donderdag 27 september 2018

Microsoft Learn: Mijn Eerste Ervaring

Omdat ik pas erover heb geblogd werd het hoog tijd om er zelf mee aan de slag te gaan. Gisterenavond heb ik dan ook mijn eerste Microsoft Learn learning path doorlopen, Azure Fundamentals geheten.
image

In deze posting deel ik mijn ervaringen met deze nieuwe learning platform van Microsoft.

Keuzemenu
De website is heel duidelijk qua structuur en opzet. Duidelijk is dat de Role-Based benadering hier als uitgangspunt dient. Bij de header Start a learning path dien je aan te geven wat je huidige (of gewenste toekomstige) rol in de organisatie is.
image

Op basis van jouw keuze krijg je één of meerdere Learning Paths aangeboden, waarbij jezelf nog extra kunt filteren op producten:
SNAGHTML68d2c33

Zoals eerder aangegeven heb ik gekozen voor de Learning Path Azure Fundamentals. Je start een Learning Path door er simpelweg op te klikken.

Aanmeldingsproces
Dit proces is 100% in orde. Snel en gelikt. Binnen een paar minuten (maximaal) heb je een account. In mijn geval betreft dat een bestaand Microsoft account welke wordt gekoppeld aan Microsoft Learn. Zodra dat is afgerond kan de training beginnen.

In het openingsscherm van de Azure Fundamentals training vindt je een overzicht van alle modules van diezelfde training, en per module de hoeveelheid units die tezamen de module vormen. Per module wordt er ook een geschat tijdspad aangegeven, zodat je meteen weet hoeveel tijd je (minstens) nodig hebt om een module af te ronden.
SNAGHTML62e9b85
Dit is best wel handig, want zodoende kun je inschatten of je er voldoende tijd voor hebt. Bijkomend voordeel is dat er per unit ook weer de hoeveelheid tijd is aangegeven, zodat je gerust een module kunt starten en dan bijvoorbeeld een subset aan units doorlopen om later de resterende units te doen. De website houdt automatisch je voortgang bij, waardoor je meteen begint waar je de laatste keer bent gestopt.

Lezen, kijken & klikken
Zodra je de blauwe start knop hebt aangeklikt, begint je training. Eerst krijg je de introductie waarin er wordt verteld wat je allemaal gaat leren en doen. Gelukkig bevat elke unit niet teveel tekst. Precies genoeg, afgewisseld met video’s (van prima kwaliteit, waarover later meer) en/of DIY (Do It Yourself) oefeningen.

Met de Next knop ga je naar de volgende unit van de desbetreffende module. Je kunt eenvoudig terug of vooruit bladeren.
image

Hierdoor is het makkelijk om bepaalde stukken tekst of video’s op te zoeken om die nogmaals te lezen of (deels) te bekijken. Al met al is alles prettig van opzet waardoor het prettig navigeren is. De teksten zelf zijn goed geschreven en daardoor makkelijk tot je te nemen.

Sandbox
Om met Azure te leren werken, is het onontkoombaar er zelf mee aan de slag te gaan. Tot voor kort ontkwam je er vrijwel niet aan een credit card op te voeren, ook vind er geen billing op plaats.

Voor Microsoft Learn heeft Microsoft dit opgelost met een zogenaamde Sandbox. Het activeren ervan stelt niks voor. Je moet een paar keer op een knop klikken – o.a. voor het koppelen van jouw account aan de Sandbox – en binnen een paar minuten is jouw Sandbox in orde. Dit heeft Microsoft op een hele slimme wijze compleet geautomatiseerd, waardoor je alleen maar een beetje geduld moet oefenen.
image

Wanneer de Sandbox eenmaal is aangemaakt, gekoppeld aan jouw account en geactiveerd, dan heb je een daadwerkelijke verbinding met Azure, via Azure Cloud Shell. Deze wordt netjes aan de rechterkant van het scherm getoond, met aan de linkerkant de training zelf. Zodoende kun je in hetzelfde scherm blijven en gewoon – zonder enige vorm van afleiding – je trainingsmodule doorlopen.

Ook hier heeft Microsoft goed werk afgeleverd. Geen time-outs, foutmeldingen of wat dan ook. Het werkt allemaal meer dan goed en ook nog eens vrij vlot.
image

In de Sandbox kun je de code gebruiken die behandeld wordt, en zie je meteen wat er gebeurd. Dat is wel zo prettig om het geleerde meteen in de praktijk toe te passen.

Zelf vind ik het wel jammer dat het gebruik van de Sandbox in de Learning Path Azure Fundamentals, vrij beperkt is. Graag had ik meer er van teruggezien in de andere modules en units. Wellicht dat dit in de toekomst nog gaat komen. Weet ook dat ik vooralsnog alleen het Learning Path Azure Fundamentals heb doorlopen en dat de inzet van deze Sandbox per Learning Path verschillend is.

Gamification:  Experience Points, Levels, Badges en Trophies
Microsoft gebruikt overduidelijk gamification in Microsoft Learn. Dit doet Microsoft door deze vier verschillende beloningsstructuren toe te passen:

 1. XP (Experience Points): Voor het doorlopen en succesvol afsluiten van een module krijg je een bepaalde hoeveelheid XPs. Per unit van diezelfde module wordt er een subset van die XPs toegekend. Heb je een oefening succesvol afgesloten, of heb je een paar vragen goed beantwoord, dan krijg je extra XPs.
  image
 2. Levels: Bij een bepaalde hoeveelheid XPs krijg je een bepaald level, uitgedrukt in een oplopend cijfer. Des te meer XPs, des te hoger het getal van jouw level. Een slider laat eenvoudig zien hoever je nog kunt gaan qua levels.
  image en  image
 3. Badges: Voor het succesvol afronden van een module krijg je een bijbehorende badge. In het geval van de Azure Fundamentals training, zijn dat zeven modules = zeven badges.
  image
 4. Trophies: Wanneer je een Learning Path hebt doorlopen, dan krijg je een zogenaamde Trophy. Net zoals je badges kun je die delen via Twitter, LI, FB en email.
  image
   image

Video’s
De video’s die een Learning Path bevat zijn goed in elkaar gestoken en van HD kwaliteit. Soms liep de sync niet helemaal goed, maar dat kan ook een eigen probleem zijn, dus daar doe ik geen uitspraak over. Qua inhoud en uitleg zijn de video’s meer dan goed.

Geen marketing mumbo jumbo, maar een heldere en basale uitleg. Geen zijwegen maar gewoon aansluiten op de content. Hierdoor zijn de video’s lekker kort en to the point.

Een handigheidje hierbij is dat je uit vele talen qua ondertiteling kunt kiezen met daarbij 6 presets van hoe de ondertiteling wordt getoond. Is dat niet genoeg, dan kun jezelf de ondertiteling volledig naar eigen smaak aanpassen.

Dit zorgt ervoor dat iedereen, ook degenen die de Engelse taal onvoldoende beheersen, deze video’s gewoon kan volgen. En dat is wel zo prettig.

Testvragen
Sommige modules bevatten aan het einde een paar vragen om de opgedane kennis te toetsen. Deze vragen zijn laagdrempelig en bevatten geen dubbele bodem. Ze zijn dan ook duidelijk ter aanmoediging om door te gaan met het voltooien van de gekozen Learning Path, niet ter frustratie.

Sommige vragen kwamen nogal ‘Jip & Janneke’ op mij over, maar het sprong er niet op vervelende wijze bovenuit.

‘Je kunt het!’
Deze boodschap straalt elke module en unit van een gekozen Learning Path uit. Content wordt zoveel als mogelijk plat geslagen en zo eenvoudig als mogelijk gepresenteerd. Hierdoor voelde het soms een beetje te eenvoudig. Aan de andere kant, het is een BASIS training, dus diepgang is hier ongewenst.

Wel valt de positieve toonzetting op. Geen gevoel van moeten, maar haast ontspannend net zoals je een spannend boek leest, waardoor je niet kunt wachten om het volgende hoofdstuk te lezen.

Recap
Microsoft Learn heeft overduidelijk een andere en sterkere insteek dan MVA. Dit komt met name door de Learning Path benadering, waardoor je duidelijk naar een einddoel toewerkt in plaats van een aantal losse trainingen en video’s te doorlopen zoals bij MVA het geval is.

Daarbij heeft Microsoft veel tijd en aandacht in het materiaal gestoken, zowel de tekst, video’s als de simulaties (de zogenaamde Sandbox).

Hierdoor is Microsoft Learn onderscheidend ten aanzien van MVA. Wat mij betreft mag Microsoft daar dan ook de stekker uittrekken, om eventuele verwarring te voorkomen en daarmee een nog sterkere focus op Microsoft Learn te realiseren.

Gamification
Het is overduidelijk dat Microsoft Learn vanuit de basis gamification omarmt. Dit zorgt voor een extra fun factor en zorgt dat collega’s elkaar – op een leuke manier – kunnen opjutten. Wachten is nog op een score- en leader board, zodat je kunt zien wie op welk gebied ‘Da Master’ is.

De basis is er in ieder geval en dat is een heel goed begin. De beloningsstructuur klopt in ieder geval en werkt op een positieve manier. Aldoende verzamel je XPs, Levels, Badges en uiteindelijk de fel begeerde Trophies. Leren wordt op deze manier extra leuk en belonend gemaakt.

Vervanging of aanvulling?
Zelf zie ik Microsoft Learn als een welkome aanvulling op andere trainingen, zowel de klassieke vorm (klassikaal) als online en de mengvorm ervan, Blended Learning geheten.

Microsoft Learn biedt de cursist de kans om snel, praktisch en efficiënt nieuwe inzichten op te doen, dit ter voorbereiding op klassikale, online of blended learning vormen.

Hiermee kan de cursist een goede basis leggen voor wat er komen gaan en daarmee dienen als middel om snel op gang te komen, te weten waar de training inhoudelijk over gaat en wat er van je wordt verwacht.

Dit ligt ook in de lijn der verwachting van Microsoft zelf ten aanzien van dit nieuwe Learning Platform. Zij stellen immers: Microsoft Learn is just the beginning:
image

Verdict
Positief! Ik was bang voor een herhaling van zetten, replays van oude content e.d. Maar het tegenovergestelde lijkt het geval te zijn.

Nogmaals, ik heb nog maar één Learning Path doorlopen, maar het smaakt naar meer. Ik heb dan ook voor mijzelf besloten een paar uur per week hier door te brengen om zodoende mijn kennis m.b.t. Azure op peil te houden. De badges en trophies zijn grappige bijkomstigheden die mij wel in staat stellen mijn progressie – mocht ik dat willen – met andere te delen.

Wanneer Microsoft in dit learning platform blijft investeren en de kwaliteit en actualiteit van de content goed blijft bewaken, dan heeft dit platform alles in huis om een groot succes te worden.

woensdag 26 september 2018

Microsoft Role-Based Certification: Welke Rollen?

Er is al het nodige over te doen, de herziening van de certificeringspaden bij Microsoft. Dit gaat uiteindelijk allemaal Role-Based worden, wat een hele verbetering is in vergelijking met de huidige situatie.

In dat kader is het interessant om te weten welke zes rollen Microsoft voor nu bekend heeft gemaakt. Mocht je denken dat de huidige lijst incompleet is, dan klopt dat. Microsoft geeft aan dat er nog meer zullen volgen.
Image result for role based learning

De zes nieuwe ‘job roles’
Voor nu zijn dit de zes nieuwe job roles:

 1. DevOps Engineer;
 2. Microsoft 365 Modern Desktop Administrator;
 3. Microsoft 365 Enterprise Administrator.

De trainingen en examens voor Azure Administrator zijn vanaf 24 september 2019 beschikbaar en actief. Voor job roles 2 en 3 zijn de examens als beta beschikbaar. Job roles 4 t/m 6 komen eind dit jaar beschikbaar (eerst in beta en later in productie).

Microsoft geeft aan dat er in 2019 nog meer job roles zullen volgen, inclusief bijbehorende examens en trainingen. Als logisch gevolg zullen er nog meer huidige trainingen, examens en certificering met pensioen gestuurd worden.

Overzicht nieuwe beschikbare Role-Based paden
Hieronder de bijbehorende diagrammen voor de beschikbare Role-Based certificering- en leerpaden.

Azure Apps & Infrastructure certificeringpad
image

Azure Administrator leerpad
image

Core Infrastructuur certificeringen
image

Zie bijlage
Wil je meer weten over deze zes nieuwe job roles en de nieuwe certificering- en leerpaden? Zie dan de bijlage Microsoft Certification and Training Overview_9-24-2018.pdf (link is 100 dagen geldig).

Gebruikte bronnen
Deze posting is tot standgekomen door gebruikmaking van onderstaande bronnen:

Microsoft Role-Based Certification & Relevante Content

Zoals eerder aangegeven is Microsoft druk bezig Role-Based certification uit te rollen. Alle bestaande certificeringspaden (incl. bijbehorende trainingen en examens) worden onderhanden genomen. Het is de bedoeling dat deze omzetting vanaf nu tot met 2019 plaats vindt.

Updaten content
Een van de grootste pijnpunten bij de huidige (vanaf nu aangeduid als de OUDE set) trainingen en examens is dat deze hopeloos achterop lopen. Zo bevatten sommige examens nog vragen over het oude Azure portal, dat al een jaar geleden is uitgezet. Of worden er vragen gesteld over VM sizes welke niet meer bestaan of inmiddels zijn bijgewerkt naar modernere specs. Tijdens een examen is dit uitermate frustrerend en daarmee een echte showstopper…
Image result for pijnpunt

Ook dit wordt met de nieuwe Role-Based certification aangepast doordat Microsoft de trainingen in losse componenten heeft opgedeeld.

Neem als voorbeeld AZ-100: Azure Infrastructure & Deployment. Deze training bestaat uit vijf ‘losse’ trainingen:

 1. Course AZ-100T01-A: Manage Subscriptions and Resources;

 2. Course AZ-100T02-A: Implementing and Managing Storage;

 3. Course AZ-100T03-A: Deploying and Managing Virtual Machines;

 4. Course AZ-100T04-A: Configuring and Managing Virtual Networks;

 5. Course AZ-100T05-A: Manage Identities.

Stel nu dat er op het gebied van Storage grote wijzigingen plaats vinden. Nu hoeft Microsoft geen gehele training meer open te breken, maar alleen Course AZ-100T02-A: Implementing and Managing Storage aan te passen. Hierdoor is Microsoft in staat met minder inspanning, de trainingen relevant te houden.

Hoe gaat dat in de toekomst gebeuren?
Goede vraag! Zoals het er nu uitziet zullen deze trainingen maandelijks(!) updates krijgen, waarbij er gestreefd wordt om minsten ELK kwartaal de iteraties door te voeren.

Elke nieuwe doorgevoerde iteratie zal herkenbaar zijn aan de laatste letter van de desbetreffende cursuscode. Voorbeeld: Course AZ-100T02-A: Implementing and Managing Storage zal na het eerste kwartaal in ieder geval op Course AZ-100T02-B: Implementing and Managing Storage zitten.

Uiteraard dienen de bijbehorende labs (inclusief scripts e.d.) ook bijgewerkt te worden. Verwachting is dat GitHub hierin een grote rol gaat spelen. GitHub wordt al gebruikt voor sommige oude trainingen en levert veel toegevoegde waarde. Nu GitHub van Microsoft is, zou het vreemd zijn dat Microsoft hierop niet door zou pakken.

Recap
Het ziet er naar uit dat Microsoft met de introductie van Role-Based certification meteen een oplossing heeft voor het achterlopen van de course & exam content in relatie tot het actuele Azure/Office 365 landschap. Hiermee wordt een zeer grote bron van ergernis (en onbegrip!) eindelijk goed aangepakt.

Zaak is wel dat Microsoft als een bok op de haverkist blijft zitten en niet gaat verslappen. Deze nieuwe aanpak staat of valt dan ook met toewijding en toekenning van voldoende resources en budget. De toekomst zal dan ook uitwijzen of Microsoft hier voldoende rekening mee blijft houden.

De basis is in ieder geval aanwezig en dat is een prima start.

dinsdag 25 september 2018

Nieuw! Microsoft 365 Trainingen: MS-100 & MS-101

Naast de lancering van nieuwe Azure trainingen heeft Microsoft ook nieuwe trainingen voor Microsoft 365 beschikbaar gesteld. Microsoft 365 is een slimme combinatie van verschillende top producten & diensten van Microsoft, te weten:

 • Office 365
 • Windows 10
 • Enterprise Mobility + Security

Door dit als één dienst/product aan te bieden, wordt je als klant compleet ontzorgt, tot en met de werkplek van je medewerkers aan toe. Degelijke kennis om het goed te onderhouden is dan wel zo prettig, en gelukkig biedt Microsoft daar nu ook trainingen voor aan.

Ook deze trainingen voldoen aan de nieuwe role-based benadering. In het geval van Microsoft 365 zijn dit er (tot nu toe?) twee:

 1. Microsoft 365 Modern Desktop Administrator;
 2. Microsoft 365 Enterprise Administrator.

Microsoft 365 trainingen: MS-100 & MS-101
Momenteel zijn er twee trainingen beschikbaar voor Microsoft 365, te weten:

MS-100
Bestaat uit drie gedeeltes, in totaal vijf dagen. Delen 1 en 3 duren ieder twee dagen en deel 2 duurt één dag.

 1. Course MS-100T01-A: Office 365 Management;
 2. Course MS-100T02-A: Microsoft 365 Tenant & Service Management;
 3. Course MS-100T03-A: Microsoft 365 Identity Management.

MS-101
Bestaat uit drie gedeeltes, in totaal vier dagen. Delen 1 en 3 duren ieder één dag en deel 2 duurt twee dagen.

 1. Course MS-101T01-A: Microsoft 365 Security Management;
 2. Course MS-101T02-A: Microsoft 365 Compliance Management;
 3. Course MS-101T03-A: Microsoft 365 Device Management.

Wat is wat?
Vooralsnog zijn de bijbehorende examens nog niet te vinden op het internet. Echter kijkende naar de materie die beide trainingen (MS-100 & MS-101) afdekken, durf ik het volgende te veronderstellen:

 1. Dat MS-100 leidt naar het examen (en certificaat) voor Microsoft 365 Modern Desktop Administrator;
 2. Dat MS-101 leidt naar het examen (en certificaat) voor Microsoft 365 Enterprise Administrator, voorop gesteld dat het examen voor MS-100 al is behaald.

De toekomst zal uitwijzen of ik idd gelijk heb.

Microsoft Examens Met Pensioen Per 31-03-2019

Zoals eerder aangegeven gooit Microsoft zijn certificeringen over een nieuwe boeg, het moet allemaal role-based worden. In dat kader heeft Microsoft kritisch naar zijn huidige certificeringen gekeken en besloten een aantal examens per 31 maart 2019 met pensioen te sturen.
Image result for pensioen

Overzicht

 1. 70-346: Managing Office 365 Identities and Requirements
 2. 70-347: Enabling Office 365 Services
 3. 70-695: Deploying Windows Desktops and Enterprise Applications
 4. 70-697: Configuring Windows Devices
 5. 70-698: Installing and Configuring Windows 10

Bronvermelding
Certification Exam Retirement Roundup: October 2018

Microsoft Learn: Nieuw Learning Platform Of Oude Wijn In Nieuwe Zakken?

Hoewel Microsoft tijdens Inspire 2018 het in alle toonaarden ontkende, zelfs wanneer direct gevraagd, is de algemene verwachting dan toch uitgekomen: Microsoft heeft gisteren tijdens de eerste dag van Ignite 2018 een nieuw Learning Platform aangekondigd, onder de naam Microsoft Learn.
image

Een logische evolutie van docs.microsoft.com
In 2016 lanceerde Microsoft een geheel nieuwe website, voorzien van alle technische documentatie van alle Microsoft producten en diensten, docs.microsoft.com.

Hoewel deze nieuwe website in een grote behoefte voorzag, werd het volgens Microsoft tijd voor de volgende stap. Immers, het presenteren van alle technische documentatie is één ding. Maar het aanbrengen van de context, de kennis en wetenschap hoe al deze losse technische entiteiten en diensten op elkaar ingrijpen, is een totaal ander verhaal.

En dat is waar Microsoft Learn de brug moet vormen. Met als insteek dat de IT professional op zijn eigen tempo, online begeleid de kennis en ervaring opdoet om Microsoft’s producten en diensten zo goed als mogelijk in te zetten.

Hoe uniek is Microsoft Learn?
Hoewel Microsoft net doet alsof Microsoft Learn een revolutie is, is het realistischer om te stellen dat het een iteratie is op andere bestaande online learning platforms die veel van hetzelfde bieden, de een wat meer en dan ander weer minder. Denk bijvoorbeeld aan:

Al deze learning platforms bieden de mogelijkheid tot het volgen van gratis online trainingen, op eigen tempo, inclusief video’s, demonstraties en simulaties.

Hoe zit het met MVA?
MVA is Microsoft Virtual Academy. Hoewel Microsoft al meerdere malen heeft aangekondigd MVA uit te faseren of naar een ander niveau te tillen(?), is er nooit echt op doorgepakt. Ook nu is Microsoft stil over de toekomst van MVA.

Algemene verwachting is wel dat MVA nog meer op de back burner gezet zal worden, dit i.t.t. edX en Pluralsight die volledig up to date zijn en blijven.

Learning Paths
Hoewel MVA en Microsoft Learn de nodige overeenkomsten vertonen, is de uitvoering en invulling wezenlijk anders. Waar MVA veelal losse zaken presenteert, geeft Microsoft aan dat Microsoft Learn veel meer gebruik zal maken van zogenaamde Learning Paths.

Deze Learning Paths stellen de cursist in staat om een end-to-end view te krijgen van een bepaald technologisch gebied. Kortom, de cursist leert veel beter de SAMENHANG te zien van de verschillende puntoplossingen. En dat is iets dat MVA nog niet heeft getoond.

Doelgroep?
De IT Pro en dan in de breedste zin. Denk hierbij aan developers, architecten en IT admins, allen aan het worstelen om bij te blijven in de wereld die Azure heet. De ontwikkelingen volgen elkaar dermate snel op, dat het steeds moeilijker wordt om bij te blijven.

Daarbij is het ondoenlijk om jezelf vanuit één en dezelfde bron qua opdoen van kennis, inzicht en ervaringen, te voeden.

One Stop Shop?
Nee, verre van dat. Microsoft wilt niet de IT Pro afhouden van het opdoen van kennis buiten dit nieuwe Learning Platform om. Certificering blijft nog steeds zeer belangrijk.

Microsoft Learn is eerder een aanvulling op het bestaande aanbod van studiemogelijkheden, zowel online, klassikaal en blended.

Microsoft Learn is bedoeld als laagdrempelige oplossing om de IT Pro snel van relevante kennis en kunde te voorzien opdat hij snel met de voor hem bedoelde producten en diensten op een verantwoorde wijze aan de slag kan gaan. Als insteek worden deze invalshoeken gebruikt:

 • Context: Hoe passen bepaalde technische toepassingen in de grotere oplossing?
 • Simulatie: Een omgeving die zover als mogelijk, nabootst hoe een technische oplossing in het echt functioneert.
 • Eigen tempo: Kennis en ervaring opdoen wanneer het jou uitkomt.
 • Doen & leren: Je leert het beste door het te doen? Dat kan hier.

Gratis!
Het mooie van dit alles is, is dat het gratis is. Kortom, je maakt een account aan (of je koppelt je bestaande Microsoft account) en je kunt beginnen met doen en leren!

Wat biedt Microsoft Learn?
Tot nu toe ziet er meer dan 80 uur qua leerpaden in verwerkt, op basis van deze drie focusgebieden:

 1. Azure
 2. Dynamics
 3. Power BI

Microsoft geeft aan dat er veel meer aan zal komen met daarbij uitbreiding van deze drie eerder genoemde focusgebieden.

Recap
Heel cynisch zou je kunnen stellen dat Microsoft Learn YALP is (Yet Another Learning Platform). Dit naast MVA, edX en andere initiatieven zoals Pluralsight.

Allemaal online platformen waar je gratis, in je eigen tempo en voorzien van de nodige video’s, presentaties en simulaties, Microsoft trainingen kunt volgen.

Wat dat betreft heeft Microsoft Learn best wel een uitdaging, om te bewijzen dat dit Learning Platform inderdaad wezenlijk anders is dan de rest.

Microsoft zal dan ook veel moeten investeren om dit voor elkaar te krijgen. En dan niet in marketing maar qua content en onderhoud. Want Azure is net een caleidoscoop: Wat je vandaag ziet is er volgende maand niet meer, of zit op een andere plek en heeft aanvullende functionaliteiten gekregen.

Trainingen die (te) statisch zijn, geen of te weinig onderhoud krijgen zullen zich zelf dan ook met pensioen sturen en daarmee elk Learning Platform naar beneden trekken.

Het is dan ook interessant om te zien hoe Microsoft dit de komende jaren gaat oppakken en invullen. Voor nu is the New Kid On The Block en zal Microsoft er de nodige marketing effort in steken. Wanneer de tamtam stil is, is het interessant om te zien hoe het er dan voor staat. To be continued!

Microsoft Examens Met Pensioen Per 31-12-2018 – Met Q&A

Zoals eerder aangegeven gooit Microsoft zijn certificeringen over een nieuwe boeg, het moet allemaal role-based worden. In dat kader heeft Microsoft kritisch naar zijn huidige certificeringen gekeken en besloten een aantal examens per 31 december 2018 met pensioen te sturen.
Image result for retirement

Overzicht

 1. 70-532: Developing Microsoft Azure Solutions
 2. 70-533: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions
 3. 70-535: Architecting Microsoft Azure Solutions
 4. 70-496: Administering Visual Studio Team Foundation Server
 5. 70-497: Software Testing with Visual Studio
 6. 70-498: Delivering Continuous Value with Visual Studio Application Lifecycle Management

Q&A

 1. Ik ben al MCSE o.b.v. van bovenstaande examens. Verlies ik die status?
  Nee, die blijft gewoon staan op jouw transcript.

 2. O.b.v. het antwoord op vraag 1, wordt mijn MCSE status bijgewerkt naar de nieuwe versie?
  Nee, daarvoor dien je het zogenaamde Transition Exam te doen. één per MCSE status.
 3. Ik ben druk bezig voor MCSE Cloud Platform & Infrastructure ,maar zal niet voor 31-12-2018 behalen. Wat nu?
  Tot 31-12-2018 kun je nog de ‘oude’ (huidige) MCSE status proberen te behalen. Heb je die voor 1-1-2019 nog niet behaald, dan dien je je te richten op MCSE Core Infrastructure certificering.

Bronvermelding
Certification Exam Retirement Roundup: October 2018

maandag 24 september 2018

Nieuwe Microsoft Azure Trainingen: AZ301 - Azure Solutions Architect Technologies

Nieuw!!!
Zoals eerder aangegeven is Microsoft druk bezig zijn Azure trainingen grondig te herzien. Vandaag is het dan eindelijk zover en wordt de eerste tip van deze sluier opgetild. Dat het uitgerekend vandaag gebeurd is geen toeval. Deze week staat immer 100% in het teken van Ignite 2018.

De vorige edities van dit event werden gekenmerkt door vele bekendmakingen. Dit jaar zal dat niet anders zijn. Wel is de verwachting dat er dit jaar ten aanzien van opleidingen en trainingen er het nodige zal gaan gebeuren, ook al resteren er nog maar 3 maanden.

De eerste stap is gezet. Deze posting licht de AZ301 – Azure Solutions Architect Design trainingen nader toe.
Image result for new

AZ301 – Azure Solutions Architect Design – De T-series
Dit behelst de klassikale versie van deze trainingen voor AZ301, nodig voor examen AZ-301 welke onderdeel is van de vereisten van de certificering voor Microsoft Certified Azure Solutions Architect Expert.

De T-series (T staat voor Trainer) is opgedeeld in vier delen. Elk deel is klassikaal en duurt ieder één dag , te weten:

 1. Course AZ-301T01-A: Designing for Identity and Security;

 2. Course AZ-301T02-A: Designing a Data Platform Solution;

 3. Course AZ-301T03-A: Designing for Deployment, Migration, and Integration;

 4. Course AZ-301T04-A: Designing an Infrastructure Strategy.

Het eerder genoemde examen AZ-301 zal alle onderwerpen die in deze deeltrainingen behandeld worden, toetsen op jouw kennis en kunde.

De A in de naamgeving van de training geeft de revisie aan. Verwachting is dan ook dat deze vrij snel met één increment zal toenemen, om zoveel als mogelijk op de actuele situatie van Azure aan te sluiten.

Nog even dit ter aanvulling:
De verwachting is dat deze trainingen ook nog in andere (lees: online) vormen beschikbaar gesteld zullen worden.

Nieuwe Microsoft Azure Trainingen: AZ300 - Azure Solutions Architect Technologies

Nieuw!!!
Zoals eerder aangegeven is Microsoft druk bezig zijn Azure trainingen grondig te herzien. Vandaag is het dan eindelijk zover en wordt de eerste tip van deze sluier opgetild. Dat het uitgerekend vandaag gebeurd is geen toeval. Deze week staat immer 100% in het teken van Ignite 2018.

De vorige edities van dit event werden gekenmerkt door vele bekendmakingen. Dit jaar zal dat niet anders zijn. Wel is de verwachting dat er dit jaar ten aanzien van opleidingen en trainingen er het nodige zal gaan gebeuren, ook al resteren er nog maar 3 maanden.

De eerste stap is gezet. Deze posting licht de AZ300 – Azure Solutions Architect Technologies trainingen nader toe.
Image result for new

AZ300 – Azure Solutions Architect Technologies – De T-series
Dit behelst de klassikale versie van deze trainingen voor AZ300, nodig voor examen AZ-300 welke onderdeel is van de vereisten van de certificering voor Microsoft Certified Azure Solutions Architect Expert.

De T-series (T staat voor Trainer) is opgedeeld in zes delen. Elk deel is klassikaal. Delen 1, 2 en 6 duren ieder één dag en delen 3,4 en 5 ieder een halve dag, te weten:

 1. Course AZ-300T01-A: Deploying and Configuring Infrastructure;

 2. Course AZ-300T02-A: Implementing Workloads and Security;

 3. Course AZ-300T03-A: Understanding Cloud Architect Technology Solutions;

 4. Course AZ-300T04-A: Creating and Deploying Apps;

 5. Course AZ-300T05-A: Implementing Authentication and Secure Data;

 6. Course AZ-300T06-A: Developing for the Cloud.

Het eerder genoemde examen AZ-300 zal alle onderwerpen die in deze deeltrainingen behandeld worden, toetsen op jouw kennis en kunde.

De A in de naamgeving van de training geeft de revisie aan. Verwachting is dan ook dat deze vrij snel met één increment zal toenemen, om zoveel als mogelijk op de actuele situatie van Azure aan te sluiten.

Nog even dit ter aanvulling:
De verwachting is dat deze trainingen ook nog in andere (lees: online) vormen beschikbaar gesteld zullen worden.

Nieuwe Microsoft Azure Trainingen: AZ201 - Azure Developer Advanced Solutions

Nieuw!!!
Zoals eerder aangegeven is Microsoft druk bezig zijn Azure trainingen grondig te herzien. Vandaag is het dan eindelijk zover en wordt de eerste tip van deze sluier opgetild. Dat het uitgerekend vandaag gebeurd is geen toeval. Deze week staat immer 100% in het teken van Ignite 2018.

De vorige edities van dit event werden gekenmerkt door vele bekendmakingen. Dit jaar zal dat niet anders zijn. Wel is de verwachting dat er dit jaar ten aanzien van opleidingen en trainingen er het nodige zal gaan gebeuren, ook al resteren er nog maar 3 maanden.

De eerste stap is gezet. Deze posting licht de AZ201 – Azure Developer Advanced Solutions trainingen nader toe.
Image result for new

AZ201 – Azure Developer Advanced Solutions – De T-series
Dit behelst de klassikale versie van deze trainingen voor AZ201, nodig voor examen AZ-201 welke onderdeel is van de vereisten van de certificering voor Microsoft Certified Azure Developer Associate.

De T-series (T staat voor Trainer) is opgedeeld in drie delen. Elk deel is klassikaal. Delen 1 en 2 duren ieder één dag en het derde deel 2 dagen, te weten:

 1. Course AZ-201T01-A: Develop for an Azure Cloud Model;

 2. Course AZ-201T02-A: Implement Azure Development Integration Solutions;

 3. Course AZ-201T03-A: Develop Azure Cognitive Services, Bot, and IoT Solutions.

Het eerder genoemde examen AZ-201 zal alle onderwerpen die in deze deeltrainingen behandeld worden, toetsen op jouw kennis en kunde.

De A in de naamgeving van de training geeft de revisie aan. Verwachting is dan ook dat deze vrij snel met één increment zal toenemen, om zoveel als mogelijk op de actuele situatie van Azure aan te sluiten.

Nog even dit ter aanvulling:
De verwachting is dat deze trainingen ook nog in andere (lees: online) vormen beschikbaar gesteld zullen worden.

Nieuwe Microsoft Azure Trainingen: AZ200 - Azure Developer Core Solutions

Nieuw!!!
Zoals eerder aangegeven is Microsoft druk bezig zijn Azure trainingen grondig te herzien. Vandaag is het dan eindelijk zover en wordt de eerste tip van deze sluier opgetild. Dat het uitgerekend vandaag gebeurd is geen toeval. Deze week staat immer 100% in het teken van Ignite 2018.

De vorige edities van dit event werden gekenmerkt door vele bekendmakingen. Dit jaar zal dat niet anders zijn. Wel is de verwachting dat er dit jaar ten aanzien van opleidingen en trainingen er het nodige zal gaan gebeuren, ook al resteren er nog maar 3 maanden.

De eerste stap is gezet. Deze posting licht de AZ200 – Azure Developer Core Solutions trainingen nader toe.
Image result for new

AZ200 – Azure Developer Core Solutions – De T-series
Dit behelst de klassikale versie van deze trainingen voor AZ200, nodig voor examen AZ-200 welke onderdeel is van de vereisten van de certificering voor Microsoft Certified Azure Developer Associate.

De T-series (T staat voor Trainer) is opgedeeld in vier delen. Elk deel is klassikaal en duurt één dag, te weten:

 1. Course AZ-200T01-A: Select the Appropriate Azure Technology Development Solution;

 2. Course AZ-200T02-A: Develop for Azure Storage;

 3. Course AZ-200T03-A: Develop Azure Platform as a Service Solutions;

 4. Course AZ-200T04-A: Implement Security in Azure Development Solutions.

Het eerder genoemde examen AZ-200 zal alle onderwerpen die in deze deeltrainingen behandeld worden, toetsen op jouw kennis en kunde.

De A in de naamgeving van de training geeft de revisie aan. Verwachting is dan ook dat deze vrij snel met één increment zal toenemen, om zoveel als mogelijk op de actuele situatie van Azure aan te sluiten.

Nog even dit ter aanvulling:
De verwachting is dat deze trainingen ook nog in andere (lees: online) vormen beschikbaar gesteld zullen worden.

Nieuwe Microsoft Azure Trainingen: AZ101 - Azure Integration & Security

Nieuw!!!
Zoals eerder aangegeven is Microsoft druk bezig zijn Azure trainingen grondig te herzien. Vandaag is het dan eindelijk zover en wordt de eerste tip van deze sluier opgetild. Dat het uitgerekend vandaag gebeurd is geen toeval. Deze week staat immer 100% in het teken van Ignite 2018.

De vorige edities van dit event werden gekenmerkt door vele bekendmakingen. Dit jaar zal dat niet anders zijn. Wel is de verwachting dat er dit jaar ten aanzien van opleidingen en trainingen er het nodige zal gaan gebeuren, ook al resteren er nog maar 3 maanden.

De eerste stap is gezet. Deze posting licht de AZ101 – Azure Integration & Security trainingen nader toe.
Image result for new

AZ101 – Azure Integration & Security – De T-series
Dit behelst de klassikale versie van deze trainingen voor AZ101, nodig voor examen AZ-101 welke onderdeel is van de vereisten van de certificering voor Microsoft Certified Azure Administrator Associate.

De T-series (T staat voor Trainer) is opgedeeld in vier delen. Elk deel is klassikaal en duurt één dag, te weten:

 1. Course AZ-101T01-A: Migrate Servers to Azure;

 2. Course AZ-101T02-A: Implementing and Managing Application Services;

 3. Course AZ-101T03-A: Implement Advanced Virtual Networking;

 4. Course AZ-101T04-A: Secure Identities.

Het eerder genoemde examen AZ-101 zal alle onderwerpen die in deze deeltrainingen behandeld worden, toetsen op jouw kennis en kunde.

De A in de naamgeving van de training geeft de revisie aan. Verwachting is dan ook dat deze vrij snel met één increment zal toenemen, om zoveel als mogelijk op de actuele situatie van Azure aan te sluiten.

Nog even dit ter aanvulling:
De verwachting is dat deze trainingen ook nog in andere (lees: online) vormen beschikbaar gesteld zullen worden.

Nieuwe Microsoft Azure Trainingen: AZ100 - Azure Infrastructure & Deployment

Nieuw!!!
Zoals eerder aangegeven is Microsoft druk bezig zijn Azure trainingen grondig te herzien. Vandaag is het dan eindelijk zover en wordt de eerste tip van deze sluier opgetild. Dat het uitgerekend vandaag gebeurd is geen toeval. Deze week staat immer 100% in het teken van Ignite 2018.

De vorige edities van dit event werden gekenmerkt door vele bekendmakingen. Dit jaar zal dat niet anders zijn. Wel is de verwachting dat er dit jaar ten aanzien van opleidingen en trainingen er het nodige zal gaan gebeuren, ook al resteren er nog maar 3 maanden.

De eerste stap is gezet. Deze posting licht de AZ100 – Azure Infrastructure & Deployment trainingen nader toe.
Image result for new

AZ100 – Azure Infrastructure & Deployment – De T-series
Dit behelst de klassikale versie van deze trainingen voor AZ100, nodig voor examen AZ-100 welke onderdeel is van de vereisten van de certificering voor Microsoft Certified Azure Administrator Associate.

De T-series (T staat voor Trainer) is opgedeeld in vijf delen. Elk deel is klassikaal en duurt één dag, te weten:

 1. Course AZ-100T01-A: Manage Subscriptions and Resources;

 2. Course AZ-100T02-A: Implementing and Managing Storage;

 3. Course AZ-100T03-A: Deploying and Managing Virtual Machines;

 4. Course AZ-100T04-A: Configuring and Managing Virtual Networks;

 5. Course AZ-100T05-A: Manage Identities.

Het eerder genoemde examen AZ-100 zal alle onderwerpen die in deze deeltrainingen behandeld worden, toetsen op jouw kennis en kunde.

De A in de naamgeving van de training geeft de revisie aan. Verwachting is dan ook dat deze vrij snel met één increment zal toenemen, om zoveel als mogelijk op de actuele situatie van Azure aan te sluiten.

Nog even dit ter aanvulling:
De verwachting is dat deze trainingen ook nog in andere (lees: online) vormen beschikbaar gesteld zullen worden.

dinsdag 18 september 2018

Tech Pro Research 2019 IT Budget Rapport: Meer Geld Voor Security & Training

Tech Pro Research heeft een nieuw rapport uitgebracht, 2019 IT Budget Research Report geheten. Interessante uitkomsten zijn:

 1. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat er meer geld naar IT zal gaan;
 2. Voor 63% van de respondenten staat Security bovenaan qua focus;
 3. Voor 44% van de respondenten is training van de medewerkers een prioriteit.

Kortom, Security en trainingen blijven belangrijk, ook in een wereld waar de cloud adoptie steeds verder toeneemt.
Image result for security education

Of wellicht juist  in een dergelijke wereld, omdat het gebrek aan relevante kennis, zowel aan de beheer/regie kant als aan de eindgebruikers kant, beveiligingsproblemen in de hand werkt. In een omgeving waar informatie niet meer binnen de muren van een bedrijf staat maar steeds vaker er buiten, is veiligheid en handhaving er van des te belangrijker…

woensdag 12 september 2018

De Toekomst Van Het Moderne Leren: Succes of Schipbreuk?

Inleiding
Tijdens Microsoft Inspire 2018 was er een sessie met de naam The Future of Modern Learning. Tijdens deze sessie werd de nieuwste visie van Microsoft m.b.t. het moderne leren uit de doeken gedaan.

Lees verder om te weten of het echt een succes kan worden of dat het een schipbreuk gaat worden…
Image result for shipwreck

Waarom de nieuwe visie?
Alle marketingverhalen terzijde geschoven: Geld! Voorspellingen geven aan dat er in 2023 een markt is van 4,5 triljoen(!) dollar o.b.v. de bekende digitale transformatie:
image

En Microsoft zou Microsoft niet zijn, wanneer ze hen uiterste best doen zoveel als mogelijk van die potentiële markt te grijpen. Dat houdt in dat alles binnen Microsoft er op wordt gericht, en dus ook Microsoft Education.

Kennis is macht en stuwt de verkoop van Azure
Immers, er is degelijke kennis nodig om de nieuwe mogelijkheden van de cloud ten volle uit te nutten. Mooie voorbeelden zijn (Big) Data en AI:
image

Er zijn nieuwe beroepen aan het ontstaan met nieuwe vereisten qua hard en soft skills. Hierbij geeft Microsoft aan dat zij zelf ook nog niet precies weten welke vereisten dat zijn, omdat al die nieuwe beroepen ook nog niet geheel duidelijk zijn.

Feit is echter wel dat er nu al sprake is van een zogenaamde Skills Gap, oftewel vaardigheden waar vele bedrijven grote behoefte aan hebben, maar welke in de praktijk er niet of nauwelijks zijn, mede omdat de opleidingen daartoe nog invulling behoeven. Er zijn al vele verschillende stappen daartoe gezet, zowel bij Microsoft als er buiten, maar de weg er naar toe is nog lang en (deels) onzeker.

Hand in eigen boezem
Kenmerkend hierbij is wel dat Microsoft een nieuw model heeft gedefinieerd om deze Skills Gap goed te adresseren. Hierbij worden er vier verschillende perspectieven gebruikt, te weten:
image

Aanvullende uitleg:

 1. Role-Based
  Hierbij wordt er naar de taak/rol/functie gekeken in relatie tot Azure. Kortom, de cursist wordt niet meer geacht alles te weten van Azure (onmogelijk!), maar ‘alleen’ die zaken die relevant zijn voor zijn dagelijkse taken en verantwoordelijkheden behorende bij de functie (role) die hij vervult.
  image

  image

 2. Aligned Experience
  Ongeacht de manier waarop de kennis wordt overgedragen (boek, trainer, video, online etc.), de ervaring, inhoud en de vaardigheden die aangeleerd worden, dienen hetzelfde te zijn.
  image

  image

  image

  image

 3. Recognition
  Wanneer cursisten een bepaalde training hebben doorlopen, willen ze dat kunnen aantonen. Dus ‘achievements’, zoals certificaten, badges e.d. worden belangrijker en daarom meer door Microsoft ‘gepusht’.
  image

  image

  image

  image
 4. Simple & Discoverable
  Het moet voor toekomstige cursisten eenvoudiger maken om een learning partner te vinden, welk leerpad er doorlopen moet worden om een bepaalde certificering te behalen e.d.
  image

Work in progress…
Tijdens dezelfde sessie kwam ook naar voren dat deze geheel nieuwe aanvliegroute nog niet geheel af is binnen Microsoft. Er moet nog het nodige gebeuren. Feit is wel dat Microsoft eindelijk het huidige trainings- en certificeringsprogramma op de schop neemt en het ingrijpend moderniseert.

image

Is dit een verbetering?
Dit alles staat of valt of Microsoft volhard in deze gekozen benadering. Wanneer Microsoft dat doet en hierbij een langere termijnvisie hanteert, dan kan het een groot succes worden.

Echter, wanneer Microsoft ongeduldig wordt (te snel teveel resultaten willen en die niet krijgen) en op basis daarvan de focus verschuift, dan loopt ook deze nieuwe benadering kans schipbreuk te leiden.

Dat zou zonde zijn, want in de basis heeft deze nieuwe benadering, de potentie het huidige mankerende leerprogramma van Microsoft ingrijpend te moderniseren en aan te laten sluiten op de actuele klantvraag.

woensdag 5 september 2018

!!!Microsoft Account Verwijderen KAN Microsoft Certificeringen Verwijderen!!!

Een gewaarschuwd mens telt voor twee
Gelukkig hebben wij het bij Vijfhart nog niet meegemaakt, maar wees gewaarschuwd en lees het onderstaande dan ook goed. Het kan VEEL ellende voorkomen….

Jouw Microsoft account & GDPR/AVG
Met het sluiten/opheffen van jouw Microsoft account, moet Microsoft - op basis van de GDPR/AVG - niet alleen jouw account voor altijd verwijderen, maar ook alle data die aan datzelfde account gekoppeld is. En ja, deze data kan ook alle Microsoft certificeringen, behaalde examens en badges bevatten!

Dit alles wordt permanent verwijderd en kan NOOIT meer hersteld worden omdat de verwijdering van jouw Microsoft account en alle gerelateerde data, een onomkeerbaar proces is.

Kortom, met het opheffen van jouw Microsoft account loop je het risico al jouw Microsoft certificeringen en transcript voor ALTIJD te verliezen!
Image result for certification destruction

Bij twijfel?
Verwijder jouw Microsoft account NIET en neem contact op met het Regionale Service Centrum van Microsoft. Daar kunnen ze controleren welke data er allemaal aan jouw Microsoft account is gekoppeld. Indien gewenst kunnen zij jouw data naar een ander Microsoft account overzetten.

Bronvermelding
Al deze gegevens zijn tot stand gekomen op basis van het artikel How GDPR Impacts Your Certification Data, op het Microsoft Learning Blog.

Gameficatie: ‘Minecraft: Education Edition’ Komt Naar De iPad

Microsoft heeft aangekondigd dat in het najaar van 2018 Minecraft: Education Edition beschikbaar komt voor de iPad.
image

Microsoft positioneert deze speciale editie van Minecraft als een veelzijdig platform om mee samen te werken en welke docenten kunnen gebruiken om hen leerlingen moderne en hedendaagse vaardigheden bij te brengen.

Ook zijn er meerdere onderwerpen – als werelden – beschikbaar voor het onderwijs, zoals bijvoorbeeld:

 • Aquatic: Gaat over het leven en zee en het gehele onderwater ecosysteem;
 • Chemistry: Gaat over scheikunde, inclusief een digitaal klaslokaal en allerlei experimenten;
 • Computer Science: Stelt docenten in staat dit vak op een goede wijze over te brengen.

Uiteraard zijn er veel meer werelden beschikbaar voor deze speciale editie van Minecraft.

Gamificatie van het onderwijs?
De adoptie van deze speciale versie van Minecraft neemt toe, waardoor de gamificatie van het leerproces en de daartoe gebruikte middelen, ook groeit. Dit is op zich zelf niet verkeerd en kan dan ook gezien worden als een logische ontwikkeling van de manier waarop wij kennis tot ons nemen.

Wel dienen wij scherp te blijven en erop toe te zien dat gamificatie geen doel op zich wordt, maar als een van de beschikbare middelen voor kennisoverdracht, wordt ingezet.

Zolang dat het geval is, is gamificatie een verrijking en een goede aanvulling op de bestaande leermiddelen en –methodieken.