woensdag 26 september 2018

Microsoft Role-Based Certification & Relevante Content

Zoals eerder aangegeven is Microsoft druk bezig Role-Based certification uit te rollen. Alle bestaande certificeringspaden (incl. bijbehorende trainingen en examens) worden onderhanden genomen. Het is de bedoeling dat deze omzetting vanaf nu tot met 2019 plaats vindt.

Updaten content
Een van de grootste pijnpunten bij de huidige (vanaf nu aangeduid als de OUDE set) trainingen en examens is dat deze hopeloos achterop lopen. Zo bevatten sommige examens nog vragen over het oude Azure portal, dat al een jaar geleden is uitgezet. Of worden er vragen gesteld over VM sizes welke niet meer bestaan of inmiddels zijn bijgewerkt naar modernere specs. Tijdens een examen is dit uitermate frustrerend en daarmee een echte showstopper…
Image result for pijnpunt

Ook dit wordt met de nieuwe Role-Based certification aangepast doordat Microsoft de trainingen in losse componenten heeft opgedeeld.

Neem als voorbeeld AZ-100: Azure Infrastructure & Deployment. Deze training bestaat uit vijf ‘losse’ trainingen:

  1. Course AZ-100T01-A: Manage Subscriptions and Resources;

  2. Course AZ-100T02-A: Implementing and Managing Storage;

  3. Course AZ-100T03-A: Deploying and Managing Virtual Machines;

  4. Course AZ-100T04-A: Configuring and Managing Virtual Networks;

  5. Course AZ-100T05-A: Manage Identities.

Stel nu dat er op het gebied van Storage grote wijzigingen plaats vinden. Nu hoeft Microsoft geen gehele training meer open te breken, maar alleen Course AZ-100T02-A: Implementing and Managing Storage aan te passen. Hierdoor is Microsoft in staat met minder inspanning, de trainingen relevant te houden.

Hoe gaat dat in de toekomst gebeuren?
Goede vraag! Zoals het er nu uitziet zullen deze trainingen maandelijks(!) updates krijgen, waarbij er gestreefd wordt om minsten ELK kwartaal de iteraties door te voeren.

Elke nieuwe doorgevoerde iteratie zal herkenbaar zijn aan de laatste letter van de desbetreffende cursuscode. Voorbeeld: Course AZ-100T02-A: Implementing and Managing Storage zal na het eerste kwartaal in ieder geval op Course AZ-100T02-B: Implementing and Managing Storage zitten.

Uiteraard dienen de bijbehorende labs (inclusief scripts e.d.) ook bijgewerkt te worden. Verwachting is dat GitHub hierin een grote rol gaat spelen. GitHub wordt al gebruikt voor sommige oude trainingen en levert veel toegevoegde waarde. Nu GitHub van Microsoft is, zou het vreemd zijn dat Microsoft hierop niet door zou pakken.

Recap
Het ziet er naar uit dat Microsoft met de introductie van Role-Based certification meteen een oplossing heeft voor het achterlopen van de course & exam content in relatie tot het actuele Azure/Office 365 landschap. Hiermee wordt een zeer grote bron van ergernis (en onbegrip!) eindelijk goed aangepakt.

Zaak is wel dat Microsoft als een bok op de haverkist blijft zitten en niet gaat verslappen. Deze nieuwe aanpak staat of valt dan ook met toewijding en toekenning van voldoende resources en budget. De toekomst zal dan ook uitwijzen of Microsoft hier voldoende rekening mee blijft houden.

De basis is in ieder geval aanwezig en dat is een prima start.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten