vrijdag 28 december 2018

Microsoft Certified Azure Developer Associate: Geen Twee Maar Een Examen!

Newsflash:
Vanaf vandaag (28-12-2018) zijn examens AZ-200 & AZ-201 per direct met pensioen gestuurd en worden ze samengevoegd in één nieuw examen: Exam AZ-203: Developing Solutions for Microsoft Azure. Dit examen is per 3 januari 2019 beschikbaar.
Image result for samenvoeging

Waarom?
Zoals bekend waren examens AZ-200 & AZ-201 gericht op het behalen van het certificaat Microsoft Certified Azure Developer Associate.

Feedback van vakmensen gaf aan dat examens AZ-200 en AZ-201 te ver gingen in de toetsing van de benodigde kennis noodzakelijk voor de rol van een gecertificeerde Azure Developer. Hiermee schoten deze examens aan hen doel voorbij en werden ze onbedoeld een te groot obstakel om een gecertificeerd Azure Developer te worden.

Op basis hiervan heeft Microsoft besloten deze examens te vervangen door één nieuw examen, AZ-203, Developing Solutions for Microsoft Azure.

Inhoud AZ-203
Zoals eerder aangegeven is dit nieuwe examen een samenvoeging van AZ-200 en AZ-201. Het bestaat voor 70% uit AZ-200, de resterende 30% komt uit AZ-201.

De volgende onderwerpen zijn hierbij geschrapt:

 • Select the appropriate cloud technology solution (AZ-200 FG 1);
 • Design and develop applications that use media services (AZ-200 objective 3.8);
 • Develop for asynchronous processing (AZ-201 objective 1.1);
 • Develop long-running tasks (AZ-201 objective 1.3);
 • Implement distributed transactions (AZ-201 objective 1.4);
 • Develop Azure Cognitive Services, Bot, and IoT solutions (AZ-201 FG 3)

Dit alles heeft een aantal gevolgen te weten:

 1. Geen beta fase voor dit examen: Omdat Exam AZ-203 niks meer is dan een verfijning van examens AZ-200 en AZ-201, gaat dit examen direct in productie.

 2. Al geregistreerd voor examen(s)  AZ-200/-201: Dan krijg je een annuleringsbericht van Pearson VUE met het verzoek je te registreren voor examen AZ-203.

 3. Beta kandidaten die examens AZ-200 & AZ–201 hebben gedaan: Deze worden o.b.v. examen AZ-203 opnieuw beoordeeld. Wel is het zo wanneer je voor beide examens geslaagd bent, je dan ook voor AZ-203 bent geslaagd.

 4. Beta kandidaten die examen AZ-200 hebben gedaan: Ook deze worden o.b.v. examen AZ-203 opnieuw beoordeeld. Wel wordt er een hogere drempel toegepast omdat AZ-203 voor 70% uit AZ-200 bestaat. De kans is dan ook relatief klein dat je ‘slaagt’ voor examen AZ-203. Wanneer dat zo is, dan behaal je het certificaat (Microsoft Certified Azure Developer Associate). Haal je AZ-203 niet, dan krijg je een voucher voor examen AZ-203. Dit kan echter een aantal weken op zich laten wachten.

 5. Beta kandidaten die examen AZ-201 hebben gedaan: Die krijgen een voucher voor AZ-203, omdat examen AZ-201 niet voldoende is om examen AZ-203 te behalen. Dit kan echter een aantal weken op zich laten wachten.

 6. Last but not least: Geen twee maar één examen (AZ-203) is per 3 januari 2019 voldoende om het certificaat Microsoft Certified Azure Developer Associate te behalen. Dat scheelt weer een hoop studietijd.

Gebruikte bronnen:

vrijdag 21 december 2018

Fijne Feestdagen & Gelukkig Nieuwjaar

Via deze weg, Fijne Feestdagen & Gelukkig Nieuwjaar.

Dank voor het bezoeken van dit blog en tot volgend jaar met vele updates en ander nieuws. 2019 gaat een zeer interessant jaar worden, o.a. door de vele nieuwe Microsoft Role-Based certificeringen en trainingen die nog uit gaan komen.

Image result for fijne feestdagen en gelukkig nieuwjaar

donderdag 20 december 2018

December 2018 Overzicht Pensionado’s: Microsoft Certificeringen

Zo op de valreep voordat Kerst losbarst een overzicht van alle Microsoft certificeringen die deze maand nog of ergens volgend jaar, met pensioen gaan.

Deze posting bevat het overzicht van welke Microsoft examens met pensioen gaan en per wanneer.

image
Toelichting m.b.t. MCSA: Dynamics 365: Maar één van de twee vereiste examens gaat per 31 maart 2019 met pensioen. Echter, het certificaat zelf zal na 31 maart 2019 niet meer beschikbaar zijn.

Geen paniek want: Wanneer je een certificering hebt behaald voor de pensioendatum, dan blijft deze op je transcript staan en kun je die – net zoals gebruikelijk – nog steeds delen.

Gebruikte bron: Deze posting van Microsoft Learning Blog.

December 2018 Overzicht Pensionado’s: Microsoft Examens

Zo op de valreep voordat Kerst losbarst een overzicht van alle Microsoft examens die deze maand nog of ergens volgend jaar, met pensioen gaan.

Deze posting bevat het overzicht van welke Microsoft certificeringen met pensioen gaan en per wanneer.

image
Examens in het groen gehighlight zijn de zogenaamde Transition Exams, waarvoor bepaalde afspraken van kracht zijn. Deze examens hebben een THT datum en worden dan ook per 30 juni 2019 met pensioen gestuurd.

Gebruikte bron: Deze posting van Microsoft Learning Blog.

vrijdag 14 december 2018

De Transformatie Van Microsoft

Inleiding
Op het blog van Microsoft watcher nr. 1, Mary Jo Foley, staat een zeer interessant artikel over de transformatie welke Microsoft momenteel doormaakt. Van ‘The Windows Company which sells licenses’ naar een 'consumption based model'.
Image result for transformation

Geen heilige huisjes…
Hoewel Microsoft in het verleden meerdere koerswijzigingen heeft doorgevoerd, werden de bekende ‘cash cows’ gespaard, of zelfs versterkt.

Tijdens deze transformatie echter worden ook deze cash cows niet ontzien. Zo is het Windows team meer dan gehalveerd en heeft het ook geen eigen vertegenwoordiging meer in het hoogste management van Microsoft.

Alles bij Microsoft gaat over naar consumptie. Denk hierbij aan gaming, Microsoft 365 (combinatie van Windows 10, Office 365 en Microsoft Intune) en Azure.

Eindklant wordt partner?
Waarbij het klassieke Microsoft de eindklant alleen als casestudy bezag, wordt dezelfde eindklant nu eerder als partner gezien. Immers, daar vindt de consumptie plaats en die moet gemeten, gestuurd en zoveel als mogelijk gestuwd worden.

Elke schakel die er tussen zit moet een overduidelijke nuttige rol vervullen. Gebeurd dat te weinig of niet, dan dient de schakel te worden verwijderd.

Microsoft Partner status, ook o.b.v. het consumption model
Als direct gevolg heeft het Microsoft Partner status ook een verandering doorgemaakt. Verkoop van licenties alleen volstaat niet meer. Er moet immers ook geconsumeerd worden. Des te meer des te beter. Logisch dan ook dat de andere richting (minder consumptie) direct nadelige gevolgen heeft voor de Microsoft Partner status.

Algemene verwachting is dan ook dat de incentives op termijn niet alleen positief zullen zijn, maar ook negatief. Bij een blijvende terugval van consumptie zal er een downgrade plaats vinden van de Microsoft Partner status. Dit speelt nu al, maar nog enigszins verhuld. Langzamerhand zal dit meer naar de voorgrond verschuiven.

Consumption = Adoption
Onbekend maakt onbemind. Waarom zou een eindklant een duurder Office 365 abonnement afnemen terwijl er alleen maar de mailfunctionaliteit wordt benut?

Door eindklanten te trainen in de mogelijkheden die Office 365 biedt (veel meer dan mailfunctionaliteit alleen), zal de kennis van de aanvullende diensten alleen maar toenemen, en daarmee de waardering ervan.

Hierdoor zal de koud watervrees om deze diensten (zoals OneNote, Teams, Yammer, Sway etc etc) afnemen en het gebruik ervan stijgen. Omdat het zoveel meer biedt en bedrijven echt helpt plezieriger en efficiënter te werken.

Door deze toegenomen adoptie neemt ook de consumptie van diezelfde diensten toe, en dat heeft weer positieve gevolgen voor de Microsoft Partner status van de leverancier aan deze eindklanten. Hiermee is de cirkel weer rond.

Trainen, leren en certificeren. Voor iedereen.
Uiteindelijk resulteert dit er in dat IT trainingen niet meer voorbehouden zijn aan IT Pro’s alleen. Uiteraard zal deze doelgroep zich moeten blijven trainen en certificeren om de recente ontwikkelingen bij te kunnen houden. Maar hier begint het pas mee.

Leren = adopteren = consumeren
De eindklant gaat immers ook trainen. De insteek zal wezenlijk anders zijn, evenals de opzet en uitvoering van die trainingen. Focus is hierbij gericht op meer werkplezier door een verhoogde efficiëntie en gemak..

Klassikale trainingen worden in deze opzet vermengt met andere (online) leervormen. Dit tesamen wordt ook wel blended learning genoemd.

De vorm van de training is ook anders. Minder o.b.v. boeken maar meer o.b.v. zien en zelf (na)doen. Hetgeen nieuw is aangeleerd zal daardoor ook veel sneller beklijven en deel gaan uitmaken van de dagelijkse werkzaamheden en handelingen.

Meer weten?
Aarzel niet en neem contact met Vijfhart op en bespreek wat er voor uw organisatie allemaal mogelijk is. Vaak is dat veel meer dan er initieel wordt aangenomen.

Bron van inspiratie
Dit artikel van Microsoft watcher nr. 1, Mary Jo Foley, heeft als uitgangspunt gediend voor deze posting

Microsoft 365 Enterprise Administrator & ‘MCSE Productivity’ Certificaat

Inleiding
Zoals eerder aangegeven dien je voor het Certified Enterprise Administrator Expert certificaat naast examens MS-100 en MS-101, ook nog een zogenaamd Workload certificaat behalen.

Hierdoor is het totale traject voor Certified Enterprise Administrator Expert certificaat best wel pittig te noemen. Gelukkig blijkt nu dat bepaalde huidige certificeringen meetellen voor dit traject, en dat scheelt weer de nodige inspanningen.

MCSE Productivity certificering
Wanneer je nu al over een MCSE Productivity certificering beschikt, dan dek je daarmee de Workload certificeringsvereiste mee af.

Wel moet je nog examens MS-100 & MS-101 behalen, maar daarna mag jij jezelf Microsoft 365 Certified: Enterprise Administrator Expert noemen!

Waarom zijn er geen transitie examens?
Voornaamste reden hiertoe is dat MCSA Office 365 door Microsoft gezien wordt als een certificering op Associate niveau. Het nieuwe Certified Enterprise Administrator Expert certificaat echter, zoals de naam al aangeeft, zit op Expert niveau.

En in principe – zo blijkt nu – wilt Microsoft geen transitie examens uitleveren voor een niveau upgrade (van Associate naar Expert zoals in deze situatie). Hiermee wilt Microsoft de de verschillende certificeringsniveaus nog duidelijker afbakenen en daarmee beschermen voor ‘titelinflatie’. Dit is een goed te begrijpen beleid.

Recap:
Hoewel er geen transitie examens zijn, tellen bepaalde huidige certificeringen wel mee. Hierdoor is de uiteindelijk af te leggen route voor het Certified Enterprise Administrator Expert certificaat korter en daarmee sneller te behalen.

woensdag 12 december 2018

Teveel Keuze Is Niet Goed: MVA Gaat Met Pensioen

Eindelijk begint Microsoft schoon schip te maken in hen overkill van zogenaamde Learning Platforms. Het eerste platform dat door deze opschoonactie geraakt wordt, is MVA oftewel Microsoft Virtual Academy.
Related image

Wat houdt dit concreet in?
De MVA courses worden per 31 januari 2019 met pensioen gestuurd. Voor die tijd moet je de lopende MVA courses afronden om de bijbehorende certificaten te behalen. Na 31 januari 2019 is dit niet meer mogelijk en zijn alle MVA trainingen niet meer toegankelijk.

En MVA zelf?
Verwachting is dat na 31 januari 2019 snel de stekker uit MVA getrokken zal worden, waarmee MVA tot het verleden behoort.

En welke Learning Platforms zullen daarna volgen?
Dat is onbekend. Feit is wel dat er nog meer dan genoeg Learning Platforms overblijven en dat een verdere consolidatie geen kwaad kan. De vraag is dus niet zozeer of de consolidatie doorgaat, maar eerder welke keuzes Microsoft zal maken en per wanneer ze deze bekend maakt en uitvoert.

To be continued!

Meer weten? Zie deze blogposting op Microsoft Learning Blog.


maandag 10 december 2018

YouTube Video ‘Update Microsoft Role-Based Certificeringen’

Onlangs heb ik samen met Bastiaan Janssen een YouTube video gemaakt over de huidige stand van zaken met betrekking tot de Microsoft Role Based Certificeringen.

Een ieder die met Microsoft technologieën en diensten werkt, daarvoor gecertificeerd is, wordt geraakt door de nieuwe opzet van de Microsoft Role-Based certificeringen. Ook IT bedrijven die een status hebben als Microsoft Partner, worden hierdoor ook geraakt.

Kortom, deze video is de tijd van het kijken meer dan waard!

De podcast van deze video staat op SoundCloud:
image

woensdag 5 december 2018

!!!Nieuw!!! Microsoft 365 Enterprise Administrator

Update 5-12-2018: Helaas was de eerdere posting niet correct omdat Microsoft tegenstrijdige boodschappen naar buiten stuurt.

Zo blijkt nu dat de ‘weg’ naar het certificaat Microsoft 365 Certified Enterprise Administrator Expert minder heftig is dan eerst aangenomen.

Vandaar deze correctie op deze posting. De eerdere posting is ingetrokken waarvoor deze herziene versie in de plaats is gekomen.

Excuses voor de verwarring.


Sinds 3 december 2018 heeft Microsoft een nieuwe certificering aan hen Role-Based aanbod toegevoegd, en wel éen van de hoogste ‘orde’: Microsoft 365 Certified:  Enterprise Administrator Expert.

De drie gradaties van Role-Based certificeringen:
Even een kleine stap terug, met de Role-Based certificeringen heeft Microsoft drie verschillende gradaties ge(her)introduceerd:

 • Fundamentals
  Beginnersniveau, niet verplicht voor de volgende levels. Voor beginnende IT Pro’s of voor IT Pro’s die voor het eerst met een bepaalde technologie in aanraking komen. Ook zeer interessant voor salesmedewerkers die deze technologieën dienen te verkopen. Hiermee worden ze een volwaardig gesprekspartner voor hen klanten.

 • Associate
  Hier bevinden de meeste Role-Based certificeringen zich en zijn veelal te behalen door het voltooien van een tweetal examens. Dit zijn pittige examens en wanneer je dus een Associate certificaat behaald, dan stel je ook echt wat voor. Qua niveau ‘enigszins’ vergelijkbaar met MCSA…

 • Expert
  Een kleine selectie van de Role-Based certificeringen zijn hier te vinden. Veelal een combinatie van twee Associate trajecten. Weet dat de examens meer dan pittig zijn. Degenen die een Expert certificaat behalen zijn in mijn ogen dan ook ‘Da Master’ van het desbetreffende onderwerp. Qua niveau ‘enigszins’ vergelijkbaar met MCSE…

Hoe wordt ik ‘Microsoft 365 Certified:  Enterprise Administrator Expert’?
Dit doe je niet even of tijdens een paar verloren uurtjes op een regenachtige zaterdag. Je moet verschillende examens behalen.

Wanneer je echt helemaal ‘los’ wilt gaan doe je ook Fundamentals erbij, maar het hoeft NIET. Mijn advies: Ga je voor Expert, sla Fundamentals dan gewoon over. Scheelt weer een examen en de nodige studietijd die je echt slimmer in kunt zetten…

Stap 01: Examens MS-100 & MS-101

 1. Haal examen MS-100, Microsoft 365 Identity and Services (beta);
 2. Haal examen MS-101, Microsoft 365 Mobility and Security (beta).

Stap 02: Behaal één van de zogenaamde ‘Workload’ certificeringen.

Deze zijn in de volgende vier smaken beschikbaar (let wel voor ‘smaken’ 2 t/m 3 moeten de examens en trainingen nog uitkomen):

 1. Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate.
 2. Microsoft 365 Certified: Messaging Administrator Associate.
  • Hiervoor dien je examens MS-200 en MS-201 te doen.
  • Deze examens komen op 14 januari 2019, in beta vorm, beschikbaar.
  • Dit certificaat en bijbehorende examens is gericht op de huidige Exchange Admins.
  • Het mooie hier is dat er ook een transitie examen voor beschikbaar gesteld gaat worden.
  • Wanneer je geslaagd bent voor examen 70-345: Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016, dan kun je transitie examen MS-202: Microsoft 365 Messaging Administrator Certification Transition Exam doen.
  • Dit transitie examen is vanaf 14 januari 2019 beschikbaar. Net zoals alle transitie examens zal deze een THT datum hebben, welke vooralsnog onbekend is.

 3. Microsoft 365 Certified: Teamwork Administrator Associate.
  • Hiervoor dien je examens MS-300 en MS-301 te doen.
  • Deze examens komen op 14 januari 2019, in beta vorm, beschikbaar.
  • Dit certificaat en bijbehorende examens is o.a. gericht op de huidige SharePoint Admins.
  • Het mooie hier is dat er ook een transitie examen voor beschikbaar gesteld gaat worden.
  • Wanneer je geslaagd bent voor examen 70-339: Managing Microsoft SharePoint Server 2016, dan kun je transitie examen MS-302: Microsoft 365 Teamwork Administrator Certification Transition Exam doen.
  • Dit transitie examen is vanaf 14 januari 2019 beschikbaar. Net zoals alle transitie examens zal deze een THT datum hebben, welke vooralsnog onbekend is.

 4. Microsoft 365 Certified: Security Administrator Associate.
  • Hiervoor dien je examen MS-500 te doen.
  • Dit examen komt op 7 januari 2019 beschikbaar.

Roundup
Je moet sowieso examens MS-100 & MS-101 behalen. Daarna mag je een keuze maken uit één van de zogenaamde Workload certificeringen.

Het moge duidelijk zijn dat het certificaat Microsoft 365 Certified:  Enterprise Administrator Expert echt iets voorstelt en respect afdwingt.

Roadmap:

Gebruikte bronnen:

dinsdag 4 december 2018

!!!Nieuw!!! ‘Modern Desktop Administrator Associate’ is uit

Sinds gisteren heeft Microsoft het aanbod Role-based certificeringen uitgebreid met Microsoft 365 Certified Modern Desktop Administrator Associate.
administrator associate image

Om dit certificaat in de wacht te slepen dienen deze twee nieuwe examens te worden behaald. Deze examens zijn ook sinds gisteren in BETA beschikbaar:

 1. MD-100: Windows 10 (beta);
 2. MD-101: Managing Modern Desktops (beta)

Beta = Korting?
Ja, dat klopt! Ga naar deze blogposting van Microsoft Learning en zoek de kortingscodes. Let erop dat deze codes beperkt houdbaar zijn en beperkt beschikbaar. Dus: op = op! Wees er dan ook snel bij!

Waar zijn de trainingen?
Goede vraag! Die zitten nog in de ‘pijplijn’. Verwachting is dat deze trainingen  eind december 2018 en anders begin januari 2019 beschikbaar komen.

Ik hoop dat deze trainingen dan ook COMPLEET zijn omdat vele nieuwe AZ-x trainingen dat nog niet zijn. Zo ontbreken nog echte opgaves en wordt je doorverwezen naar de documentatie website van Microsoft om bepaalde ‘oefeningen’ te doen. Momenteel werkt Microsoft er aan om deze trainingen te voorzien van echte opgaves/oefeningen.

Is er een overgang van oud naar nieuw?
Ja en nee. Nee in de zin dat er geen transitie examens voor Windows 10 zijn.

Ja wanneer je examen 70-698 (Installing and Configuring Windows 10) hebt behaald, want dan hoef je alleen nog maar examen MD-101 doen.

Aanvullende (online/blended/klassikale) training is echt geen overbodige luxe wanneer jij dit examen wilt behalen. Reken er maar op dat Microsoft er alles aan doet om hen nieuwe Role-Based certificeringsprogramma te bewaken en dat de toelating dus niet eenvoudig is.

vrijdag 30 november 2018

Microsoft Lanceert Nieuw Fundamentals Certificerings Programma

Gisteren heeft Microsoft met gepaste trots het nieuwe Fundamentals Certificerings Programma gelanceerd. Als eerste komen Azure Fundamentals (31 december 2018 beschikbaar) en Microsoft 365 (M365) Fundamentals (29 december 2018 beschikbaar) uit.

Later in 2019 zullen er anderen volgen, waarover in een toekomstige blogposting meer. Deze nieuwe certificeringen zijn in het leven geroepen om aan te geven dat de bezitter van een dergelijk certificaat in ieder geval over de basiskennis van het desbetreffende dienst/product beschikt.

Hiermee zijn de doelgroepen voor deze nieuwe certificeringen ook helder, te weten:

 • Beginnende IT Pro’s;
 • IT Pro’s die voor het eerst met de desbetreffende dienst/technologieën aan de slag gaan;
 • Sales en accountmanagers die de desbetreffende dienst/technologieën verkopen.

Deze certificeringen zijn optioneel en daarmee dus niet verplicht voor de volgende levels, te weten Associate en Expert.

Eigen certificeringen & eigen examens
Deze certificeringen komen ieder met hen eigen examen, eenvoudig te herkennen aan het 900 nummer:

Recap
Deze certificeringen zijn echt op instapniveau maar voorzien zeker in een behoefte voor de eerder genoemde doelgroepen. Mijn advies is dan ook – indien je tot een van deze doelgroepen behoord – het voor jou relevante certificaat in de wacht te slepen.

Gebruikte bron
Dit artikel op de Microsoft Learning Blog.

dinsdag 20 november 2018

‘Microsoft Azure Fundamentals’ = ‘Introduction to Microsoft Azure for IT Professionals’

Course 10979 – Huidige naam
Momenteel heeft Microsoft course 10979 als naam Microsoft Azure Fundamentals. In december 2018 komt er de nieuwste editie van uit, F in dit geval. Naast het feit dat er nog niet eerder een F editie van een Microsoft course is uitgebracht, zit de wijziging vooral in de cosmetische hoek.

De nieuwe naam
De naam van deze Microsoft course wordt dan aangepast naar: Introduction to Microsoft Azure for IT Professionals. Inhoudelijk blijft deze training voor 99% gelijk aan zijn voorganger.

Image result for name change

Waarom deze naamswijziging?
Zoals bekend is Microsoft druk bezig zijn gehele trainings- en certificeringsportfolio te herzien. Alles gaat hierbij zoveel als mogelijk om naar Role-based.

Daarbij dient de naamgeving van een training/certificering ook zo ondubbelzinnig mogelijk te zijn. Met de naamswijziging van course 10979 streeft Microsoft er naar deze ondubbelzinnigheid voor deze training te realiseren.

Met de nieuwe naam wordt aangegeven dat deze training primair gericht is op beginnende IT professionals of IT professionals die met de Azure cloud gaan beginnen.

Bijbehorend certificaat?
Geheel in de stijl van Microsoft Role-based trainingen en certificeringen, hoort hier ook een nieuw certificaat bij, en wel op het Fundamentals niveau.

De naam van het certificaat wordt naar verwachting: Microsoft Certified: Azure Fundamentals.
image

Interessant om te weten is dat dit certificaat optioneel is en dus geen harde vereiste voor andere Azure Role-based certificeringen (zoals Azure Administrator Associate, Azure Developer Associate, Azure Solutions Architect Expert & Azure DevOps Engineer Expert).

Recap
Deze naamswijziging is dus cosmetisch en niet veel meer dan dat.

En hoewel Microsoft hiermee aan wilt geven dat de doelgroep uit beginnende IT Pro’s bestaat (of ervaren IT Pro’s die met de Azure cloud gaan beginnen), ben ik van mening dat deze training onontbeerlijk is voor accountmanagers die met hen klanten serieus over de Azure cloud in gesprek moeten gaan.

Immers, deze training laat veel zien van de Azure cloud waardoor accountmanagers, die deze training gevolgd hebben, net voldoende basis meekrijgen om op te treden als volwaardige (Azure cloud) gesprekspartner. Voor de diepte kunnen er dan pre-sales consultants ingevlogen worden.

donderdag 8 november 2018

Examens MS-100 & MS-101 In Beta!

Update 05-12-2018: Inmiddels is er meer bekend over de zogenaamde Workload certificeringen, nodig om Microsoft 365 Certified: Enterprise Administrator Expert te worden. Zie deze posting.


Microsoft 365 examens: MS-100 & MS-101
Sinds kort heeft Microsoft voor het nieuwe Role-based trainings- en certificeringsmodel, een tweetal nieuwe examens beschikbaar gesteld, vooralsnog in beta vorm:

Wanneer je beide examens behaald, dan ben je nog geen Microsoft 365 Certified: Enterprise Administrator Expert. Je dient nl. nog een zogenaamd Workload certificaat te behalen, waarover eind 2018 meer bekend wordt gemaakt.

Tevens is het inmiddels bekend dat er ook nog andere certificeringen in de pijplijn zitten en dan op Associate niveau, een stap(je) lager dan het ultieme Expert niveau. Een er van heeft als naam Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate.

Omdat Microsoft 365 veel verschillende diensten en technologieën bevat, is het logisch te veronderstellen dat er meerdere Associate certificaten voor Microsoft 365 beschikbaar zullen komen.
image

Kortingscodes
Voor een beperkte periode (op=op), is het mogelijk beide beta examens met 80% korting te doen. Ga voor deze codes naar deze webpagina en doe je voordeel er mee.

dinsdag 6 november 2018

Overzicht: Microsoft ‘Replacement Exams’

Inleiding
Zoals eerder aangegeven gaan er op termijn vele Microsoft examens met pensioen. Hoewel deze examens vanaf hen pensioendatum komen te vervallen, worden de meesten ervan vervangen door een nieuwere en modernere generatie examens, ook wel Replacement Exams genoemd.
Image result for replacement

Hoewel de naamgeving doet vermoeden dat het tijdelijke examens zijn, is niets minder waar dan dat. Het enige dat Microsoft probeert te bereiken is dat het eenvoudiger moet worden om de nieuwe examens te plotten door slim gebruik te maken van de huidige examens.

Tevens weten de mensen zo welke examens ze moeten doen om hen certificeringen te upgraden naar het nieuwe Role-based model dat Microsoft onlangs geïntroduceerd heeft.

In deze blogposting worden de examens die met pensioen gaan, afgezet tegen hen Replacement Exams. De bedoeling is dat er hierdoor een handig overzicht ontstaat welke eenvoudig te gebruiken is.

Opmerking
Sommige Replacement Exams zijn nog niet beschikbaar en hebben dus nog geen eigen webpagina. Die examens kan ik dan ook niet voorzien van een hyperlink.

70-532: Developing Microsoft Azure Solutions

 • Replacement Exams AZ-200 & AZ-201

70-533: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

 • Replacement Exams AZ-100 & AZ-101

70-535: Architecting Microsoft Azure Solutions

 • Replacement Exams AZ-300 & AZ-301

70-346: Managing Office 365 Identities and Requirements

 • Replacement Exams MS-100 & MS-101

70-347: Enabling Office 365 Services

 • Replacement Exams MS-100 & MS-101

70-695: Deploying Windows Desktops and Enterprise Applications

 • Replacement Exams MD-100 (Windows 10) & MD-101 (Managing Modern Desktops).
  Beta’s van deze examens worden eind 2018, begin 2019 verwacht.

70-697: Configuring Windows Devices

 • Replacement Exams MD-100 (Windows 10) & MD-101 (Managing Modern Desktops).
  Beta’s van deze examens worden eind 2018, begin 2019 verwacht.

70-698: Installing and Configuring Windows 10

 • Replacement Exams MD-100 (Windows 10) & MD-101 (Managing Modern Desktops).
  Beta’s van deze examens worden eind 2018, begin 2019 verwacht.


Overzicht: Microsoft Examens Die Met Pensioen Gaan

Inleiding
Hoewel er al eerder over geblogd is, wordt er vaak de vraag gesteld wanneer een bepaald Microsoft examen met pensioen gaat. Vandaar deze posting welke een handig overzicht bevat van alle Microsoft examens waarvan er op dit moment bekend is dat ze op termijn met pensioen gaan.
Image result for end of life

Examens die per 31 december 2018 met pensioen gaan

Examens die per 31 maart 2019 met pensioen gaan

Examens die per 30 juni 2019 met pensioen gaan

In deze blogposting is er een overzicht van de zogenaamde ‘Replacement Exams’, oftewel de nieuwe Azure/Microsoft 365 role-based examens die de voor pensioen gemarkeerde examens gaan vervangen.

maandag 5 november 2018

Windows Server 2019: Waar Blijven De Trainingen & Certificeringen?

Inleiding
Zoals bekend is Windows Server 2019 tijdens Ignite 2018 gelanceerd, op 2 oktober 2018 om precies te zijn. Sinds die tijd krijgen wij regelmatig de vraag gesteld wanneer er trainingen, examens en bijbehorende certificeringen voor uitkomen.
Image result for windows server 2019 logo

Het antwoord hierop is grotendeels te vinden in de nieuwe benadering van Microsoft m.b.t. de Role-based certificeringspaden. Om er voor te zorgen dat Microsoft relevante trainingen, examens en certificaten aanbiedt, wordt elke nieuwe Role-based training vooraf gegaan door een grondige analyse van waar er nu daadwerkelijk vraag naar is, zowel qua ‘job role’, als inhoud, vereiste kennis en vaardigheden.

JTA?
Deze analyse wordt ook wel Job Task Analysis (JTA) genoemd en wordt uitgevoerd door interne en externe experts in relatie tot de desbetreffende JTA.

Deze JTA genereert een zogenaamde Master list of skills & Learning path for role, welke weer ten grondslag ligt aan de te ontwikkelen trainingen (in verschillende formaten zoals: micro learning, online trainingen, klassikale trainingen & boeken). Uiteraard compleet gemaakt met de juiste assessments (certificeringsexamens).

In een stroomschema ziet het er als volgt uit:
image

Zeer interessant! Hoe zit het met Windows Server 2019 en de bijbehorende trainingen/examens?
Goede vraag!

Naar verluidt zijn de JTA processen in relatie tot Windows Server 2019 begonnen en is de verwachting dat de eerste Role-based trainingen voor Windows Server 2019 in februari 2019, op zijn vroegst(!!!), het licht zien.

Hou er echter rekening mee dat dit uit kan lopen tot en mei 2019, of zelfs iets later.

Is dit niet een beetje laat?
Ja en nee. Zelf heb ik liever dat Microsoft relevante trainingen met bijbehorende certificeringspaden levert, dan dat ze zelf aan de slag gaan (zonder met de klant in overleg te gaan) en daardoor trainingen e.d. uitlevert welke het ‘net niet zijn’.

Hier heb je alleen maar verliezers, zowel aan de klant kant, de cursisten (die zaken leren die niet aansluiten op hen praktijk en hetgeen de markt vraagt), en uiteindelijk ook Microsoft benadeelt. Onbekend maakt onbemind, wat een grote blokkade opwerpt voor de uiteindelijke adoptie van de betrokken technologieën.

Wel ben ik zeer benieuwd met hetgeen Microsoft halverwege Q1 2019 gaat komen en of het dan idd een verbetering is t.a.v. wat er nu voor Windows Server 2016 wordt aangeboden.

Time will tell!

vrijdag 2 november 2018

Cross Post: Welke Keuze Maak Jij: Office 2019 of Office 365?

Office 2019 of Office 365? Hoe te kiezen
Op de Vijfhart website is vandaag een interessant artikel geplaatst over het maken van de juiste keuze tussen Office 2019 enerzijds en Office 365 anderzijds.
image 

Hoewel beiden uit de Microsoft stal komen en soortgelijke functionaliteit bieden, is de inzet en het gebruik ervan wezenlijk anders. Het is daarom van groot belang de verschillen te weten opdat je een weloverwogen (en daarmee de juiste) keuze maakt.

Extra…
Als kers op de taart kun je ook nog eens een whitepaper downloaden over de meest voorkomende valkuilen in Office 365 en hoe deze te voorkomen.
Image result for valkuilen

Wil jij ook de juiste keuze maken en/of het whitepaper downloaden? Lees het artikel en doe je voordeel er mee.

woensdag 31 oktober 2018

!!!Nieuw!!! Examen ‘AZ-400 Microsoft Azure DevOps Solutions’ (beta)

Een paar dagen geleden heeft Microsoft een nieuw examen – vooralsnog in beta(!) – uitgebracht, Exam AZ-400, Microsoft Azure DevOps Solutions.

Dit examen is de realisering van de eerder beschreven job role Azure DevOps Engineer. Met het beschikbaar stellen van dit examen maakt Microsoft het certificeringspad voor deze job role inzichtelijk:

 1. Of het certificaat Azure Administrator Associate;
 2. Of het certificaat Azure Developer Associate;
 3. In combinatie met het behalen van Exam AZ-400.

Wanneer je zowel de certificaten 1 en 2 hebt EN je behaalt examen AZ-400, dan wordt je Azure DevOps Engineer EXPERT!

Image result for devops engineer
(Afbeelding is afkomstig van Zarantech blog.)

Momenteel kun je dit examen boeken met 80% korting! Bezoek hiervoor deze website van Microsoft en lees het gehele artikel. Hier wordt ook de benodigde code voor de korting benoemd. Weet echter wel dat de hoeveelheid ‘slots’ voor deze korting beperkt is en dat de regel op = op hierbij van kracht is.

Lees de bijsluiter!
Goed om te weten is dat de vereiste kennis en ervaring om examen AZ-400 te behalen, niet mals is. Doe dit examen dan ook alleen wanneer je zeker weet dat je aan de gestelde vereisten voldoet. Dit voorkomt onnodige teleurstellingen en frustratie.

Vijfhart & EC-Council Winnaar Computable Awards 2018 – Opleider van het Jaar

Gisterenavond 30 oktober – tijdens een zeer spannende en spectaculaire awardsshow in het Beatrix Theater in Utrecht – zijn de winnaars bekend gemaakt van de Computable Awards 2018.

Hierbij is de combinatie Vijfhart IT-Opleidingen en EC-Council verkozen tot Opleider van het Jaar! Dit is een hele eer en ik ben er dan ook erg blij mee.

image
(Deze foto is afkomstig van de website van Computable.)

Zie deze webpagina’s met meer informatie over deze awards en de winnaars:\

vrijdag 19 oktober 2018

THT: Ook Voor Microsoft Examens…

Update 19 oktober 2019 (‘s-avonds): Het blijkt dat Microsoft Learning gisteren een blogposting heeft gepubliceerd waarin ze aangeven dat de THT datum van de transitie examens is verschoven van de oorspronkelijke 31 maart 2019 naar 30 juni 2019. Op basis van deze informatie heb ik deze posting aangepast.

Inleiding
In het dagelijkse (huishoudelijke) leven spelen THT data al een rol. Immers, je koopt niks waarvan de THT datum al is verstreken. Uiteraard kunnen we hele discussies starten over de zin en onzin van THT data, maar daar gaat deze posting niet over.

Wel gaat deze posting over het feit dat ook Microsoft examens (‘oud’ en nieuw) met THT data te maken hebben en dat het belangrijk is er van op de hoogte te zijn om vervelende verrassingen te voorkomen.
image

Even een paar stappen terug…
Zoals eerder aangegeven worden deze examens per 31 december 2018 met pensioen gestuurd:

De transitie examens
Voor 70-532, 70-533 en 70-535 zijn er zogenaamde ‘transitie’ examens. Deze examens dekken de delta’s af tussen de oude lesstof (gerelateerd aan de examens die met pensioen gaan) en de nieuwe lesstof op basis van de Role-based certificeringspaden:

Examen 70-532 > Transitie Examen AZ-202 > Microsoft Certified Azure Developer:
image

Examen 70-533 > Transitie Examen AZ-102 > Microsoft Certified Azure Administrator:
image

Examen 70-535 > Transitie Examen AZ-302 > Microsoft Certified Azure Solutions Architect:
image

THT voor de transitie examens
Op zich is het prima dat de zogenaamde transitie examens er zijn.

Het blijkt alleen dat velen niet weten dat deze transitie examens een ‘THT datum’ hebben!

En dat kan heel vervelend uitpakken omdat je dan alsnog – na het verlopen van de THT datum – alle examens moet behalen.

Na 30 juni 2019….
Zoals het er nu uitziet is de THT datum voor de transitie examens van de oorspronkelijke datum van 31 maart 2019 naar 30 juni 2019 verplaatst:
image

Hoewel de gerelateerde webpagina’s van deze transitie examens momenteel de oude datum aangeven (31 maart 2019) is de algemene verwachting dat dit snel wordt aangepast.

Zodra dat het geval is wordt deze posting bijgewerkt.

Advies
Wanneer je een of meerdere onderstaande examens hebt behaald, zorg dan dat je voor 30 juni 2019 het bijbehorende transitie examen doet.

 1. 70-532: Developing Microsoft Azure Solutions > Transitie examen AZ-202
 2. 70-533: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions > Transitie examen AZ-102
 3. 70-535: Architecting Microsoft Azure Solutions > Transitie examen AZ-302

Anders moet je minstens twee examens doen (AZ-100/101, AZ-200/201, AZ-300/301) om je certificaat naar het nieuwe Role-based model te upgraden.

En dat zou zonde zijn van je tijd en geld…


vrijdag 5 oktober 2018

Impressie: Techorama NL 2018

Inleiding
Van oorsprong is Techorama een Belgisch ‘feestje’ welke vijf jaar bestaat. Dit jaar heeft Techorama de stap naar Nederland gezet en niet zonder succes! Het event heeft dan ook in België een goede reputatie opgebouwd, zowel qua content, als entourage en organisatie inclusief het bijbehorende eten en drinken. Daarom is de woordkeuze ‘feestje’ zeker op zijn plaats.
Techorama robot

Afgelopen dinsdag en woensdag heb ik de eerste Nederlandse editie van Techorama bezocht. In dit artikel het verslag van mijn opgedane indrukken en ervaringen.

Doelgroep
Hoewel de agenda van Techorama meerdere ‘smaken’ afdekt, is de primaire doelgroep overduidelijk de ontwikkelaar. De meeste content van de sessies heeft een duidelijke programmeer insteek.
|image

Dus wanneer een sessie bijvoorbeeld over Azure Data Lake gaat, dan is de primaire focus: ‘Hoe programmeer ik er tegenaan?’, voorzien van de nodige praktijkvoorbeelden.

Hoewel ik zelf geen ontwikkelaar ben, was de content erg interessant en daardoor leuk om te volgen. Sommige sessies gingen mij echt te ver en heb ik dus op een afstand (als toehoorder) gevolgd.

Hot topics
Ook dit event volgt de meest nieuwe ontwikkelingen en hypes, waardoor er veel te doen was over met name deze onderwerpen (hetzij vanuit verschillende invalshoeken, maar altijd wel richting de ontwikkelaar) :

 1. Big Data;
 2. Power BI;
 3. Machine Learning;
 4. Artificial Intelligence;
 5. Mixed Reality o.a. o.b.v. Microsoft HoloLens & Magic Leap One;
 6. Docker containers + K8 (Kubernetes).

Uiteraard kwamen er ook andere onderwerpen aan bod (meer dan genoeg sessies!), maar dit is wat er mij in ieder geval opviel en ook door mij werd gevolgd tijdens Techorama.

Ontwikkeltalen
De sessies die ik heb bezocht spraken over verschillende ontwikkeltalen, zoals:

 1. C#;
 2. C++;
 3. Python;
 4. Unreal;
 5. Unity;
 6. Java;
 7. U-SQL;
 8. Angular;
 9. JSON voor ARM template development ;
 10. Azure CLI;
 11. PowerShell (*).

*: Een mooi voorbeeld dat het publiek vooral uit ontwikkelaars bestond, was de reactie op PowerShell. Men kende het wel maar ziet het niet als een echte ontwikkeltaal (wat ook klopt). PowerShell werd wel benoemd, maar geen enkele demonstratie gegeven tijdens de door mij bezochte sessies, werd hiermee gedaan Smile.

De sessies
Uiteindelijk is dat de reden waarom iemand een bepaald event bezoekt: De sessies. En die zijn meer dan goed bij Techorama. Zowel qua hoeveelheid, keuze en kwaliteit.

Keynote:
Deze werd gegeven door niemand anders dan Scott Guthrie, executive vice president Microsoft Cloud & Enterprise Group. Het feit dat iemand van zijn kaliber de keynote verzorgd voor Techorama verteld al heel veel over hoe Microsoft tegen dit event aankijkt.

De keynote was level 100 (standaard voor een keynote) maar wel leuk, luchtig en voorzien van een aantal leuke demonstraties.

Dive, dive, dive! Of toch niet?
Na de keynote heb ik nog een sessie van Scott gevolgd, m.b.t. Tips & Tricks in het gebruik van Azure. Deze sessie werd een deep dive genoemd, maar ontsteeg (op zijn best) level 100. Zeer algemeen en eenvoudig. Maar ook hier weer de nodige humor, zelfspot richting Microsoft(!) en leuke demo’s.

James Ashley
Anders werd het toen ik de eerste sessie van James Ashley volgde. Onderwerp Machine Learning o.b.v. Azure. Deze spreker weet enorm veel van AI en ML, maar weet dat ook op een zeer begrijpelijke wijze uit te leggen. Gaf vele interessante voorbeelden en demonstraties. Zeer indrukwekkend allemaal.

Andere sessies
De andere sessies die ik heb gevolgd, wisselden elkaar af qua niveau. Soms level 300, maar vaak 500+, doorspekt met vele demo’s en voorbeelden. Deze hoog technische sessies werden stuk voor stuk gegeven door sprekers met veel kilometers op hen teller. Hierdoor staan ze ver boven de materie en gaven daardoor interessante sessies. Ook de manier waarop er gepresenteerd werd (soms vanuit een strandstoel), maakte het tot een mooie ervaring.

Er waren ook niet-technische sessies, aangeduid als soft skills sessies. Hierbij viel het mij op dat deze sessies veelal niet over soft skills gingen, maar meer een filosofische insteek hadden. Dat maakten deze sessies er niet minder interessant op, maar door de aanduiding werd ik eerst op het verkeerde been gezet. Na mijn verwachtingen te hebben bijgesteld, waren ook deze sessies leuk om te volgen.

Entourage, verzorging, eten & drinken
Zoals eerder gezegd is Techorama een event waar er extra aandacht aan dit soort zaken wordt besteedt. En dat was ook het geval bij deze Nederlandse editie. Er was meer dan genoeg te eten, zowel in de ochtend (ontbijt), de middag (lunch) en er tussendoor.

Er was niet alleen genoeg, maar de kwaliteit van het gebodene ontsteeg zonder twijfel hetgeen erop andere events wordt aangeboden. Daarbij was er de gehele dag koffie, thee en frisdrank gratis beschikbaar. Kortom, je lijdt geen honger of dorst tijdens dit event, in tegendeel.

De locatie (Cinemec Ede) leent zich uitstekend voor dit soort events waardoor het er allemaal nog beter op werd. Immers, een presentatie geven op een bioscoopscherm is natuurlijk super! Geen vervelende klapstoelen maar volwaardige bioscoopstoelen, dragen bij aan goede ervaring.

De sprekers
Van wat ik gezien heb, kan ik niets anders dan stellen dat de sprekers, stuk voor stuk, zeer ervaren mensen zijn. Hebben veel kennis en zijn ook niet bang omdat te delen. Geen grote ego’s meegemaakt, die er voor henzelf staan, maar allemaal mensen die de community een warm hart toedragen.

Demo devil
Hoewel deze sommige sessies bezocht (niet werkende code, niet werkende video’s, haperende internetverbindingen), liet geen van de sprekers zich hierdoor uit het veld slaan. Ze gingen gewoon door met het vertellen van hen verhaal, zich hier en daar naar de omstandigheden aanpassend.

Recap & verdict
Techorama had in België al een goede reputatie opgebouwd en had in NL dan ook iets te bewijzen en hen eer hoog te houden. In mijn beleving zijn ze daar zonder meer in geslaagd.

Het event heeft een duidelijke ontwikkelaars focus maar is ook voor niet-ontwikkelaars – zoals ik – meer dan interessant om te bezoeken.

Ondanks dat er in NL meer dan genoeg events zijn, heeft Techorama bewezen zijn eigen plek daartussen te verdienen waarbij deze zowel qua content als aankleding, entourage en verzorging vele andere events het nakijken geeft.

Ben je een ontwikkelaar en heb je dit event gemist? Zorg dan dat je Techorama NL 2019 erbij bent. Ben je geen ontwikkelaar maar heb je wel een diepe en brede technische IT interesse? Zorg dan dat je er volgend jaar ook bij bent.

donderdag 27 september 2018

Microsoft Learn: Mijn Eerste Ervaring

Omdat ik pas erover heb geblogd werd het hoog tijd om er zelf mee aan de slag te gaan. Gisterenavond heb ik dan ook mijn eerste Microsoft Learn learning path doorlopen, Azure Fundamentals geheten.
image

In deze posting deel ik mijn ervaringen met deze nieuwe learning platform van Microsoft.

Keuzemenu
De website is heel duidelijk qua structuur en opzet. Duidelijk is dat de Role-Based benadering hier als uitgangspunt dient. Bij de header Start a learning path dien je aan te geven wat je huidige (of gewenste toekomstige) rol in de organisatie is.
image

Op basis van jouw keuze krijg je één of meerdere Learning Paths aangeboden, waarbij jezelf nog extra kunt filteren op producten:
SNAGHTML68d2c33

Zoals eerder aangegeven heb ik gekozen voor de Learning Path Azure Fundamentals. Je start een Learning Path door er simpelweg op te klikken.

Aanmeldingsproces
Dit proces is 100% in orde. Snel en gelikt. Binnen een paar minuten (maximaal) heb je een account. In mijn geval betreft dat een bestaand Microsoft account welke wordt gekoppeld aan Microsoft Learn. Zodra dat is afgerond kan de training beginnen.

In het openingsscherm van de Azure Fundamentals training vindt je een overzicht van alle modules van diezelfde training, en per module de hoeveelheid units die tezamen de module vormen. Per module wordt er ook een geschat tijdspad aangegeven, zodat je meteen weet hoeveel tijd je (minstens) nodig hebt om een module af te ronden.
SNAGHTML62e9b85
Dit is best wel handig, want zodoende kun je inschatten of je er voldoende tijd voor hebt. Bijkomend voordeel is dat er per unit ook weer de hoeveelheid tijd is aangegeven, zodat je gerust een module kunt starten en dan bijvoorbeeld een subset aan units doorlopen om later de resterende units te doen. De website houdt automatisch je voortgang bij, waardoor je meteen begint waar je de laatste keer bent gestopt.

Lezen, kijken & klikken
Zodra je de blauwe start knop hebt aangeklikt, begint je training. Eerst krijg je de introductie waarin er wordt verteld wat je allemaal gaat leren en doen. Gelukkig bevat elke unit niet teveel tekst. Precies genoeg, afgewisseld met video’s (van prima kwaliteit, waarover later meer) en/of DIY (Do It Yourself) oefeningen.

Met de Next knop ga je naar de volgende unit van de desbetreffende module. Je kunt eenvoudig terug of vooruit bladeren.
image

Hierdoor is het makkelijk om bepaalde stukken tekst of video’s op te zoeken om die nogmaals te lezen of (deels) te bekijken. Al met al is alles prettig van opzet waardoor het prettig navigeren is. De teksten zelf zijn goed geschreven en daardoor makkelijk tot je te nemen.

Sandbox
Om met Azure te leren werken, is het onontkoombaar er zelf mee aan de slag te gaan. Tot voor kort ontkwam je er vrijwel niet aan een credit card op te voeren, ook vind er geen billing op plaats.

Voor Microsoft Learn heeft Microsoft dit opgelost met een zogenaamde Sandbox. Het activeren ervan stelt niks voor. Je moet een paar keer op een knop klikken – o.a. voor het koppelen van jouw account aan de Sandbox – en binnen een paar minuten is jouw Sandbox in orde. Dit heeft Microsoft op een hele slimme wijze compleet geautomatiseerd, waardoor je alleen maar een beetje geduld moet oefenen.
image

Wanneer de Sandbox eenmaal is aangemaakt, gekoppeld aan jouw account en geactiveerd, dan heb je een daadwerkelijke verbinding met Azure, via Azure Cloud Shell. Deze wordt netjes aan de rechterkant van het scherm getoond, met aan de linkerkant de training zelf. Zodoende kun je in hetzelfde scherm blijven en gewoon – zonder enige vorm van afleiding – je trainingsmodule doorlopen.

Ook hier heeft Microsoft goed werk afgeleverd. Geen time-outs, foutmeldingen of wat dan ook. Het werkt allemaal meer dan goed en ook nog eens vrij vlot.
image

In de Sandbox kun je de code gebruiken die behandeld wordt, en zie je meteen wat er gebeurd. Dat is wel zo prettig om het geleerde meteen in de praktijk toe te passen.

Zelf vind ik het wel jammer dat het gebruik van de Sandbox in de Learning Path Azure Fundamentals, vrij beperkt is. Graag had ik meer er van teruggezien in de andere modules en units. Wellicht dat dit in de toekomst nog gaat komen. Weet ook dat ik vooralsnog alleen het Learning Path Azure Fundamentals heb doorlopen en dat de inzet van deze Sandbox per Learning Path verschillend is.

Gamification:  Experience Points, Levels, Badges en Trophies
Microsoft gebruikt overduidelijk gamification in Microsoft Learn. Dit doet Microsoft door deze vier verschillende beloningsstructuren toe te passen:

 1. XP (Experience Points): Voor het doorlopen en succesvol afsluiten van een module krijg je een bepaalde hoeveelheid XPs. Per unit van diezelfde module wordt er een subset van die XPs toegekend. Heb je een oefening succesvol afgesloten, of heb je een paar vragen goed beantwoord, dan krijg je extra XPs.
  image
 2. Levels: Bij een bepaalde hoeveelheid XPs krijg je een bepaald level, uitgedrukt in een oplopend cijfer. Des te meer XPs, des te hoger het getal van jouw level. Een slider laat eenvoudig zien hoever je nog kunt gaan qua levels.
  image en  image
 3. Badges: Voor het succesvol afronden van een module krijg je een bijbehorende badge. In het geval van de Azure Fundamentals training, zijn dat zeven modules = zeven badges.
  image
 4. Trophies: Wanneer je een Learning Path hebt doorlopen, dan krijg je een zogenaamde Trophy. Net zoals je badges kun je die delen via Twitter, LI, FB en email.
  image
   image

Video’s
De video’s die een Learning Path bevat zijn goed in elkaar gestoken en van HD kwaliteit. Soms liep de sync niet helemaal goed, maar dat kan ook een eigen probleem zijn, dus daar doe ik geen uitspraak over. Qua inhoud en uitleg zijn de video’s meer dan goed.

Geen marketing mumbo jumbo, maar een heldere en basale uitleg. Geen zijwegen maar gewoon aansluiten op de content. Hierdoor zijn de video’s lekker kort en to the point.

Een handigheidje hierbij is dat je uit vele talen qua ondertiteling kunt kiezen met daarbij 6 presets van hoe de ondertiteling wordt getoond. Is dat niet genoeg, dan kun jezelf de ondertiteling volledig naar eigen smaak aanpassen.

Dit zorgt ervoor dat iedereen, ook degenen die de Engelse taal onvoldoende beheersen, deze video’s gewoon kan volgen. En dat is wel zo prettig.

Testvragen
Sommige modules bevatten aan het einde een paar vragen om de opgedane kennis te toetsen. Deze vragen zijn laagdrempelig en bevatten geen dubbele bodem. Ze zijn dan ook duidelijk ter aanmoediging om door te gaan met het voltooien van de gekozen Learning Path, niet ter frustratie.

Sommige vragen kwamen nogal ‘Jip & Janneke’ op mij over, maar het sprong er niet op vervelende wijze bovenuit.

‘Je kunt het!’
Deze boodschap straalt elke module en unit van een gekozen Learning Path uit. Content wordt zoveel als mogelijk plat geslagen en zo eenvoudig als mogelijk gepresenteerd. Hierdoor voelde het soms een beetje te eenvoudig. Aan de andere kant, het is een BASIS training, dus diepgang is hier ongewenst.

Wel valt de positieve toonzetting op. Geen gevoel van moeten, maar haast ontspannend net zoals je een spannend boek leest, waardoor je niet kunt wachten om het volgende hoofdstuk te lezen.

Recap
Microsoft Learn heeft overduidelijk een andere en sterkere insteek dan MVA. Dit komt met name door de Learning Path benadering, waardoor je duidelijk naar een einddoel toewerkt in plaats van een aantal losse trainingen en video’s te doorlopen zoals bij MVA het geval is.

Daarbij heeft Microsoft veel tijd en aandacht in het materiaal gestoken, zowel de tekst, video’s als de simulaties (de zogenaamde Sandbox).

Hierdoor is Microsoft Learn onderscheidend ten aanzien van MVA. Wat mij betreft mag Microsoft daar dan ook de stekker uittrekken, om eventuele verwarring te voorkomen en daarmee een nog sterkere focus op Microsoft Learn te realiseren.

Gamification
Het is overduidelijk dat Microsoft Learn vanuit de basis gamification omarmt. Dit zorgt voor een extra fun factor en zorgt dat collega’s elkaar – op een leuke manier – kunnen opjutten. Wachten is nog op een score- en leader board, zodat je kunt zien wie op welk gebied ‘Da Master’ is.

De basis is er in ieder geval en dat is een heel goed begin. De beloningsstructuur klopt in ieder geval en werkt op een positieve manier. Aldoende verzamel je XPs, Levels, Badges en uiteindelijk de fel begeerde Trophies. Leren wordt op deze manier extra leuk en belonend gemaakt.

Vervanging of aanvulling?
Zelf zie ik Microsoft Learn als een welkome aanvulling op andere trainingen, zowel de klassieke vorm (klassikaal) als online en de mengvorm ervan, Blended Learning geheten.

Microsoft Learn biedt de cursist de kans om snel, praktisch en efficiënt nieuwe inzichten op te doen, dit ter voorbereiding op klassikale, online of blended learning vormen.

Hiermee kan de cursist een goede basis leggen voor wat er komen gaan en daarmee dienen als middel om snel op gang te komen, te weten waar de training inhoudelijk over gaat en wat er van je wordt verwacht.

Dit ligt ook in de lijn der verwachting van Microsoft zelf ten aanzien van dit nieuwe Learning Platform. Zij stellen immers: Microsoft Learn is just the beginning:
image

Verdict
Positief! Ik was bang voor een herhaling van zetten, replays van oude content e.d. Maar het tegenovergestelde lijkt het geval te zijn.

Nogmaals, ik heb nog maar één Learning Path doorlopen, maar het smaakt naar meer. Ik heb dan ook voor mijzelf besloten een paar uur per week hier door te brengen om zodoende mijn kennis m.b.t. Azure op peil te houden. De badges en trophies zijn grappige bijkomstigheden die mij wel in staat stellen mijn progressie – mocht ik dat willen – met andere te delen.

Wanneer Microsoft in dit learning platform blijft investeren en de kwaliteit en actualiteit van de content goed blijft bewaken, dan heeft dit platform alles in huis om een groot succes te worden.

woensdag 26 september 2018

Microsoft Role-Based Certification: Welke Rollen?

Er is al het nodige over te doen, de herziening van de certificeringspaden bij Microsoft. Dit gaat uiteindelijk allemaal Role-Based worden, wat een hele verbetering is in vergelijking met de huidige situatie.

In dat kader is het interessant om te weten welke zes rollen Microsoft voor nu bekend heeft gemaakt. Mocht je denken dat de huidige lijst incompleet is, dan klopt dat. Microsoft geeft aan dat er nog meer zullen volgen.
Image result for role based learning

De zes nieuwe ‘job roles’
Voor nu zijn dit de zes nieuwe job roles:

 1. DevOps Engineer;
 2. Microsoft 365 Modern Desktop Administrator;
 3. Microsoft 365 Enterprise Administrator.

De trainingen en examens voor Azure Administrator zijn vanaf 24 september 2019 beschikbaar en actief. Voor job roles 2 en 3 zijn de examens als beta beschikbaar. Job roles 4 t/m 6 komen eind dit jaar beschikbaar (eerst in beta en later in productie).

Microsoft geeft aan dat er in 2019 nog meer job roles zullen volgen, inclusief bijbehorende examens en trainingen. Als logisch gevolg zullen er nog meer huidige trainingen, examens en certificering met pensioen gestuurd worden.

Overzicht nieuwe beschikbare Role-Based paden
Hieronder de bijbehorende diagrammen voor de beschikbare Role-Based certificering- en leerpaden.

Azure Apps & Infrastructure certificeringpad
image

Azure Administrator leerpad
image

Core Infrastructuur certificeringen
image

Zie bijlage
Wil je meer weten over deze zes nieuwe job roles en de nieuwe certificering- en leerpaden? Zie dan de bijlage Microsoft Certification and Training Overview_9-24-2018.pdf (link is 100 dagen geldig).

Gebruikte bronnen
Deze posting is tot standgekomen door gebruikmaking van onderstaande bronnen: