dinsdag 28 januari 2020

Windows Server 2019 Cursussen

Inleiding

Hoewel Windows Server 2019 al een tijd beschikbaar is, kan dat nog niet gezegd worden m.b.t. de cursussen hiervoor. Afgelopen week heeft Microsoft in totaal drie cursussen, specifiek gericht op Windows Server 2019 (WS 2019), aangekondigd.

Image result for windows server 2019 logo


De cursussen

Let wel, omdat deze cursussen zich qua ontwikkeling zich in het beginstadium bevinden, kan (en zal) er het nodige veranderen.

 1. Upgrading your skills to Windows Server 2019 (Tijdsduur 2 dagen)
 2. Deploying Managing and Maintaining Windows Server 2019 (Tijdsduur 5 dagen)
 3. Windows Server 2019 Hybrid Cloud Implementation (Tijdsduur 2 of 3 dagen)


Tijdlijn

De eerste release staat gepland voor juni 2020, de uiteindelijke release is gepland voor augustus 2020.


Examens & certificeringen?

Vooralsnog is er weinig bekend m.b.t. eventuele bijbehorende examens en certificeringen. Zodra er meer over bekend is zal ik dat direct op mijn blog en via LinkedIn delen.


Recap

Zelf denk ik dat deze cursussen de basisbehoefte redelijk tot goed afdekken. Daarnaast verwacht ik zelf niet de verdiepingsslagen zoals we bij Windows Server 2016 (WS 2016) zien, M20740 t/m M20742. Deze cursussen gaan dieper in op respectievelijk storage/compute, networking en identity.

Dit heeft twee primaire redenen:

 1. Focus van Microsoft is en blijft de cloud, al het andere staat op zijn best op de tweede plaats;
 2. Onderwater zijn de verschillen tussen WS 2019 en WS 2016 niet enorm groot, zeker niet zoals de verschillen tussen WS 2016 en WS 2012. Hierdoor komen de bestaande WS 2016 cursussen in relatie tot WS 2019 nog steeds een heel eind.

En daarnaast speelt er nog een andere reden: Met Windows Server 2019 neemt Microsoft, net zoals bij Windows 10, afscheid van de upgrades, maar worden bedrijven steeds meer in een continue upgradeproces geduwd. Aanpassingen en veranderingen zijn daardoor minder revolutionair van aard maar meer een evolutie, wat beter te volgen is en minder om- en bijscholing vergt.

En last but not least, het uiteindelijke streven van Microsoft is en blijft, alles en iedereen naar hen clouds te krijgen waarbij Microsoft zoveel als mogelijk de eindklant ontzorgt, waarbij ook het onderhoud van het OS behoort.

maandag 27 januari 2020

En Jij Dacht De Microsoft Role-Based Cursus Codes Te Weten?!

Inleiding

Zoals eerder aangegeven zit Microsoft niet stil met de ontwikkelingen op het gebied van de Microsoft Role-based trainingen, examens en certificeringen. Niet alleen zit er veel nieuws in de pijplijn maar worden op (korte!) termijn een aantal bestaande Role-based cursussen en examens qua codering aangepast!


Waarom dan?

Microsoft hanteert de stelregel dat wanneer een certificering qua content meer dan 30% wordt aangepast er eigenlijk sprake is van een NIEUWE cursus/examen. Derhalve wordt de codering ook aangepast!


Maar vervalt mijn bestaande Role-Based certificering dan ook?

Goede vraag! Nee, gelukkig niet! Zoals het er nu uitziet, hebben de Role-Based certificeringen wel een beperkte THT datum. Wanneer die verstreken is, is een renewal wel aan de orde. Hoe die er exact uit gaat zien, is Microsoft nog niet over uit. Dus er volgt nog meer nieuws op dit front.


Okay, wat gaat er binnenkort dan veranderen en per wanneer?

Zie hieronder voor het overzicht.

AI-100: Designing and Implementing an Azure AI Solution

 • Deze cursus gaat per FY20 Q4 (april '20 tm juni '20) de code AI-103 krijgen
 • Deze cursus gaat dan 5 dagen duren i.p.v. de 3 dagen die het nu duurt
 • Redenen: Contentwise wordt er teveel veranderd (+30%), dus naamswijziging is noodzakelijk
 • Dit is zowel van toepassing als de cursus en het examen

AZ-103: Microsoft Azure Administrator

 • Deze cursus gaat per FY20 Q4 (april '20 tm juni '20) de code AZ-104 krijgen
 • Deze cursus blijft 4 dagen duren
 • Redenen: Contentwise wordt er teveel veranderd (+30%), dus naamswijziging is noodzakelijk
 • Dit is zowel van toepassing als de cursus en het examen

AZ-203: Developing Solutions for Microsoft Azure

 • Deze cursus gaat per 2 maart 2020 de code AZ-204 krijgen
 • Deze cursus blijft 5 dagen duren
 • Redenen: Contentwise wordt er teveel veranderd (+30%), dus naamswijziging is noodzakelijk
 • Dit is zowel van toepassing als de cursus en het examen

AZ-300: Microsoft Azure Architect Technologies

 • Deze cursus gaat per FY20 Q4 (april '20 tm juni '20) de code AZ-303 krijgen
 • Deze cursus blijft 5 dagen duren
 • Redenen: Contentwise wordt er teveel veranderd (+30%), dus naamswijziging is noodzakelijk
 • Dit is zowel van toepassing als de cursus en het examen

AZ-301: Microsoft Azure Architect Design

 • Deze cursus gaat per FY20 Q4 (april '20 tm juni '20) de code AZ-304 krijgen
 • Deze cursus blijft 4 dagen duren
 • Redenen: Contentwise wordt er teveel veranderd (+30%), dus naamswijziging is noodzakelijk
 • Dit is zowel van toepassing als de cursus en het examen

Overlap

Microsoft hanteert bij deze overgang van ‘oud’ naar nieuw het volgende overgangsbeleid:

 • Examens: Het ‘oude’ examen blijft nog 90 dagen beschikbaar nadat het nieuwe examen uit is gekomen;
 • Cursus: De ‘oude’ cursus blijft nog 30 dagen beschikbaar nadat de nieuwe cursus uit is gekomen.

Uiteraard biedt Vijfhart jou direct ‘the latest & greatest’ aan, en niet het oude materiaal.


Recap

Schrik niet! Dit was te verwachten en het is goed om te zien dat Microsoft zo goed op de bal speelt. Het oude probleem (lesstof hopeloos verouderd in vergelijking met de dagelijkse situatie), wordt zoveel als mogelijk hiermee voorkomen.

En ja, t.z.t. zul je weer ‘aan de bak moeten’, maar dat was toch al zo omdat alle Role-Based certificeringen een THT datum hebben. Dus wat dat betreft is er niks veranderd. Zaak is wel dat Microsoft op termijn kenbaar zal moeten maken hoe een dergelijk recert traject er dan uit zal gaan zien.

Zelf hoop ik dat men niet weer helemaal door de molen moet gaan maar dat een refresh volstaat, inclusief bijbehorend examen.

vrijdag 24 januari 2020

Microsoft Role-Based Cursussen & Certificeringen In 2020

Inleiding

2019 was HET jaar waarin Microsoft enorm grote stappen heeft gezet in het nieuwe Role-Based (RB) certificeringenmodel. Vele oude cursussen en certificeringen zijn met pensioen gestuurd en vervangen door de RB varianten.

Dit is niet zonder slag of stoot gegaan en heeft dan ook de nodige impact gehad. Denk bijvoorbeeld aan de inmiddels afgevoerde RB cursussen AZ-100, AZ-101, AZ-200 en AZ-201 en de volledig herschreven AZ-400.

Helaas is het niet zo dat alles nu ‘koek & ei’ is, verre van zelfs! Zo laat de kwaliteit van een aantal RB trainingen nogal te wensen over en klagen vele docenten er over (en terecht!). Kortom, Microsoft heeft nog wel een aantal meters te maken.

Wie echter denkt dat 2020 het jaar wordt van rust en consolidatie m.b.t. de RB trainingen en certificeringen, komt bedrogen uit. Niets is namelijk minder waar dan dat!


Gas op de plank!

Microsoft mag dan aan de buitenkant op een kolos lijken, maar de snelheid die het kan maken misstaat een speedboot zeker niet! Er zitten dan ook weer vele nieuwe RB cursussen in de pijplijn! Stilletjes heeft Microsoft de drie RB ‘degrees’ uitgebreid, waarover straks meer.

Kortom, 2020 gaat een enerverend jaar worden wat Microsoft RB betreft.


Nieuw Microsoft RB Degree?

Zonder op de grote trom te slaan heeft Microsoft naast de bekende RB ‘degrees’ (Fundamentals, Associate en Expert), een nieuwe toegevoegd, Specialty geheten:

Zoals de naam van deze ‘degree’ al aangeeft, betreft het een specialisatie. Een mooi voorbeeld hiervan is de AZ-220, Microsoft Certified: Azure IoT Developer Specialty. Een 100% cloud gebaseerde specialisatie en wel voor IoT!

Dit is een logische stap omdat de gebruikelijke ‘degrees’ niet alles af kunnen dekken en sommige certificeringen meer een verdiepingsslag/specialisme betreffen dan wat anders.

Tevens zit er qua naamgeving een bepaald systeem in, wat ook zeer interessant is om te weten. Je kunt namelijk aan de codering zien of een bepaalde RB cursus een certificaat kan opleveren (na het succesvol afleggen van het bijbehorende examen) of niet!


It’s all in the name!

De gebruikelijke code voor een Microsoft RB cursus is: AB-123. De opbouw is als volgt:

AB staat voor de gerelateerde Microsoft clouddienst, zoals:

 • AZ (Azure)
 • AI (Artificial Intelligence)
 • DP (Data Platform)
 • MS (Microsoft 365)
 • MD (Microsoft Desktop)
 • MB (Microsoft Dynamics 365)

123 staat voor het onderwerp, waaraan je ook kunt zien of een cursus opleidt tot een certificering of niet:

 • Alle honderdtallen (VB: AZ-103, MS-100, AI-100, etc) leiden op tot een Fundamentals, Associate of Expert certificaat;
 • Alle honderdtallen MET een tiental (VB: AZ-220) leiden op tot een Specialty of Associate certificaat;
 • Alle tientallen leiden NIET op tot een certificaat (VB: DP-050).

Wat er sowieso aan gaat komen…

Zoals eerder aangegeven zit Microsoft niet stil en komen er nog vele nieuwe RB cursussen en certificeringen aan. Hieronder til ik al vast een tipje van deze sluier op. Waar mogelijk staat de cursuscode. Wat opvalt is dat er ook cursussen uitkomen voor IT Pro’s met AWS ervaring.

Azure Data Analyst

 • Nog geen nadere details bekend
 • ETA maart 2020

Azure Data Management

 • Nog geen nadere details bekend
 • ETA maart 2020

MS-600: Building applications and solutions with M365 core services

 • Certificaat: Microsoft 365 Certified: Developer Associate
 • ETA: FY20 Q3 (jan tm mrt 2020)

AZ-010: Azure Administrator for AWS SysOps

 • 2 daagse cursus/workshop
 • Doelgroep: AWS SysOps die Azure willen leren kennen en beheren
 • Geen examen (Mogelijke alternatieven: AZ-900 of AZ-103)
 • Geen certificering (Mogelijke alternatieven: AZ-900 of AZ-103)

AZ-020: Microsoft Azure solutions for AWS Developers

 • Tijdsduur/certificering/examens vooralsnog onbekend
 • Competency 1: Microsoft Certified Azure Developer Associate
 • Additional recommendation: Any AWS certification (Cloud Practioner or higher)
 • ETA: FY20 Q3 (jan - mrt 2020)

AZ-030: Microsoft Azure technologies for AWS Architects

 • Tijdsduur/certificering/examens vooralsnog onbekend
 • Competency 1: Microsoft Certified Azure Solutions Architect Expert
 • Additional recommendation: Any AWS certification (Cloud Practioner or higher)
 • ETA: FY20 Q3 (jan - mrt 2020)

DA-100: Data Analysis with Power BI

 • 4 daagse cursus
 • Cursustitel kan nog veranderen
 • Certificering/examens vooralsnog onbekend
 • ETA: FY20 Q3/Q4 (jan - jun 2020)

Recap

Zoals je kunt zien staat Microsoft niet stil en ga er maar vanuit dat dit nog maar het begin is. Er komen nog veel meer RB cursussen aan, allen gericht op de clouds van Microsoft.

De insteek is hierbij: Onbekend maakt onbemind. Kennis en kunde zorgt ervoor dat die barricade verdwijnt waardoor de consumptie van Microsoft’s clouddiensten toe zal nemen


maandag 6 januari 2020

Alles Wat Jij Moet Weten Over Microsoft Online Examens

Inleiding

Voor meer dan een jaar is het mogelijk de meeste Microsoft Role-Based examens online af te nemen. Met andere woorden, je hoeft niet meer naar een examencentrum toe te gaan, maar je kunt thuis of op het werk, het examen afnemen.

Deze online examens worden ook door Pearson VUE afgenomen, dit in opdracht van en in nauwe samenwerking met Microsoft.

Online examens hebben vele voordelen maar kennen ook een aantal nadelen. Echter, met de juiste voorbereiding verdwijnen deze nadelen en hou je alleen maar de voordelen over.

Deze posting gaat over de online examens, de voorbereidingen en hoe je dus het meeste er uit kunt halen en kunt voorkomen dat een online examen ongeldig wordt verklaard.


Beeldschermlandschap: een sterk argument voor online examens

Steeds meer examens doen een beroep op jouw praktische kennis en ervaring. Met andere woorden, er wordt een online labomgeving gestart waarin jij bepaalde zaken zult moeten uitvoeren. Dit telt mee in de uiteindelijke beoordeling of jij slaagt. Dit wordt ook wel Performance Testing genoemd.

Hierbij is het wel zo prettig dat je over een groot beeldscherm beschikt. Dit maakt het werken zoveel prettiger. Helaas is het zo dat vele testcenters niet standaard over 24” (of nog grotere!) schermen beschikken. Met als gevolg dat het lijkt alsof je door een een brievenbus aan het werk bent…

Wanneer je echter online het examen doet, dan ben JIJ volledig in controle over de hardware en het beeldscherm! Uiteraard moet je wel voldoen aan de minimale vereisten die Microsoft stelt voor het afnemen van een online examen, maar daarover later meer.

Kortom, beschik je over een groot beeldscherm, dan kun je die zonder meer inzetten voor jouw examen.


Geen stress onderweg naar het examencentrum!

Dit is het tweede grote voordeel van online examen doen. Vooral wanneer je het examen thuis afneemt. In dit laatste geval heb je niks geen files of te maken met overvolle treinen.

Doe je het online examen op je werk, dan weet je in ieder geval de route die je moet rijden. En plan het examen dan in op een tijdstip na 10:00 uur ‘s-ochtends. Dan heb je minder kans op files (tenzij de boeren weer de weg op gaan…).

Hoe dan ook, er is veel minder stress, omdat je het examen afneemt op een locatie die jou al bekend is. Elke verlichting van spanning is welkom voor jouw examen!


Niet elke ruimte is geschikt voor het online examen

Microsoft en Pearson VUE doen er alles aan om te zorgen dat hen certificeringen inhoud hebben en daarmee wereldwijde erkenning krijgen en houden. Dus het examenmateriaal wordt goed bewaakt.

Bij het afnemen van een online examen heeft Pearson VUE in de eerste instantie geen invloed op de omgeving waar jij jouw examen afneemt. Echter, door er zeer strikte regels aan te verbinden EN actief toe te zien op de naleving ervan, kan het een uitdaging worden voor de kandidaat om een geschikte ruimte te vinden.

Zo moet de kamer ommuurd zijn, voorzien van een gesloten deur en mogen er zich geen andere mensen zich in die ruimte bevinden. Wanneer iemand binnenkomt terwijl jij het examen doet, zal Pearson VUE het examen voortijdig beëindigen en ongeldig verklaren. Een bordje op de deur is dan ook geen overbodige luxe…
Image result for do not disturb exam in progress

Tevens moet de kamer zo goed als leeg zijn! Andere systemen, naast het systeem dat jij gaat gebruiken voor het online examen, zijn uit den boze. Ja, het mag wel maar die moeten dan geheel losgekoppeld zijn. Beter is dan ook er niks anders te hebben staan.

De muren moeten leeg zijn, of wanneer er iets hangt, dan moet Pearon VUE er een foto/video van zien om te beoordelen of het wel geoorloofd is (een poster met Azure services tijdens een Azure examen is een no go…).

Eer het online examen wordt vrijgegeven, dient de GEHELE omgeving (360 graden!) gescand en akkoord bevonden te worden. Dit wordt gedaan door een medewerker van Pearson VUE die het online examen afneemt en jou gedurende het examen, via de webcam en microfoon, in de gaten houdt.

TIP 01:
Sommige bedrijven beschikken over een stilte ruimte. Deze kamers zijn afsluitbaar EN meestal nagenoeg leeg. Wellicht kan een dergelijke ruimte tijdelijk gebruikt worden voor het afnemen van een online examen?

TIP 02:
Zie hier en dan onder de header Testing session protocol wat de vereisten zijn qua ruimte.

Tip 03:
Je kunt een test uitvoeren, niet alleen van het te gebruiken systeem maar ook van de ruimte waar je het examen afneemt. Doe dit ruimschoots van te voren, zodat je op de dag van het online examen, 100% zeker weet dat de ruimte in orde is! Ga hiervoor naar deze website en klik op de groene knop System test now. Er vindt een test plaats van het systeem EN de ruimte. Doe je voordeel hiermee!


Niet elk systeem is geschikt voor het afnemen van een online examen

Sinds januari 2020 wordt Windows 7 niet meer door Pearson VUE ondersteunt. Pas vanaf Windows 8.1 (of hoger) zal de software (secure webbrowser) die tijdelijk geactiveerd wordt, om het online examen af te nemen, functioneren.

En hoewel Microsoft open source en Linux een warm hart toedraagt, wordt Linux NIET ondersteunt voor de secure webbrowser, vanuit waar Pearson VUE het online examen aanbiedt.

En, zoals het woord al aangeeft, je hebt een werkende internetverbinding nodig, van minstens 1 Mbps down/up. In NL is dit geen probleem meer.

Daarbij dient je systeem te beschikken over een werkende webcam en microfoon. Deze blijven gedurende het afnemen van het online examen actief! Dus ja, je wordt in de gaten gehouden, daarover later meer.

Gelukkig kun je het systeem testen, zie hiervoor Tip 03. Doe dit ook ruimschoots voor de dag waarop je het online examen gaat doen. Dit voorkomt een hoop gedoe en teleurstellingen.

Tip 04:
Zorg dat je admin rechten op het systeem waarmee je het online examen doet. Dit omdat er software (tijdelijk) geïnstalleerd moet worden voor het afnemen van het online examen. Deze software wordt ook wel de Secure Browser genoemd.

Tip 05:
Software om beeldschermen mee af te vangen (zoals Snagit bijvoorbeeld) kunnen wel geïnstalleerd zijn op het systeem maar mogen niet actief zijn. Zet die programma’s dan ook uit. De Secure Browser doet een systeemcheck, en zal meteen een melding geven wanneer dergelijke software actief is. Het examen zal pas plaats vinden nadat die software uit is gezet.


Big Brother is watching you?! Geen privacy!

Ja, dat klopt! Microfoon en camera staan aan! Maar weet wel dat je tijdens het afnemen van een Microsoft examen bij een testcenter, ook gefilmd wordt. Niet omdat het testcenter dat wilt, maar omdat het moet van Pearson VUE (in opdracht van Microsoft).

Dit om misbruik e.d. te voorkomen. Dus zoveel verschilt het niet met het online examen. Aan de ‘andere kant’ is er dus een persoon die meekijkt en –luistert. Ook hier weer om misbruik te voorkomen. Wanneer alles netjes en goed gaat tijdens het online examen zal dit persoon jou niet storen.

Hetzelfde persoon zal ook de check in doen, dus een check van de ruimte, jouw ID en jouw foto genomen m.b.v. de webcam. Dit om te voorkomen dat iemand anders het examen doet.

Tevens zal hij/zij vele controles uitvoeren eer het examen vrij te geven. En ook tijdens het examen wordt jij in de gaten gehouden.

Tip 06:
Hoe vreemd het ook klinkt, je hebt jouw mobiele telefoon nodig tijdens het online examen. Zet de telefoon op trillen zodat je niet snel gestoord wordt. Echter, wanneer er iets misgaat tijdens het afnemen van het examen, zal degene die jou in de gaten houdt, jou eerst proberen te bereiken via de ingebouwde chatfunctie in de Secure Browser. Wanneer dat niet lukt, dan zal hij/zij jou bellen. Leg voordat het examen begint, jouw telefoon dan ook net buiten jouw handbereik. Zorg wel dat je kunt horen wanneer de telefoon overgaat. Neem ALLEEN op wanneer je weet dat het de persoon van Pearson VUE is die jou belt. In alle andere gevallen ben je gezakt…

Tip 07:
Zorg dat je jouw mobiele nummer uit het hoofd weet. Tijdens de intake zal het tussenpersoon van Pearson VUE hier naar vragen.


Het lijkt het vliegveld wel!

Klopt! Je mag niks in je zakken hebben. Draag je lange mouwen? Dan moet je deze oprollen om degene die namens Pearson VUE het online examen afneemt, te laten zien dat er niks op je armen staat geschreven.

Draag je een stropdas? Doe die af, of weet dat je de achterkant moet laten zien (geen spiekbriefjes?). Heb je lang haar? Ook dan zul je jouw haar op zij moeten doen om te laten zien dat er niks aan jouw oren vast zit, zoals een spiekbriefje…

Eten en drinken? Niet toegestaan! Ook geen onderbreking/pauze. En ook geen kauwgum. Doe je dit wel, dan is het einde examen en een fail!

Tip 08:
Examens kunnen wel drie uur duren. Met intake en afronding erbij kan dat oplopen tot 3 uur en een kwartier. Zorg dat je rustig die tijd vol kunt maken zonder dat je naar de WC moet gaan of wat dan ook.


Te laat komen of te vroeg beginnen?

Wees op tijd! Eerder beginnen heeft geen zin, want degene die namens Pearson VUE jouw online examen afneemt, heeft meer kandidaten te doen. Kom je te laat (15 minuten na de afgesproken tijd), dan vervalt het examen. De gemaakte kosten worden niet vergoed.

Tip 09:
Zorg dat je op tijd aanwezig bent op de locatie waar het online examen wordt afgenomen. Zorg ook dat ruimschoots van te voren alles klaar staat en doe een test van de locatie en het systeem (zie hiervoor Tip 03).


RTFM!!!

Er is een webpagina die ALLES wat jij MOET weten m.b.t. online examens, bevat. Neem deze website door! Ook de FAQ die onderaan op diezelfde pagina staat. Zodoende weet jij PRECIES wat er jou te wachten staat en aan welke eisen er allemaal voldaan moet worden.

Tip 10:
Zie deze webpagina met ALLES wat jij MOET weten m.b.t. online examens van Microsoft. En: Neem de FAQ ook even door. Bevat zeer waardevolle informatie.


Recap

Zelf heb ik meer dan 18 Microsoft examens gedaan waarvan de laatste twee online. Dit is mij enorm goed bevallen. Ja, het vergt de nodige voorbereiding. Heb je eenmaal een online examen gedaan, en je bent bekend met de ‘drill’ dan is het zoveel makkelijker om het volgende examen ook online te doen.

Kortom, zelf doe ik mijn Microsoft examens online en niet meer via een test center. Het is zoveel makkelijker en prettiger omdat je zelf veel meer invloed hebt op je omgeving EN het systeem dat je gebruikt voor het examen.Dezelfde ervaringen en inzichten krijg ik terug van vele examenkandidaten.

Zelf denk ik dan ook dat het online afnemen van Microsoft examens een grote toename zal laten zien in 2020. Uiteraard ben ik benieuwd naar jullie ervaringen. Reageer dan ook via een comment op deze posting en ik zal van mij laten horen!