vrijdag 14 december 2018

De Transformatie Van Microsoft

Inleiding
Op het blog van Microsoft watcher nr. 1, Mary Jo Foley, staat een zeer interessant artikel over de transformatie welke Microsoft momenteel doormaakt. Van ‘The Windows Company which sells licenses’ naar een 'consumption based model'.
Image result for transformation

Geen heilige huisjes…
Hoewel Microsoft in het verleden meerdere koerswijzigingen heeft doorgevoerd, werden de bekende ‘cash cows’ gespaard, of zelfs versterkt.

Tijdens deze transformatie echter worden ook deze cash cows niet ontzien. Zo is het Windows team meer dan gehalveerd en heeft het ook geen eigen vertegenwoordiging meer in het hoogste management van Microsoft.

Alles bij Microsoft gaat over naar consumptie. Denk hierbij aan gaming, Microsoft 365 (combinatie van Windows 10, Office 365 en Microsoft Intune) en Azure.

Eindklant wordt partner?
Waarbij het klassieke Microsoft de eindklant alleen als casestudy bezag, wordt dezelfde eindklant nu eerder als partner gezien. Immers, daar vindt de consumptie plaats en die moet gemeten, gestuurd en zoveel als mogelijk gestuwd worden.

Elke schakel die er tussen zit moet een overduidelijke nuttige rol vervullen. Gebeurd dat te weinig of niet, dan dient de schakel te worden verwijderd.

Microsoft Partner status, ook o.b.v. het consumption model
Als direct gevolg heeft het Microsoft Partner status ook een verandering doorgemaakt. Verkoop van licenties alleen volstaat niet meer. Er moet immers ook geconsumeerd worden. Des te meer des te beter. Logisch dan ook dat de andere richting (minder consumptie) direct nadelige gevolgen heeft voor de Microsoft Partner status.

Algemene verwachting is dan ook dat de incentives op termijn niet alleen positief zullen zijn, maar ook negatief. Bij een blijvende terugval van consumptie zal er een downgrade plaats vinden van de Microsoft Partner status. Dit speelt nu al, maar nog enigszins verhuld. Langzamerhand zal dit meer naar de voorgrond verschuiven.

Consumption = Adoption
Onbekend maakt onbemind. Waarom zou een eindklant een duurder Office 365 abonnement afnemen terwijl er alleen maar de mailfunctionaliteit wordt benut?

Door eindklanten te trainen in de mogelijkheden die Office 365 biedt (veel meer dan mailfunctionaliteit alleen), zal de kennis van de aanvullende diensten alleen maar toenemen, en daarmee de waardering ervan.

Hierdoor zal de koud watervrees om deze diensten (zoals OneNote, Teams, Yammer, Sway etc etc) afnemen en het gebruik ervan stijgen. Omdat het zoveel meer biedt en bedrijven echt helpt plezieriger en efficiënter te werken.

Door deze toegenomen adoptie neemt ook de consumptie van diezelfde diensten toe, en dat heeft weer positieve gevolgen voor de Microsoft Partner status van de leverancier aan deze eindklanten. Hiermee is de cirkel weer rond.

Trainen, leren en certificeren. Voor iedereen.
Uiteindelijk resulteert dit er in dat IT trainingen niet meer voorbehouden zijn aan IT Pro’s alleen. Uiteraard zal deze doelgroep zich moeten blijven trainen en certificeren om de recente ontwikkelingen bij te kunnen houden. Maar hier begint het pas mee.

Leren = adopteren = consumeren
De eindklant gaat immers ook trainen. De insteek zal wezenlijk anders zijn, evenals de opzet en uitvoering van die trainingen. Focus is hierbij gericht op meer werkplezier door een verhoogde efficiëntie en gemak..

Klassikale trainingen worden in deze opzet vermengt met andere (online) leervormen. Dit tesamen wordt ook wel blended learning genoemd.

De vorm van de training is ook anders. Minder o.b.v. boeken maar meer o.b.v. zien en zelf (na)doen. Hetgeen nieuw is aangeleerd zal daardoor ook veel sneller beklijven en deel gaan uitmaken van de dagelijkse werkzaamheden en handelingen.

Meer weten?
Aarzel niet en neem contact met Vijfhart op en bespreek wat er voor uw organisatie allemaal mogelijk is. Vaak is dat veel meer dan er initieel wordt aangenomen.

Bron van inspiratie
Dit artikel van Microsoft watcher nr. 1, Mary Jo Foley, heeft als uitgangspunt gediend voor deze posting

Geen opmerkingen:

Een reactie posten