vrijdag 7 april 2023

AI als Copiloot: De Mens als Captain

Inleiding

De afgelopen maanden heeft kunstmatige intelligentie (AI) een enorme vlucht genomen. Dit met ChatGPT, ontwikkeld door OpenAI, voorop. Vanwege Microsoft’s verbondenheid met OpenAI wordt ChatGPT in vele van zijn diensten geïntegreerd, zie de recente aankondigingen over Microsoft 365 Copilot en Microsoft Security Copilot.

Veel mensen denken dat AI hun werk overbodig maakt. Ze vrezen dat AI de macht overneemt en dat mensen minder belangrijk worden. Sommige beroepen kunnen wel verdwijnen door AI, zoals dit artikel van Business Insider Nederland laat zien: ‘Dit zijn 10 banen die AI in de toekomst mogelijk kan overnemen’. Maar ik geloof dat de mens de baas blijft, de gezagvoerder, de captain met een AI-copiloot naast zich.

Ontdek wat AI voor ons kan doen en waarom mensenwerk belangrijk blijft. AI kan veel taken overnemen, maar niet alles. Mensen hebben nog steeds de leiding en de verantwoordelijkheid, de rol en bijbehorende taken van de captain.


Microsoft 365 Copilot

  1. Slimme planning: AI helpt bij het organiseren van vergaderingen door het analyseren van de beschikbaarheid van de deelnemers, de uiteindelijke beslissing ligt nog steeds bij de mens.
  2. Geautomatiseerde documentbewerking: AI kan teksten redigeren en aanpassen, het blijft belangrijk om de inhoud zelf te begrijpen en te controleren.
  3. Efficiënte communicatie: AI kan e-mails en berichten filteren, het is aan de mens om de nuances en emoties in de communicatie te begrijpen.
  4. Slimme taakanalyse: AI kan helpen bij het identificeren van prioriteiten, het is aan de mens om beslissingen te nemen op basis van deze informatie.
  5. Creatieve samenwerking: AI kan suggesties doen voor ontwerpen en ideeën, menselijke creativiteit blijft essentieel.

Microsoft Security Copilot

  1. Bedreigingsdetectie: AI kan helpen bij het opsporen van cyberaanvallen, menselijke expertise is nodig om deze informatie te analyseren en actie te ondernemen.
  2. Systeemoptimalisatie: AI kan helpen bij het verbeteren van de beveiligingsinfrastructuur, ervaren professionals zijn nog steeds nodig om dit proces te beheren.
  3. Incidentrespons: AI kan een incident snel identificeren, menselijke vaardigheden zijn vereist om de juiste maatregelen te treffen.
  4. Voortdurende monitoring: AI kan systemen 24/7 in de gaten houden, het is aan mensen om te bepalen welke gegevens relevant zijn en wat ermee gedaan moet worden.
  5. Onderwijs en training: AI kan hulpmiddelen bieden om medewerkers te trainen, menselijke interactie en begeleiding blijven cruciaal.


Conclusie

Hoewel AI ons op vele manier kan ondersteunen en helpen blijft de menselijke factor cruciaal. AI kan een wereld vol mogelijkheden openen, maar het zal nooit de noodzaak voor kennis, ervaring en begrip van de onderliggende systemen vervangen.

AI speelt een grote rol in onze wereld, maar dat betekent niet dat we mensen kunnen missen. We moeten nog steeds op mensenwerk vertrouwen. AI systemen zoals ChatGPT kunnen ons helpen om te leren, maar ze zijn niet perfect. Ze hebben menselijke specialisten nodig om hun technologie, output, analyses en conclusies te begrijpen, te filteren en te sturen.

Kortom, AI als copiloot en de mens als captain!


Wat vind jij van dit onderwerp?

Dit is mijn mening/gevoel over AI. Ik ben benieuwd naar die van jou. Deel je gedachten hieronder. Ik reageer zo snel mogelijk en altijd positief.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten