maandag 27 januari 2020

En Jij Dacht De Microsoft Role-Based Cursus Codes Te Weten?!

Inleiding

Zoals eerder aangegeven zit Microsoft niet stil met de ontwikkelingen op het gebied van de Microsoft Role-based trainingen, examens en certificeringen. Niet alleen zit er veel nieuws in de pijplijn maar worden op (korte!) termijn een aantal bestaande Role-based cursussen en examens qua codering aangepast!


Waarom dan?

Microsoft hanteert de stelregel dat wanneer een certificering qua content meer dan 30% wordt aangepast er eigenlijk sprake is van een NIEUWE cursus/examen. Derhalve wordt de codering ook aangepast!


Maar vervalt mijn bestaande Role-Based certificering dan ook?

Goede vraag! Nee, gelukkig niet! Zoals het er nu uitziet, hebben de Role-Based certificeringen wel een beperkte THT datum. Wanneer die verstreken is, is een renewal wel aan de orde. Hoe die er exact uit gaat zien, is Microsoft nog niet over uit. Dus er volgt nog meer nieuws op dit front.


Okay, wat gaat er binnenkort dan veranderen en per wanneer?

Zie hieronder voor het overzicht.

AI-100: Designing and Implementing an Azure AI Solution

 • Deze cursus gaat per FY20 Q4 (april '20 tm juni '20) de code AI-103 krijgen
 • Deze cursus gaat dan 5 dagen duren i.p.v. de 3 dagen die het nu duurt
 • Redenen: Contentwise wordt er teveel veranderd (+30%), dus naamswijziging is noodzakelijk
 • Dit is zowel van toepassing als de cursus en het examen

AZ-103: Microsoft Azure Administrator

 • Deze cursus gaat per FY20 Q4 (april '20 tm juni '20) de code AZ-104 krijgen
 • Deze cursus blijft 4 dagen duren
 • Redenen: Contentwise wordt er teveel veranderd (+30%), dus naamswijziging is noodzakelijk
 • Dit is zowel van toepassing als de cursus en het examen

AZ-203: Developing Solutions for Microsoft Azure

 • Deze cursus gaat per 2 maart 2020 de code AZ-204 krijgen
 • Deze cursus blijft 5 dagen duren
 • Redenen: Contentwise wordt er teveel veranderd (+30%), dus naamswijziging is noodzakelijk
 • Dit is zowel van toepassing als de cursus en het examen

AZ-300: Microsoft Azure Architect Technologies

 • Deze cursus gaat per FY20 Q4 (april '20 tm juni '20) de code AZ-303 krijgen
 • Deze cursus blijft 5 dagen duren
 • Redenen: Contentwise wordt er teveel veranderd (+30%), dus naamswijziging is noodzakelijk
 • Dit is zowel van toepassing als de cursus en het examen

AZ-301: Microsoft Azure Architect Design

 • Deze cursus gaat per FY20 Q4 (april '20 tm juni '20) de code AZ-304 krijgen
 • Deze cursus blijft 4 dagen duren
 • Redenen: Contentwise wordt er teveel veranderd (+30%), dus naamswijziging is noodzakelijk
 • Dit is zowel van toepassing als de cursus en het examen

Overlap

Microsoft hanteert bij deze overgang van ‘oud’ naar nieuw het volgende overgangsbeleid:

 • Examens: Het ‘oude’ examen blijft nog 90 dagen beschikbaar nadat het nieuwe examen uit is gekomen;
 • Cursus: De ‘oude’ cursus blijft nog 30 dagen beschikbaar nadat de nieuwe cursus uit is gekomen.

Uiteraard biedt Vijfhart jou direct ‘the latest & greatest’ aan, en niet het oude materiaal.


Recap

Schrik niet! Dit was te verwachten en het is goed om te zien dat Microsoft zo goed op de bal speelt. Het oude probleem (lesstof hopeloos verouderd in vergelijking met de dagelijkse situatie), wordt zoveel als mogelijk hiermee voorkomen.

En ja, t.z.t. zul je weer ‘aan de bak moeten’, maar dat was toch al zo omdat alle Role-Based certificeringen een THT datum hebben. Dus wat dat betreft is er niks veranderd. Zaak is wel dat Microsoft op termijn kenbaar zal moeten maken hoe een dergelijk recert traject er dan uit zal gaan zien.

Zelf hoop ik dat men niet weer helemaal door de molen moet gaan maar dat een refresh volstaat, inclusief bijbehorend examen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten