donderdag 18 april 2019

Wat Jij Moet Weten Over ‘Performance Testing’ & Microsoft Role-Based Examens

Inleiding

Zoals wellicht bekend is Microsoft druk bezig om de nieuwe Microsoft Role-Based examens te verrijken met zogenaamde Performance Tests. Dit wordt ook wel Labs genoemd.

Wat is het?
Tijdens een examen dien je naar een live omgeving te gaan om daarin bepaalde taken uit te voeren. Deze live omgeving kan in de cloud staan of ergens on-premise. De uitkomst van deze taken telt mee voor het eindresultaat van het desbetreffende examen.

Waarom doet Microsoft dit?
Dit doet Microsoft o.b.v. feedback van de examenkandidaten zelf. Die hebben massaal aangegeven dat Microsoft tijdens het afnemen van een examen moet meten of de kandidaten in staat zijn om bepaalde taken daadwerkelijk uit te voeren. En dat doe je niet alleen door er theoretische vragen over te stellen, maar door de kandidaten die taken daadwerkelijk uit te laten voeren.

Per wanneer gaat Microsoft dit doen?
Dit proces is nu al bezig, sterker nog tijdens de vele nieuwe bèta examens voor de Microsoft Role-Based certificeringen is Microsoft begonnen dit te testen en o.b.v. de opgedane ervaringen te fine-tunen.

Kortom, het is nog work-in-progress. Feit is wel dat steeds meer Role-Based examens gebruik zullen gaan maken van Performance Testing.


Hoe de labs met het examen worden geïntegreerd

Hoewel het eenvoudig klinkt, tijdens een examen naar een live omgeving gaan en daar bepaalde taken uitvoeren, is niets minder waar dan dat.

Denk bijvoorbeeld aan de tijd die het kost om een dergelijke live omgeving per examen, uit te rollen. Zelfs in de cloud kost dat tijd. Dus kan Microsoft niet meteen het examen beginnen met labs. Het examen zal dan ook op ‘klassieke’ wijze beginnen, men zal op verschillende manieren je theoretische kennis toetsen.

Ergens halverwege het examen is de online omgeving klaar en kun je daarin aan de slag om aan te tonen dat je niet alleen een ‘papieren held’ bent maar ook je weg weet te vinden in de echte omgeving. Kortom, je mag jouw praktische kennis en ervaring tonen.

Hierdoor is het examen in secties verdeeld. Wanneer je een sectie hebt afgesloten kun je niet teruggaan! Echter, aan het einde van elke sectie kun je wel een review doen van alle antwoorden die je hebt gegeven.

De tijd stopt niet tijdens deze reviews! Ga slim met jouw tijd om en hou de totale beschikbare tijd en de hoeveelheid resterende vragen dan ook scherp in de gaten!


Hoeveelheid labs per Role-Based examen

Het is de bedoeling dat elk Role-Based examen een of twee labs krijgt, ieder met meerdere taken welke je moet voltooien.

Elk lab wordt gevolgd door ‘klassieke’ onderdelen. Reden hiertoe is dat Microsoft gelegenheid heeft om de door jouw uitgevoerde taken van de juiste score te voorzien. Wanneer je het examen in zijn geheel afsluit, krijg je meteen de uitslag van jouw examen te zien (pass/fail).

Het totale aantal labs per examen wordt getoond in het eerste scherm dat vooraf gaat aan het eerste labLees dat dan ook goed! En pas jouw time management erop aan.


De hoeveelheid beschikbare tijd voor dergelijke examens

Microsoft is momenteel bezig om de totale hoeveelheid tijd voor dergelijke examens te verhogen naar 180 minuten, of te wel drie duur.

Nog steeds heb je die tijd echt hard nodig. Onderschat dit niet en zorg dat je aan goed time management doet. Anders ga je het niet redden.

Enkele tips:

  1. LEES elke taak zorgvuldig voordat je begint. Alleen dan weet je precies wat er wordt gevraagd. Het uitrollen van een resource kan voldoende zijn bijvoorbeeld en hoef je dus er later niks mee te doen, laat staan dat je er op gaat wachten tot de resource beschikbaar is….
  2. Wanneer het een taak betreft die alleen gestart moet worden, dan staat dat vermeldt als een notitie in diezelfde taak.
  3. Wacht niet tot een bepaalde deeltaak is voltooit (zoals het uitrollen van een VM bijvoorbeeld);
  4. Maar ga verder met andere deeltaken die niet afhankelijk zijn van de nog lopende taak.
  5. Mocht je lab opnieuw moeten starten vanwege problemen (het komt voor helaas!), GEEN PANIEK. Want die tijd wordt NIET van de totale beschikbare examentijd afgetrokken.

alleen Het eindresultaat geldt

Wanneer je de labs doorloopt en alle taken maakt, is het Microsoft om het even hoe je dat doet. Dus via de GUI, PowerShell of bijvoorbeeld de CLI, wat jijzelf het prettigste vindt.

Microsoft kijkt alleen naar het eindresultaat en zal jou daarop beoordelen. Er worden geen schoonheidsprijzen uitgereikt. Just get the job done!


Examenlocaties en kleine beeldschermen?

Wanneer je met het Azure portal werkt dan wil je zoveel als mogelijk ‘beeldschermlandschap’ tot je beschikking hebben. Helaas gebruiken sommige examencentra nog 15” schermen, wat in dit geval niet goed werkt.

Microsoft adviseert dan ook twee opties:

  1. Kies voor online proctoring wanneer jezelf de beschikking hebt over een kick-ass scherm. Hierbij heb jezelf ook veel meer controle over de gebruikte hardware van het systeem waarmee jij het examen doet.
  2. Ga je toch naar een examencentrum, vraag dan die plek met het GROOTSTE scherm dat ze hebben.

Bronverwijzing

Voor dit artikel is er gebruik gemaakt van deze posting op het Microsoft Learning Blog.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten