vrijdag 24 augustus 2018

Cloud & Security

Via een LI contact werd ik op eenYouTube video over cloud & security gewezen.
image

Uiteraard zijn er vele video’s over te vinden. Maar wat deze video zo uniek maakt, is de humoristische insteek. Zowel de cloud als security worden enorm op de hak genomen door het in het belachelijke te trekken.

Feit is echter wel dat security, ook in de cloud, een gedeelde verantwoordelijkheid kent. Zowel de gebruiker (eindgebruiker/organisatie) als de cloudleverancier moeten aan bepaalde criteria voldoen EN bepaalde disciplines volgen. Anders is elke vorm van security bij voorbaat gedoemd te mislukken.

Een meer serieuze insteek is deze LinkedIn posting: CEO Fraude: Laat je niet belazeren!, geschreven door Bastiaan Janssen. Waar het met name om gaat is dat iedereen zich bewust is van de gevaren en risico’s. Dat security niet alleen een technische aangelegenheid is, maar veel meer een zaak van degene die achter het toetsenbord zit.

Samenvattend:
De eerder genoemde YouTube video is zeer zeker humoristisch maar vertelt niet het hele verhaal. Security is ieders verantwoordelijkheid en begint met bewustwording. Social Engineering wordt steeds geraffineerder waardoor elke organisatie zijn interne processen en procedures goed moet inrichten EN onderling afstemmen. Alles wat daar buiten valt, komt sneller op de radar te staan en zal dan ook opvallen, waardoor aanvallen op tijd herkend worden en afgeslagen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten