maandag 2 september 2019

EPI Certificaten & Hercertificeringen FAQ

Inleiding

Omdat blijkt dat er soms onduidelijkheden zijn m.b.t. de EPI Data Center certificaten en de bijbehorende hercertificering, is deze FAQ gemaakt. Uitgangspunt hierbij is de meest voorkomende vragen zo goed als mogelijk te beantwoorden.

Uiteraard kun je altijd contact met Vijfhart opnemen, aarzel dan ook niet. Vijfhart helpt je graag verder.


FAQ - Algemeen

01: Hoelang is een EPI Data Center certificaat geldig?

 • Een EPI Data Center certificaat is drie jaar geldig. Voor de eind datum moet het certificaat vernieuwd worden.

02: Is deze drie jaar een harde grens of is er nog een aanvullende periode beschikbaar?

 • Ja, naast de drie jaar is er nog een ‘overloop’ van 6 (zes) maanden.
 • Het is belangrijk dat je op tijd begint zodat wanneer je eventueel zakt voor het hercertificeringsexamen, je dan nog een herexamen kunt doen binnen de termijn van 6 maanden.

03: Wat zijn de EPI standalone data center cursussen?

 • Dat zijn cursussen die op zich zelf staan en zelfstandig een certificaat opleveren.
 • Er zijn dus geen vervolgcertificeringen voor.
 • Voorbeelden: CDFOM, CDMS & CDRP

04: Wat zijn de EPI vervolg data center cursussen?

 • Dat zijn cursussen met een vervolgtraject en certificaat.
 • Per (deel)cursus behaal je een certificaat op basis waarvan je gemachtigd bent om de vervolgcursus te doen.
 • Voorbeeld: Je behaalt eerst het CDCP certificaat na deze cursus te hebben gevolgd. Nu pas mag je de CDCS cursus doen. Wanneer je hiervoor dit examen behaalt, verkrijg je het CDCS certificaat. Op basis hiervan, mag je de CDCE cursus doen, inclusief het bijbehorende examen.

FAQ – EPI standalone data center cursussen

01: Welke hercertificerings deadline is hierop van toepassing?

 • Elk EPI data center certificaat is drie jaar geldig. Tel daarbij op de eerder genoemde ‘overloop’ van 6 (zes) maanden en je komt dus uit op 3,5 (drieënhalf) jaar.
 • Het is belangrijk dat je op tijd begint zodat wanneer je eventueel zakt voor het hercertificeringsexamen, je dan nog een herexamen kunt doen binnen de termijn van 6 maanden.
 • Voorbeeld: Wanneer jouw oude certificaat afloopt op 31 Jan XX dan moet je slagen voor het nieuwe examen binnen 31-Jan-XX + 6 (zes) maanden maximaal.

02: Wat nu wanneer ik een klassikale sessie boek die buiten de 3,5 jaar valt?

 • Dan vervalt jouw recht op hercertificering en wordt het een nieuwe certificering.
 • Zorg dan ook dat je op tijd de cursus voor de hercertificering boekt.
 • Het is belangrijk dat je op tijd begint zodat wanneer je eventueel zakt voor het hercertificerings examen, je dan nog een herexamen kunt doen binnen de termijn van 6 maanden.

FAQ – EPI vervolg data center cursussen

01: Welke hercertificerings deadline is hierop van toepassing?

 • Elk EPI data center certificaat is drie jaar geldig. Tel daarbij op de eerder genoemde ‘overloop’ van 6 (zes) maanden en je komt dus uit op 3,5 (drieënhalf) jaar.
 • Het is belangrijk dat je op tijd begint zodat wanneer je eventueel zakt voor het examen, je dan nog een herexamen kunt doen binnen de termijn van 6 maanden.

02: Op basis van welk EPI data center certificaat wordt deze deadline gesteld?

 • Dit gebeurd op basis van het hoogst behaalde certificaat.
 • Voorbeeld: Stel je hebt het CDCP certificaat op 31-jan-XX behaald en het CDCS certificaat op 31-mrt-XX. Jouw hercertificerings deadline valt dus op 31-mrt-XX + 3,5 (drieënhalf) jaar.

03: Ik ben te laat en val buiten de 3,5 (drieënhalf) jaar. Wat nu?

 • Het wordt nu gezien als een nieuwe certificering.
 • Wanneer je CDCE bent, zul je opnieuw moeten beginnen met het behalen van de CDCP en CDCS certificaten eer je het CDCE hercertificeringsexamen mag doen.
 • Dit alles kan o.b.v. self-study guides en de bijbehorende examens. Je hoeft dus niet opnieuw klassikaal deze cursussen te volgen.

Wrap up

Hopelijk beantwoord deze FAQ de meest voorkomende vragen m.b.t. de EPI data center hercertificeringen.

Nogmaals, aarzel niet om contact met Vijfhart op te nemen wanneer je vragen of opmerkingen hebt. En mocht jouw EPI Data Center certificaat onverhoopt verlopen zijn, is het sowieso handig en raadzaam jouw situatie met hen te bespreken. Vijfhart zal zijn uiterste best doen om voor jou een goede oplossing te realiseren.

Weet echter wel dat Vijfhart niet sturend is in de (her)certificeringen van EPI data center cursussen, maar adviserend. Echter, Vijfhart heeft een goede relatie met EPI en dat kan net het verschil maken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten