dinsdag 21 augustus 2018

Enterprise-Defined Data Center (EDDC) & De IT’er

Wat is EDDC?
Al in 2015 publiceerde Gartner op hen blog een aantal postings over het EDDC, oftewel het Enterprise-Defined Data Center. Hoewel ze qua datum verouderd lijken, is niets minder waar dan dat.

Maar voordat ik daar meer over schrijf, is het belangrijk om eerst duidelijk te maken wat EDDC nu eigenlijk is, of beter gezegd, waar het voor staat.

In het kort komt het erop neer dat bij het EDDC de verantwoordelijkheden en takenpakket van de IT operatie gedefinieerd worden door de datacenters en diensten die de onderneming nodig heeft - en niet andersom.

Oftewel, de business is leading. Als uitgangspunt speelt er immer dezelfde vraag voor de IT operatie: ‘Welke diensten moeten wij leveren om ervoor te zorgen dat ons bedrijf succesvol is en blijft?’.

Impact op hoe IT ‘wordt gedaan’
Hiermee heeft het EDDC een enorme impact op de manier waarop er tegen IT wordt aangekeken en de executie er van.

IT is geen 100% technische aangelegenheid bij het EDDC, maar een logische constructie van vele onderdelen en diensten, waarvan sommige eigendom van het bedrijf zijn zijn, andere niet, maar allemaal met elkaar verbonden met één gemeenschappelijke doel: het bedrijf helpen succesvol te zijn en te blijven.
Image result for it future

Hierbij wordt er gebruik gemaakt van een mix van beschikbare middelen: van legacy applicaties en datacenters tot en met vele clouddiensten aan toe. En dit kan per dienst verschillen: sommige zullen gebaseerd zijn op 100% legacy, andere weer 100% cloud en velen zullen een mix er van zijn.

EDDC & de IT’er
Het is duidelijk dat het ‘goed zijn in het beheren van ALLEEN het traditionele datacenter, legacy omgevingen en applicaties’ niet meer toereikend is.

Daarentegen is inzicht in de gevolgen en effecten wanneer onderdelen en services binnen het EDDC veranderen en hoe deze de dienstverlening in zijn totaliteit beïnvloeden, enorm belangrijk.

Dit houdt in dat zogenaamde ‘silo specialismes’ zoals storage/networking/compute/applications, steeds meer naar de achtergrond verdwijnen. Uiteraard blijft er vraag bestaan naar dit soort kennis, maar veelal om een nieuwe dienst op te leveren.

Wanneer deze er eenmaal staat en functioneert, is inzicht in de totale opbouw, inrichting en de gevolgen van aanpassing/uitval van één of meerdere componenten, veel belangrijker.

Kortom, de IT’er zal mee moeten veranderen. Hetzij door buiten de IT een nieuwe loopbaan te zoeken, of door mee te bewegen met het bedrijf.

Hierbij zullen soft skills immer een grotere rol gaan spelen. Er zal immers meer gecommuniceerd moeten worden. Niet alleen met de (interne/externe) klanten maar ook met de leveranciers die deel uitmaken van het EDDC. Er zullen nieuwe processen opgetuigd moeten worden welke borging in de organisatie behoeven. Het goed kunnen documenteren is dan ook een van de andere vereisten.

Hierbij komt ook nog kennis van en inzicht in wat het bedrijf doet, en dan vooral het hoe en het waarom. Dit alles in combinatie met de kennis welke (IT) diensten hiervoor ter ondersteuning/realisatie voor gebruikt worden en hoe deze op elkaar ingrijpen. Hiermee wordt de IT’er de vaandeldrager van het EDDC.

Dit alles is nog maar een kleine greep uit wat er allemaal gaat veranderen. En let wel, deze verandering is al in gang gezet. Hierbij vindt er een verschuiving plaats van beheer naar regie, in combinatie met een betere aansluiting op het bedrijf zelf.

Wat houdt dit concreet in?
Even terug naar de aarde. Concreet houdt dit in dat werkmethodieken zoals Agile/Scrum onderdeel zijn van het kennislandschap van de IT’er. Dat aangevuld met één of meerdere Soft Skills trainingen, zoals communicatie, leiderschap en persoonlijke effectiviteit.

In de meer technische hoek is  algemene cloud kennis (bijvoorbeeld Professional Cloud Technology Associate) een pre, aangevuld met diepere cloud kennis en vaardigheden, toegesneden op de bedrijfsspecifieke situatie en karakter van de werkzaamheden.

In het geval van Azure: 

In het geval van DevOps:

In het geval van AWS:

En last (but not least!!!), specifieke kennis van het bedrijf zelf, zoals (maar niet beperkt tot):

  • Weten wat het doet;
  • Waarvoor het staat;
  • Wie de klanten zijn;
  • Waarom ze klant zijn bij het bedrijf waarvoor jij werkzaam bent;
  • Welke problemen deze klanten hopen op te lossen door bij jullie bepaalde diensten/producten af te nemen;
  • Hoe de interne processen lopen;
  • Welke externe IT diensten jullie aanbieden voor jullie eindklanten e.d.;
  • Welke stakeholders;
  • Etc. etc. etc.

Dit soort kennis, awareness en inzichten dienen veelal door HR geleverd te worden. Hiervoor zijn verschillende leveringsvormen mogelijk. Dit varieert van het klassieke ‘leesvoer’ hetzij in printout of digitaal gepresenteerd, tot en met de korte snelle video’s aan toe welke ieder niet langer dan vijf minuten duren, ook learning bites/snacks genoemd.

Dit alles kan met gamificatie verrijkt worden, zodat mensen verplicht meerdere badges moeten behalen voordat ze een bepaalde functie mogen vervullen. Ook kunnen er meerdere ‘learning bites/snacks’ aaneengeregen worden tot een logische entiteit en als een soort pad gepresenteerd worden.

Pas nadat iemand een bepaald pad heeft doorlopen, compleet met het succesvol afsluiten van een korte en krachtige online eindtoets, kan iemand doorgroeien naar een volgende positie.

Hierbij kan er ook gebruik worden gemaakt van echte leader boards, zodat men weet wie op een bepaald gebied ontzettend goed is. Die collega kan dan weer als Subject Matter Expert gebruikt worden om collega’s die meer moeite met dat specifieke onderwerp hebben, verder te begeleiden en een paar tips en tricks bij te leren.

Eindstation = Constant Leren = Constant Groeien
Het ultieme doel is dat de IT operatie in een cyclus van constant leren terecht komt waarbij een mix van verschillende leervormen wordt gebruikt, zoals klassikaal (traditioneel), online, learning snacks/bites en bedrijfsbijeenkomsten met korte en krachtige kennisoverdrachtmomenten.
Image result for continuous learning

Hiermee blijft de IT operatie dynamisch van karakter en groeit en verandert(!) deze op tijd mee met de rest van het bedrijf. Hierdoor is verandering niet meer eng, lastig en vervelend maar wordt deze geborgd door het volledig te integreren in het reguliere takenpakket van de IT’er. Al snel zal de rest van het bedrijf dit voorbeeld volgen wat de totale dynamiek van het bedrijf ten goede komt.

En dit alles gerealiseerd door het EDDC, hoe mooi kan het zijn Smile

Gebruikte bronnen van Gartner

Geen opmerkingen:

Een reactie posten