woensdag 12 september 2018

De Toekomst Van Het Moderne Leren: Succes of Schipbreuk?

Inleiding
Tijdens Microsoft Inspire 2018 was er een sessie met de naam The Future of Modern Learning. Tijdens deze sessie werd de nieuwste visie van Microsoft m.b.t. het moderne leren uit de doeken gedaan.

Lees verder om te weten of het echt een succes kan worden of dat het een schipbreuk gaat worden…
Image result for shipwreck

Waarom de nieuwe visie?
Alle marketingverhalen terzijde geschoven: Geld! Voorspellingen geven aan dat er in 2023 een markt is van 4,5 triljoen(!) dollar o.b.v. de bekende digitale transformatie:
image

En Microsoft zou Microsoft niet zijn, wanneer ze hen uiterste best doen zoveel als mogelijk van die potentiële markt te grijpen. Dat houdt in dat alles binnen Microsoft er op wordt gericht, en dus ook Microsoft Education.

Kennis is macht en stuwt de verkoop van Azure
Immers, er is degelijke kennis nodig om de nieuwe mogelijkheden van de cloud ten volle uit te nutten. Mooie voorbeelden zijn (Big) Data en AI:
image

Er zijn nieuwe beroepen aan het ontstaan met nieuwe vereisten qua hard en soft skills. Hierbij geeft Microsoft aan dat zij zelf ook nog niet precies weten welke vereisten dat zijn, omdat al die nieuwe beroepen ook nog niet geheel duidelijk zijn.

Feit is echter wel dat er nu al sprake is van een zogenaamde Skills Gap, oftewel vaardigheden waar vele bedrijven grote behoefte aan hebben, maar welke in de praktijk er niet of nauwelijks zijn, mede omdat de opleidingen daartoe nog invulling behoeven. Er zijn al vele verschillende stappen daartoe gezet, zowel bij Microsoft als er buiten, maar de weg er naar toe is nog lang en (deels) onzeker.

Hand in eigen boezem
Kenmerkend hierbij is wel dat Microsoft een nieuw model heeft gedefinieerd om deze Skills Gap goed te adresseren. Hierbij worden er vier verschillende perspectieven gebruikt, te weten:
image

Aanvullende uitleg:

 1. Role-Based
  Hierbij wordt er naar de taak/rol/functie gekeken in relatie tot Azure. Kortom, de cursist wordt niet meer geacht alles te weten van Azure (onmogelijk!), maar ‘alleen’ die zaken die relevant zijn voor zijn dagelijkse taken en verantwoordelijkheden behorende bij de functie (role) die hij vervult.
  image

  image

 2. Aligned Experience
  Ongeacht de manier waarop de kennis wordt overgedragen (boek, trainer, video, online etc.), de ervaring, inhoud en de vaardigheden die aangeleerd worden, dienen hetzelfde te zijn.
  image

  image

  image

  image

 3. Recognition
  Wanneer cursisten een bepaalde training hebben doorlopen, willen ze dat kunnen aantonen. Dus ‘achievements’, zoals certificaten, badges e.d. worden belangrijker en daarom meer door Microsoft ‘gepusht’.
  image

  image

  image

  image
 4. Simple & Discoverable
  Het moet voor toekomstige cursisten eenvoudiger maken om een learning partner te vinden, welk leerpad er doorlopen moet worden om een bepaalde certificering te behalen e.d.
  image

Work in progress…
Tijdens dezelfde sessie kwam ook naar voren dat deze geheel nieuwe aanvliegroute nog niet geheel af is binnen Microsoft. Er moet nog het nodige gebeuren. Feit is wel dat Microsoft eindelijk het huidige trainings- en certificeringsprogramma op de schop neemt en het ingrijpend moderniseert.

image

Is dit een verbetering?
Dit alles staat of valt of Microsoft volhard in deze gekozen benadering. Wanneer Microsoft dat doet en hierbij een langere termijnvisie hanteert, dan kan het een groot succes worden.

Echter, wanneer Microsoft ongeduldig wordt (te snel teveel resultaten willen en die niet krijgen) en op basis daarvan de focus verschuift, dan loopt ook deze nieuwe benadering kans schipbreuk te leiden.

Dat zou zonde zijn, want in de basis heeft deze nieuwe benadering, de potentie het huidige mankerende leerprogramma van Microsoft ingrijpend te moderniseren en aan te laten sluiten op de actuele klantvraag.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten