vrijdag 24 augustus 2018

Migratie Naar Azure? Investeer In Kennis & Tools

Inleiding
Steeds meer bedrijven kiezen voor de cloud, waaronder die van Microsoft, ook wel bekend als Azure. Hierbij worden vele workloads (en de bijbehorende VMs) van on-premise naar Azure gemigreerd. Alleen is degelijke kennis, gecombineerd met de juiste tooling uitermate belangrijk. Zonder deze twee cruciale componenten is de migratie naar de cloud bij voorbaat gedoemd vroeg of laat te mislukken, ook wel een ‘slow car crash’ genoemd.
Image result for slow car crash

Lees verder om te weten te komen hoe dit te voorkomen.

Azure kennis
Voordat je als bedrijf zijnde ook maar één stap zet richting Azure, is het belangrijk er kennis over te hebben, gecombineerd met degelijke ervaring. Uiteraard kun je dit deels (tijdelijk) inhuren, maar wanneer je als bedrijf zijnde kiest voor Azure, is het wel zo handig dat de eigen medewerkers over voldoende kennis en ervaring beschikken.

Het opdoen van kennis (en daarna de juiste ervaringen) kan gerealiseerd worden door het volgen van één of meerdere Azure trainingen, zoals bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot):

Daarnaast is er altijd maatwerk mogelijk. Voordelen van maatwerktrainingen zijn o.a.:

 • Trainingen toegespitst op uw bedrijfsspecifieke situatie;
 • Sterke aansluiting op de realiteit waardoor de training geen ‘ver van mijn bed’ show is;
 • Specifieke cases en vragen kunnen met de training geïntegreerd worden;
 • Goede aansluiting van de theorie op de praktijk.

Het moge duidelijk zijn dat maatwerktrainingen voorbereidingstijd behoeven omdat deze niet kant en klaar ‘op de plank liggen’ maar echt gemaakt moeten worden, voorafgegaan door een intake om de eisen en wensen goed in kaart te brengen.

Azure migratie tooling
Afhankelijk van de huidige on-premise omgeving zijn er verschillende Microsoft tools beschikbaar om de on-premise omgeving naar Azure te migreren. Per tool verschilt de functionaliteit. Hieronder wordt high level de verschillen uiteengezet.

  • GEEN migratietool maar een op Azure gebaseerde ‘assessment’ service;
  • Beoordeelt de on-premise workloads voor een migratie naar Azure;
  • Werkt ALLEEN voor VMware VMs o.b.v. vCenter Server (5.5, 6.0, or 6.5);
  • Beoordeelt elke VM voor geschiktheid om naar Azure te migreren;
  • Geeft aan welk type Azure VM het meest geschikt is;
  • Geeft een schatting van de te verwachten kosten in Azure na de migratie;
  • Na het assessment zijn er andere tools nodig voor de daadwerkelijke migratie, zoals bijvoorbeeld Azure Site Recovery en/of de Azure Database Migration Service. Uiteraard is er ook een veelvoud aan third party software beschikbaar om naar Azure te migreren.

  • GEEN migratietool maar een lokaal te installeren command-line tool voor zowel Hyper-V naar Azure als VMware naar Azure migraties;
  • Werkt het beste voor Hyper-V gebaseerde VMs (meeste functionaliteit);
  • Beoordeelt de on-premise VMs voor een migratie naar Azure;
  • Werkt in drie stappen;
  • Stap 1- Overzicht VMs maken: Welke VMs zijn er allemaal?
  • Stap 2 - Profiling: Hoe zijn de VMs opgebouwd? (OS, specs, admintoegang e.d.)
  • Stap 3 – Rapportage: Er wordt een uitgebreid rapport gemaakt, in Excel formaat.
  • Na de het produceren van de rapportage zijn er andere tools nodig voor de daadwerkelijke migratie, zoals bijvoorbeeld Azure Site Recovery en/of de Azure Database Migration Service. Uiteraard is er ook een veelvoud aan third party software beschikbaar om naar Azure te migreren.

  • Een op Azure gebaseerde service om on-premise SQL databases naar Azure SQL Databases te migreren;
  • Maakt gebruik van DMA (Data Migration Assistant) om assessments te maken welke aanbevelingen bevatten wat er moet gebeuren om naar Azure te migreren;
  • ADMS is in staat om zelfstandig de migratie uit te voeren.

Tot slot
Kennis op doen is goed te realiseren door het volgen van een of meerdere trainingen. Ervaring opdoen is een kwestie van ‘doen’, het toepassen van de eerder opgedane kennis.

Daarom is de aanwezigheid van een on-premise test- of acceptatieomgeving nodig. Deze omgevingen kunnen immers naar Azure gemigreerd worden zonder dat de productieomgeving geraakt wordt.

Hierdoor wordt er de nodige ervaring opgedaan en kunnen er meerdere migratiescenario’s tegen het licht gehouden worden. Veelal is de praktijk net iets anders dan de theorie. Door eerst met test- en acceptatieomgevingen aan de slag te gaan (en desnoods in Azure weer volledig te verwijderen om het nogmaals te oefenen) wordt de IT afdeling en alle andere betrokkenen en stakeholders voorzien van de nodige ‘migratiekilometers’ op hen teller.

Pas dan – en veelal in samenwerking met daartoe gespecialiseerde partijen – is het raadzaam om ook uw productieomgeving naar Azure te migreren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten