterkt wordt uitgebreid.
  2. Examens die geannuleerd worden of rescheduled binnen zes dagen voor de datum, dienden betaald te worden of gedeeltelijk. Dit is nu aangepast naar 24 uur. Annuleer je 24 uur of meer van te voren, dan hoef je niks te betalen.

Pensioenering MCSx

  1. MCSA, MCSD en MCSE zouden oorspronkelijk per 30 juni 2020 met pensioen gaan.
  2. Dit is aangepast naar 31 januari 2021.

Einddata Role-Based certificeringen verlengd

  1. Role-Based certificeringen hebben een bepaalde houdbaarheid waarna ze vernieuwd dienen te worden.
  2. Deze periode is nu met zes maanden verlengd.

Vervaldata examenvouchers en kortingsaanbiedingen verlengd

Cursisten die een Pearson VUE certificeringsexamenvoucher of kortingsaanbieding hebben, welke verloopt tussen 26 maart en 31 augustus 2020, wordt verlengd tot 31 januari 2021.


Recap

De wereld is zeer veranderd en Microsoft World Wide Learning past zich erop aan. Ik vind dit enorm goed van hen en heb er dan ook veel waardering voor.

Zorg s.v.p. goed voor jezelf en je naasten. We komen uit deze crisis, daar ben ik van overtuigd. Blijf gezond!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten