dinsdag 25 september 2018

Microsoft Learn: Nieuw Learning Platform Of Oude Wijn In Nieuwe Zakken?

Hoewel Microsoft tijdens Inspire 2018 het in alle toonaarden ontkende, zelfs wanneer direct gevraagd, is de algemene verwachting dan toch uitgekomen: Microsoft heeft gisteren tijdens de eerste dag van Ignite 2018 een nieuw Learning Platform aangekondigd, onder de naam Microsoft Learn.
image

Een logische evolutie van docs.microsoft.com
In 2016 lanceerde Microsoft een geheel nieuwe website, voorzien van alle technische documentatie van alle Microsoft producten en diensten, docs.microsoft.com.

Hoewel deze nieuwe website in een grote behoefte voorzag, werd het volgens Microsoft tijd voor de volgende stap. Immers, het presenteren van alle technische documentatie is één ding. Maar het aanbrengen van de context, de kennis en wetenschap hoe al deze losse technische entiteiten en diensten op elkaar ingrijpen, is een totaal ander verhaal.

En dat is waar Microsoft Learn de brug moet vormen. Met als insteek dat de IT professional op zijn eigen tempo, online begeleid de kennis en ervaring opdoet om Microsoft’s producten en diensten zo goed als mogelijk in te zetten.

Hoe uniek is Microsoft Learn?
Hoewel Microsoft net doet alsof Microsoft Learn een revolutie is, is het realistischer om te stellen dat het een iteratie is op andere bestaande online learning platforms die veel van hetzelfde bieden, de een wat meer en dan ander weer minder. Denk bijvoorbeeld aan:

Al deze learning platforms bieden de mogelijkheid tot het volgen van gratis online trainingen, op eigen tempo, inclusief video’s, demonstraties en simulaties.

Hoe zit het met MVA?
MVA is Microsoft Virtual Academy. Hoewel Microsoft al meerdere malen heeft aangekondigd MVA uit te faseren of naar een ander niveau te tillen(?), is er nooit echt op doorgepakt. Ook nu is Microsoft stil over de toekomst van MVA.

Algemene verwachting is wel dat MVA nog meer op de back burner gezet zal worden, dit i.t.t. edX en Pluralsight die volledig up to date zijn en blijven.

Learning Paths
Hoewel MVA en Microsoft Learn de nodige overeenkomsten vertonen, is de uitvoering en invulling wezenlijk anders. Waar MVA veelal losse zaken presenteert, geeft Microsoft aan dat Microsoft Learn veel meer gebruik zal maken van zogenaamde Learning Paths.

Deze Learning Paths stellen de cursist in staat om een end-to-end view te krijgen van een bepaald technologisch gebied. Kortom, de cursist leert veel beter de SAMENHANG te zien van de verschillende puntoplossingen. En dat is iets dat MVA nog niet heeft getoond.

Doelgroep?
De IT Pro en dan in de breedste zin. Denk hierbij aan developers, architecten en IT admins, allen aan het worstelen om bij te blijven in de wereld die Azure heet. De ontwikkelingen volgen elkaar dermate snel op, dat het steeds moeilijker wordt om bij te blijven.

Daarbij is het ondoenlijk om jezelf vanuit één en dezelfde bron qua opdoen van kennis, inzicht en ervaringen, te voeden.

One Stop Shop?
Nee, verre van dat. Microsoft wilt niet de IT Pro afhouden van het opdoen van kennis buiten dit nieuwe Learning Platform om. Certificering blijft nog steeds zeer belangrijk.

Microsoft Learn is eerder een aanvulling op het bestaande aanbod van studiemogelijkheden, zowel online, klassikaal en blended.

Microsoft Learn is bedoeld als laagdrempelige oplossing om de IT Pro snel van relevante kennis en kunde te voorzien opdat hij snel met de voor hem bedoelde producten en diensten op een verantwoorde wijze aan de slag kan gaan. Als insteek worden deze invalshoeken gebruikt:

  • Context: Hoe passen bepaalde technische toepassingen in de grotere oplossing?
  • Simulatie: Een omgeving die zover als mogelijk, nabootst hoe een technische oplossing in het echt functioneert.
  • Eigen tempo: Kennis en ervaring opdoen wanneer het jou uitkomt.
  • Doen & leren: Je leert het beste door het te doen? Dat kan hier.

Gratis!
Het mooie van dit alles is, is dat het gratis is. Kortom, je maakt een account aan (of je koppelt je bestaande Microsoft account) en je kunt beginnen met doen en leren!

Wat biedt Microsoft Learn?
Tot nu toe ziet er meer dan 80 uur qua leerpaden in verwerkt, op basis van deze drie focusgebieden:

  1. Azure
  2. Dynamics
  3. Power BI

Microsoft geeft aan dat er veel meer aan zal komen met daarbij uitbreiding van deze drie eerder genoemde focusgebieden.

Recap
Heel cynisch zou je kunnen stellen dat Microsoft Learn YALP is (Yet Another Learning Platform). Dit naast MVA, edX en andere initiatieven zoals Pluralsight.

Allemaal online platformen waar je gratis, in je eigen tempo en voorzien van de nodige video’s, presentaties en simulaties, Microsoft trainingen kunt volgen.

Wat dat betreft heeft Microsoft Learn best wel een uitdaging, om te bewijzen dat dit Learning Platform inderdaad wezenlijk anders is dan de rest.

Microsoft zal dan ook veel moeten investeren om dit voor elkaar te krijgen. En dan niet in marketing maar qua content en onderhoud. Want Azure is net een caleidoscoop: Wat je vandaag ziet is er volgende maand niet meer, of zit op een andere plek en heeft aanvullende functionaliteiten gekregen.

Trainingen die (te) statisch zijn, geen of te weinig onderhoud krijgen zullen zich zelf dan ook met pensioen sturen en daarmee elk Learning Platform naar beneden trekken.

Het is dan ook interessant om te zien hoe Microsoft dit de komende jaren gaat oppakken en invullen. Voor nu is the New Kid On The Block en zal Microsoft er de nodige marketing effort in steken. Wanneer de tamtam stil is, is het interessant om te zien hoe het er dan voor staat. To be continued!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten